torsjö live

Den som vägrar Astra Zenecas vaccin sist i kön

Den som vägrar Astra Zenecas vaccin sist i kön

I Skåne får äldre besked om att de hamnar sist i vaccinationskön om de tackar nej till Astra Zenecas vaccin. Men så är det inte tänkt, enligt SKR och Folkhälsomyndigheten. Foto: Bengt Flemark/Region Skåne

Personer som inte vill ta Astra Zenecas vaccin får besked om att de placeras sist i kön. Så fungerar det idag på de flesta vårdcentraler och andra vaccinationsmottagningar i Hässleholm och resten av Skåne efter beslut i Region Skåne. Men det är inte direktivet från Folkhälsomyndigheten och inte heller från SKR, Sveriges kommuner och regioner. En ändring kan komma inom kort även i Skåne.

– Det pågår just nu diskussioner kring om man ska vänta till fas 4 eller inte. Vi förväntas få besked om detta idag eller i morgon, skriver Eva Svensson, projektledare för covidvaccination i Primärvården Skåne i ett mejl till Frilagt på måndagen.

Vaccinering pågår nu i fas 2 där bland andra personer med LSS-insatser och alla som är 65 år och äldre ingår. Efter en paus på grund av utredningar om den allvarliga men sällsynta biverkning som ger blodpropp och koagulationsrubbningar används Astra Zenecas vaccin sedan några veckor tillbaka till denna grupp. Det finns dock en oro inför att ta just detta vaccin hos en del, inte minst personer som tidigare haft blodpropp. Hittills är det inte klarlagt vilka som eventuellt löper större risk att drabbas av biverkningen. Dessutom gav Sverige i ett tidigare skede inte Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år eftersom effekten på äldre inte var tillräckligt utredd.

Många svenska medier har de senaste dagarna intervjuat vårdpersonal som uppgett att patienter som inte vill ha Astra Zenecas vaccin uppträtt otrevligt och till och med hotfullt.

Slängde på luren

79-årige Kay Alfredsson upplevde tvärtom att han blev illa bemött när han ringde till sin vårdcentral, Vänhem i Hässleholm. Han hade då först blivit uppringd och erbjuden en tidigare tid för vaccination.

– Jag sa att jag inte ville ha Astra Zenecas vaccin och fick besked att jag får ringa dagen innan för att få veta vilket vaccin de har hemma, berättar han.

När han ringde igen blev han utskälld.

– Jag fick en avhyvling. Sköterskan sa att du får ta vad vi har och vi har bara Astra Zeneca. Du bestämmer inte själv. Om du inte vill ha det får du ställa dig sist i kön i fas 4. Du kan få vänta tills efter sommaren, berättar han.

Sedan lade sköterskan på luren.

– Jag köper inte det beteendet, säger Kay Alfredsson.

När Kay Alfredsson ringde till vårdcentralen och sa att han inte ville vaccineras med Astra Zeneca fick han en utskällning. Sedan lade sköterskan på luren. Foto: Lotta Persson

Han kontaktade verksamhetschefen Camilla Danielsson.

– Jag förklarade att jag blivit illa bemött. Hon sa nej, du kan inte välja, du får ta det som finns. Som avslutning sa hon: Vi kan ta bort din tid.

Kay Alfredsson, som själv var företagare i 40 år, är upprörd över bemötandet som han uppfattade näst intill som ett hot.

– Först blev jag ledsen, sedan arg. De är skyldiga att göra det bästa av vårdsituationen. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att slänga på luren när jag jobbade, oavsett hur dum kunden var, säger han.

Han vill dock tillägga att han tidigare alltid trivts med Vänhems vårdcentral.

– Jag har bara goda erfarenheter annars. Jag är toppennöjd. Men inte med detta, säger han.

Han tillhör riskgrupperna som Folkhälsomyndigheten listat i fas 3, bland annat på grund av att han har diabetes. Liksom många andra äldre har han längtat efter att bli vaccinerad för att få större möjligheter att träffa barn och barnbarn. Han vill bara inte ha Astra Zenecas vaccin.

I fas 3 ska Astras vaccin enligt nuvarande riktlinjer inte användas eftersom de berörda är i åldern 60-64 år, eller tillhör riskgrupper enligt listan. Ändå får de i fas 2 som tackar nej alltså inte boka ny tid under fas 3-perioden, inte ens om de tillhör listans riskgrupper, utan får vänta till fas 4 där alla övriga i åldern 18-59 år ska erbjudas vaccin.

I patientlagen fastslås dock patientens rätt till integritet, självbestämmande och delaktighet.

