Gruppen-3a-328x120

Klimathysterin underminerar välfärden

Klimathysterin underminerar välfärden

INSÄNDARE. På måndagens (28/3) kommunfullmäktigemöte beslöts att avslå miljöpartisten Dolores Öhmans (DÖ) motion om att utlysa ”klimatnödläge” i Hässleholm. Eftersom ordförande Douglas Roth inte tillät mig att till fullo redovisa alla de faktafel som motionen vimlar av, vill jag därför här på Frilagt presentera en komplett genomgång av de vetenskapliga fakta som smular sönder DÖ:s motiv till utlysandet av ett ”klimatnödläge”.

I försöken att piska upp en oro för ett ”klimatnödläge” lyfter motionen upp bränder och översvämningar som ”kritiska moment”. Enligt NASA har den totala brandytan minskat med 25 procent mellan åren 2003 och 2015. Enligt SMHI uppvisar kategorin årets största dygnsnederbörd mellan åren 1900 till 2019 ingen trend upp eller ner, däremot nedåtgående sedan 2010. Antal tillfällen med minst 40 mm nederbörd 1900-2019 visar ingen trend, dock nedåtgående de senaste 10 åren. Enligt UNDRR har naturkatastrofer minskat. Mellan åren 1980 och 1999 omkom 238 000 människor per miljard i naturkatastrofer, medan antalet omkomna sjönk till 76 000 per miljard mellan 2000 och 2019. Påståenden om att orkaner, tornados, översvämningar, torka har ökat globalt är vilseledande och felaktiga; detta är också i överensstämmelse med IPCC, säger miljöprofessor Roger Pielke jr.

Utebliven snö vintern 2020 är nästa ”nödläge” enligt motionen. Detta är en väderobservation, och vädret varierar ständigt. Vintern 2021 var till exempel en snörik vinter. Sahara, Spanien, Turkiet, USA hade ovanligt mycket snö. Enligt finska meteorologiska institutet är den totala snömassan för den norra hemisfären 400 miljarder ton över medelvärdet för åren 1982-2012.

2019 var det näst varmaste året någonsin(!), larmar motionen. Ja, temperaturen har ökat med ca 1 grad sedan Lilla istidens slut runt mitten av 1800-talet, således en naturlig återhämtning från den då avklingande kalla perioden. Under Paleocene (för 60 miljoner år sedan) låg globala medeltemperaturen på 24-25 grader, jämfört med dagens 14. De flesta värmerekorden är från 1930-talet, vilket indikerar att temperaturhöjningen manifesterar sig genom något högre lägstatemperaturer (varmare nätter), inte högre högstatemperaturer. Undersökningar visar att nästan 20 gånger fler dör av kyla än av värme. Det är kyla vi ska vara rädda för, inte värme! International Disaster Database visar att risken att dö i väderrelaterade naturkatastrofer är en procent av vad den var för 90 år sedan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Koncentrationen av växthusgaser har aldrig varit så hög någonsin(!) enligt motionen. Fel: till exempel Paleocene-epoken uppvisar halter av koldioxid på över 1000 ppm, jämfört med dagens 417. Högre koldioxidhalt är gynnsamt för växtligheten! Enligt NASA har jorden fått 10 procent högre vegetationsindex mellan åren 2000 och 2020; Sahara har krympt med 700 000 kvadrat-km enligt Venter et al. Enligt Haverd et al är 70 procent av förgröningen efter 1980 en effekt av högre koldioxidhalt. Skördarna har enligt FAO ökat med 40 procent på 20 år. Koldioxid är livets gas!

Golfströmmen har blivit svagare påstår motionen. Enligt en rapport publicerad i februari 2021 av Emma Worthington et al kan ingen nedgång visas i AMOC, dvs. Golfströmmen. Professor emeritus i oceanografi Gösta Walin skriver den 27/2 2021 att det inte finns anledning till oro för Golfströmmen.

Glaciärer smälter i ”rasande takt” menar DÖ. Minns ni Ötzi, stenåldersmannen som hittades infrusen i Alperna? När han dog, för 5400 år sedan, var det isfritt. Professor Hans W:son Ahlmann skriver i Svenska Dagbladet år 1938 att ”glaciärerna drar sig tillbaka och minskar i de arktiska områdena, på Spetsbergen och Grönland, liksom i Alperna, på Asiens fjäll och Afrikas vulkankedjor”. Glaciärerna varierar ständigt i storlek.

Havsnivåerna stiger mycket snabbare än beräknat, påstår DÖ. Haven har enligt mätningarna de senaste 150 åren stigit med jämna 2-3 mm per år, ingen acceleration kan ses.

”Omställningen” får ta max 11 år, skriver DÖ. Dessa ständiga undergångsprofetior! Hur kommer det sig att Kina, som satsar stort på sin långsiktiga utbyggnad av kolkraft, inte hörsammar DÖ:s undergångslarm?

Kändisar som Jane Fonda och Martin Sheen protesterar, rapporterar DÖ i motionen. Jag tror mer på professorerna Judith Curry, Richard Lindzen och på de över 900 vetenskaparna i organisationen CLINTEL, som på vetenskapliga grunder slår fast att det inte föreligger något klimatnödläge. Vår egen professor i dynamisk meteorologi Lennart Bengtsson säger den 27/1 2021 ”att dagens väderläge skulle innebära ett ’nödläge’ är falsk information”

I motionen påstås att en omställning till en fossilbränslefri kommun behövs fortast möjligt. Lite proportioner: av de totala utsläppen av koldioxid svarar Sverige för 0,1 procent, Kina för 30. Billig energi är dessutom en förutsättning för fattigdomsbekämpning. Kol och olja är för de fattiga länderna den billigaste energin. Vill DÖ att hela världen ska vara fossilbränslefri? I så fall förhindrar vi människors kamp att komma ur sin fattigdom.

Detta är plakatpolitik när den är som sämst! Det är oacceptabelt att ett ickeproblem tillåts ta allt utrymme, ta alla resurser från verkliga globala miljöproblem som till exempel brist på rent vatten, kemikalieutsläpp och bristfällig avfallshantering. Miljöpartiets skrämselpolitik har redan lett till förödande konsekvenser i form av ett förstört svenskt elsystem. Framöver ser vi än värre hot, som ”taxonomiförslaget” från EU, där vattenkraft, kärnkraft, skogsnäringen, stålindustrin mm betraktas som ”icke hållbart”.

”Tiden är knapp för att undvika en klimatkatastrof” skriver DÖ. Att framkalla fruktan, rädsla och panik i befolkningen utan att ha nödvändig vetenskaplig grund är inte bara oansvarigt, det är också omoraliskt. Jag hävdar att tiden är knapp för att stoppa klimathysterin som underminerar välfärden i de utvecklade samhällena och bromsar utvecklingen i fattigare delar av världen. Det är därför vår skyldighet att som kommuninvånarnas företrädare avvisa dessa destruktiva, ovetenskapliga hot, inte minst för våra barns skull, som far illa av alla dessa domedagsprofetior.

Ernst Herslow
Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se