Gruppen-3a-328x120

Beslutet att stänga Midgård ska dras tillbaka

Beslutet att stänga Midgård ska dras tillbaka

Midgårds förskola i Vankiva får vara kvar. Tjänstemannabeslutet om nedläggning kommer att dras tillbaka. Det berättar Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Men föräldrarna kommer ändå imorgon, måndag, att lämna in sin namninsamling till politikerna.

I framtiden lär nedläggning av förskolor beslutas av politiker. Ett enigt arbetsutskottet beslöt i torsdags att föreslå att delegationen ändras så att nämnden fattar sådana beslut.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter helgens namninsamling har 136 personer skrivit under för att rädda Midgårds förskola.

– Det är svårt att se fördelarna med att stänga ner förskolan för att istället köra barnen in till Hässleholm, skriver föräldrarna som påpekar att Vanikva är en växande by där nya hus byggs och fler barnfamiljer flyttar in.

Emma Zetterqvist är en av initiativtagarna. Hennes lille son blev inskolad på Midgård i mars.

– Han trivs jättebra. När jag fick veta att Midgård skulle stängas blev jag förbannad. Jag tänker inte skola in honom en gång till, säger hon.

Hon har absolut inte lust att köra sitt barn till en stor förskola i Hässleholm. Andra föräldrar i byn resonerar på samma sätt.

– Flera familjer har flyttat ut hit, av en anledning. Man vill kanske ha sina barn på en mindre förskola. Vi vill gärna ha kvar Midgård med trygghetskänslan och mysfaktorn som finns här, säger Emma.

Hon berättar att dottern har också gått på Midgård.

– Hon började gråta när hon fick veta att de skulle stänga, berättar Emma.

Som en del av engagemanget för att rädda förskolan har en föräldragrupp startat.

– Vi startade namninsamlingen tillsammans, säger Emma.

Föräldrarna är också oroliga för att en flytt av förskolebarnen till Hässleholm på sikt kan leda till färre barn i Mala skola.

Namninsamlingen för att bevara Midgårds förskola kommer imorgon, måndag, att lämnas til barn- och utbildningsnämnden.

Stefan Larsson förklarar att Midgårds förskola inte var ett ärende på nämndens arbetsutskott i torsdags. Däremot beslöts alltså att föreslå nämnden att ändra delegationen så att politikerna bestämmer om nedläggning av förskolor och även fritidshem och pedagogisk omsorg (tidigare dagmammor).

Men Stefan Larsson beskriver på söndagen framtiden för Midgårds förskola som ett ickeärende.

– Tjänstemannabeslutet kommer att dras tillbaka. Det finns inte politisk majoritet för en stängning, så det är bättre att beslutet dras tillbaka, säger han.

Visserligen hade politikerna inte några invändningar mot tjänstemännens förslag när det presenterades, men därefter har majoriteten uttalat sig för att bevara Midgård. C har lämnat in ett initiativärende om att stoppa nedläggningen, avsett att tas upp vid nämndens sammanträde den 22 april. Det har både SD och S sagt att de tänker ställa sig bakom. Dessutom har SD lämnat in en motion till kommunfullmäktige med samma innebörd.

– Det är inget politiskt parti som driver att förskolan ska stängas, säger Stefan Larsson.

Han tycker att det är rimligt att SD:s motion därför också faller.

– Det är lite speciellt om fullmäktige ska besluta om en enskild förskola ska läggas ner. Det hade i så fall varit mer konsekvent att motionera om ett principbeslut att alla beslut om nedläggning ska tas i fullmäktige, säger han.

Ett sådant principbeslut finns när det gäller nedläggning av skolor.

Stefan Larsson räknar med att bevarandet av Midgård liksom uppskovet med nedläggning av Gäddans förskola i Hässleholm innebär högre kostnader för förskoleverksamheten.

– Det blir dyrare att driva fler förskolor. Vi får förmodligen vakanta platser. Det innebär större valfrihet, men alla vakanser kostar, säger han.

Samtidigt konstaterar han att Hässleholms befolkning minskade 2020.

– I nuläget finns inget som tyder på att befolkningen ska öka, säger han.

Han ser ändå positivt på det intensiva bostadsbyggandet i Hässleholm.

– Så länge det är privata företag som bygger är det de som får ta konsekvenserena om det blir vakanser. Det är möjligt att de nya bostäderna leder till ökad inflyttning, men det vi behöver nu är främst möjlighet till villabebyggelse, säger han.

Han har inte koll på att inflyttningen av barnfamiljer ökat till Vankiva.

– Men det är bra och det är bra med föräldraengagemang. Vi hoppas att det får till följd att Midgård fyller platserna, säger han.

Han förklarar att en sådan effekt sågs i Ballingslöv när mellanstadiet där hotades av nedläggning.

– Hösten därpå ökade antalet elever i förskoleklassen till det dubbla, säger han.

Han har svårare att se en koppling mellan Midgårds förskola och Mala skola.

– Där finns inte så stark koppling, Mala skola har nog de barnen ändå. I dag finns ingen diskussion om nedläggning av byskolor, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-07 Nu kan förskolan i Vankiva räddas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se