torsjö live vers2

Snart dags för kyrkoval

Snart dags för kyrkoval

INSÄNDARE. 19 september är det kyrkoval och då blir det val till tre nivåer: kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet (”svenska kyrkans riksdag ”).

Under mars månad har centerpartiet hållit nomineringsmöten och fastställt listor. Man kan då konstatera att dessa listor innehåller namn som geografiskt representerar hela stiftet och kandidaternas åldrar finns med från 19 år till 70+.

I Lunds stift är centern unik genom  att ha egna listor i de olika stiftsfullmäktigevalkretsarna och för Västra Göinge, Östra Göinge, Villands och Gärds kontrakt har 11 kandidater nominerats. De fem första namnen är Lars-Ivar Ericson, Niklas Larsson, Elisabeth Ekwurtzel, Lars Peterson och Jacob Persson. Niklas Larsson finns även med som andra namn och Lars-Ivar Ericson som fjärde namn på stiftslistan för kyrkomötet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Under pandemitiden då prövningar och förändringar blivit en vardag för många har kyrkan kunnat erbjuda ett sammanhang för eftertanke och ro. Den öppna folkkyrkan med stark lokal förankring där alla känner sig välkomna oavsett hur lång de har kommit på trons väg är en de punkter som centern lyfter. Människor skall känna sig välkomna till gudstjänster och gemenskap som innebär delaktighet och blir ett forum för livsfrågor,bekymmer och glädjeämnen.

Kyrkan skall delta i dialog och samhällsdebatt och stå upp för sina grundläggande värderingar där budskapet om Jesus Kristus skall genomsyra verksamheten.

När nu de olika nomineringsgrupperna sammanställt sina kandidatlistor får vi se framemot en valrörelse som förhoppningsvis leder till ökat engagemang och valdeltagande inför 19 september

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se