Vill ha rätt att vägra av medicinska skäl

– Vi ska ha rätt att vägra, säger en annan hässleholmare som vill vara anonym.

Han har tidigare haft stroke och hans fru har haft blodpropp. Han är mycket kritisk till beskedet från sin vårdcentral.

– Om man som jag har haft flera stroke måste man kunna avstå från det som kan öka risken. Men när jag ringde till vårdcentralen sa de att då kommer jag sist i kön för vaccinet. Ska jag straffas för att jag av mediciniska skäl väljer bort Astra Zeneca?

Han förklarar att han inte i första hand är rädd för att dö av vaccinet utan för att bli allvarligt sjuk och få bestående men av en ny stroke.

– I min omgivning finns flera fall där människor överlevt stroke, men blivit allvarligt handikappade, säger han.

Andra bedömningar utomlands

Han konstaterar att flera andra länder gör annorlunda än Sverige.

– Danska politiker säger att ingen ska tvingas använda Astra. I Sverige är det tvärtom. Är det ens lagligt att straffa den som inte vill ha ett viss vaccin? Det finns valfrihet i andra länder, varför inte här? Det måste vara mitt val, inte vårdcentralens, säger han.

Finland har pausat användningen av Astra Zenecas vaccin till personer som tidigare haft blodpropp.

Franska public service-radion Radio France rapporterade i helgen att den franska motsvarigheten till Läkemedelsverket identifierat nio nya fall av de ovanliga biverkningarna från Astra Zenecas vaccin. Tidigare har de drabbade till största del varit kvinnor under 55 års ålder. Nu var det fem män och fyra kvinnor i åldrarna 54-74 år med en genomsnittlig ålder på 62. Den franska myndigheten har beslutat att överlämna informationen om fallen till Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Lämnar inte ut handlingar

Region Skånes primärvård informerade den 1 april vårdcentralerna om policyn för personer som tackar nej till vaccin. Det skedde både muntligen vid ett veckomöte med verksamhetscheferna och skriftligen. En del av den skrivna texten lyder så här: ”Du kan inte välja vaccinsort. Om du väljer att tacka nej när du blir erbjuden vaccination får du tyvärr vänta tills det är dags för den breda allmänheten att vaccineras i fas 4, inte heller i denna fas kommer det vara möjligt att välja vilket vaccinsort”.

Eva Svensson förklarar i sitt mejl till Frilagt att texten utgår från information från den regionala projektledningsgruppen.

Svarar på mejl

Hon svarar inte på Frilagts frågor om varför de som tackar nej ska placeras i fas 4 och inte ens kan få en tid i fas 3. Hon lämnar inte heller ut minnesanteckningarna från mötet i sin helhet utan enbart urklippet ovan och det först när vi framfört begäran tre gånger. Efter andra försöket får vi istället ett mejl avsett för kommunikationschef Marie Ljung: “Hej! Ja, då fick jag ett svarsmail…” Frilagt svarar: “Hej igen! Ja, du fick ett svarsmejl. Tacksam om du svarar på det…”

Region Skånes vaccinsamordnare Per Hagstam svarar också på mejl. Han hävdar att de som tackar nej inte placeras sist i kön, dock i fas 4. Han förklarar dock att det tas hänsyn till om det finns medicinska skäl, det vill säga en “regelrätt kontraindikation” mot ett visst vaccin, till exempel allergi.

Region Skånes vaccinsamordnare Per Hagstam. Foto: Bengt Flemark

Finns det något underlag för att säga att personer som tidigare haft stroke inte har större risk att få den sällsynta biverkningen från Astra med blodproppar och koagulationsrubbning? Per Hagstam svarar: “EMAs utredning ger inga sådana indikationer” och hänvisar till Folkhälsomyndighetens hemsida som inte har närmare information.

Hur ser vaccinsamordnaren på att vårdcentralspersonal skäller ut folk och slänger på luren när de av medicinska skäl ber att få slippa ett specifikt vaccin? Per Hagstam svarar: “Tråkigt om så är fallet. Företrädare för Region Skåne ska agera i enlighet med vår värdegrund; vara välkomnande och visa omtanke och respekt.”

Frilagt når även Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten. Han skriver i sitt mejl: “När det gäller val av vaccin så är all vaccination frivillig. Än så länge har vi en viss brist på vacciner i förhållande till tidigare prognoser och vad vi skulle önska utifrån det epidemiologiska läget. Det gör att varje vaccinationscentral inte har möjlighet att ha alla vacciner inne samtidigt utan man använder de vacciner som finns att tillgå. Man kan avstå erbjudet vaccin om man vill, men man vet då inte när ett alternativt vaccin kan finnas tillgängligt. Den planeringen sköter varje region utifrån sina förutsättningar.”

Inga tidigare blodproppar hos drabbade

Sören Andersson berättar att Folkhälsomyndigheten noga följer de utredningar som pågår rörande de ovanliga biverkningarna som rapporterats för både Astra Zenecas och Janssens vacciner. Han skriver: “Hittills har inget av de rapporterade fallen haft någon tidigare problematik med blodpropp eller likande åkommor. Europeiska läkemedelsmyndigheten och Läkemedelsverket avråder därför inte från vaccination av det skälet”. Enligt Sören Andersson gäller prioritetsordningen som tidigare.

Ska inte hamna sist

Även SKR håller fast vid de fyra faserna. Till Aftonbladet säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvård, att den som tackar nej till vaccin inte ska hamna sist i kön.

– Personen tillhör ju fortfarande sin prioriterade grupp och ska erbjudas vaccination. Man tas inte bort från någon lista och per automatik hamnar sist, säger hon.

Däremot finns ingen rätt att välja vaccinsort. Den som bokar ny tid kan hamna i samma situation.

– Det går helt enkelt inte att ha den typen av valfrihet. Även om en mottagning eller vårdcentral har tillgång till flera vaccinsorter så kan de redan vara uppbokade för dos två eller specifika riskgrupper, säger Emma Spak.

Hon uppmanar alla att ta det vaccin som erbjuds.

– Om man väljer att vänta så ska man ju ställa det mot den stora risken att bli smittad och kanske allvarligt sjuk, säger hon.

Få tackar nej

Camilla Danielsson, verksamhetschef på Vänhems vårdcentral i Hässleholm, fick del av Region Skånes direktiv vid primärvårdens veckomöte med vårdcentralerna.

– Det är ju så att om man inte vill ta emot det vaccin som erbjuds så ingår man sedan i fas 4, säger hon.

Hon ser det också som svårt att hantera på annat sätt.

– Det blir en omöjlig situation om vi ska boka av och på vaccinationstider. Andra skulle behöva stå tillbaka, säger hon.

Den som får annat förhinder kan däremot boka en ny tid.

Camilla Danielsson förklarar att det är väldigt ovanligt att någon tackar nej till vaccinet.

– Jag tror att vi haft en av nästan 2 000 vaccinerade, säger hon.

Vänhems vårdcentral. Foto: Berit Önell

Enligt Camilla Danielsson vet inte vårdcentralens personal i förväg vilket vaccin de har tillgång till.

De två som är aktuella just nu är Astra Zeneca och Pfizer.

– Vi har ofta båda vaccinen hemma, eller har vi bara ett. Vi kan inte meddela det innan, men det handlar också om hur många som ska vaccineras och när de kommer. Det är så komplicerat. Skulle vi sedan tvingas byta vaccin av någon anledning så har vi ju lovat något som vi inte kan hålla, säger hon.

Därför får patienten veta vilket vaccin det är först på plats och om någon då tackar nej kan vaccindosen förfaras.

– Det är det värsta som kan hända, säger Camilla Danielsson.

Hon vänder sig emot uppfattningen att den som vill vänta skulle straffas genom att ställas sist i kön.

– Det är ingen som blir straffad. Vi erbjuder ett vaccin mot covid-19, sedan kan man tacka ja eller nej, säger hon.

Kan du förstå att de som tidigare haft blodpropp kan vara oroliga för att ha större risk att få den biverkningen?

– Det är inte alls konstigt att de ställer frågan, absolut inte. Men vi har två godkända vaccin och det är dem vi ger. Det är inte så att den som tackar nej är portad, men man får vänta till längre fram.

Går att boka ny tid på nätet

Annelie Nilsson, verksamhetschef på Capio Göingekliniken, berättar att Capio i regel kan tala om en dag i förväg vilket vaccin som är tillgängligt.

Enligt Annelie Nilsson kan det inte kontrolleras om någon bokar en ny tid via nätet.

– Det är upp till var och en att boka. Den som inte tar den tid man fått har inte försuttit sin chans. Rent teoretiskt hamnar man i fas 4, men det går ändå att boka en ny tid, säger hon.

Hon säger att vårdcentralen försöker lugna och inge människor trygghet och önskar att media också hade lugnat.

– Det är beklagligt att människor inte känner sig trygga. Om det är ett beslut som myndigheter bestämt måste vi lita på att det är genomtänkt och testat, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se