logga-ligg-tjock

Tjänsteman om hur det går till på stadsbyggnadskontoret

Tjänsteman om hur det går till på stadsbyggnadskontoret

Tjänstemannen berättar om diskussionerna på stadsbyggnadskontoret, risken att bli av med jobbet om man inte lyder order och att vissa medborgares bankkkonton kan kontrolleras. Foto: Berit Önell

De flesta som bygger olagligt kommer undan i Hässleholms kommun. Ansvariga säger att de inte hinner med tillsyn. Men i vissa fall agerar de mycket aktivt. En tjänsteman berättar att miljö- och stadsbyggnadsnämnden till och med kontrollerar medborgares bankkonton för att kunna bestämma straffavgifter. Ett av dessa fall är vikingabyn vid Vätteryds gravfält.

Det är inget jag hittar på. Jag vet att nämnden har kollat, men jag har ingen aning om resultatet, säger tjänstemannen.

Både nämndens ordförande Kenny Hansson (M) och förvaltningschef Helena Östling säger att kommunen absolut inte har rätt att ta fram sådana uppgifter och inte heller gör det. De tar också avstånd från tjänstemannens nedsättande uttalanden om paret som driver vikingabyn.

Tjänstemannen har inte hand om ärendet där nämnden beslutat om sanktionsavgifter mot Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu för olovligt byggande i vikingabyn, men berättar att ärendet diskuterats mycket på kontoret.

– Det är väldigt olovligt. Helt horribelt, säger tjänstemannen.

Kallas för ”jävla pack”

På en inspelning som Frilagt tagit del av kallar tjänstemannen ägarna för “jävla pack”.

Inför Frilagt förnekar hen först utttalandet och säger sedan att det inte var bra.

– Så ska man inte säga.

Vikingabyn vid Vätteryds gravfält behöver enligt miljö- och stadsbyggnadsnämnden bygglov för bland annat sina små timmerhus. Foto: Urban Önell
Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu. Foto: Henrik Andersson

Enligt tjänstemannen har kommunen “kollat upp” Oddvar Lönnerkrantz och hans tidigare affärer via tidningsartiklar och Facebooksidor. Det handlar bland annat om hans engagemang i medeltidsbyn Salvestaden som blev en stor förlustaffär för Kalmar kommun och om hans företagsverksamhet i arabvärlden.

– Om man läser där förstår man att han byggt motorcyklar och bilar till shejkerna där nere. Där nere är väl allting lagligt. Där kan man väl bygga utan bygglov. Det är nog bara att muta in mark, men vi vet ju inte vad som är lagligt där, säger tjänstemannen till Frilagt.

– Han skiter i vår svenska lag, han vill göra på sitt eget sätt.

– Han har inte gjort något lagligt i det här landet, i alla fall inte hittills.

Uppfattningen på kontoret är enligt tjänstemannen att Oddvar Lönnerkrantz har stora summor undangömda.

– Nog har han väl det om han varit i Dubai.

Enligt tjänstemannen ska Oddvar Lönnerkrantz själv också ha sagt att det inte spelar någon roll med sanktionsavgifter eftersom han har pengar att betala med.

Övertygad om rätten att kolla konton

Tjänstemannen är övertygad om att kommunen har rätt att kolla medborgares konton för att kunna sätta viten eller sanktionsavgifter.

– Så kan man göra för att se om det finns resurser. Jag vill inte lägga mig i det, men jag vet att det kan göras. Det är bara nämnden som kan göra det, det är deras undersökning.

Paret Otetileu har tidigare polisanmält Kenny Hansson för att ha gjort intrång på deras konton på Handelsbanken där han arbetade. Enligt bankens utredning hade något sådant inte skett och förundersökningen lades snabbt ner.

– Jag har bara hört ryktesvägen att han skulle ha gjort det, säger tjänstemannen.

Hen är dock övertygad om att kommunen har rätt att gå in på människors konton.

– Det står faktiskt i lagen att kommunen kan kolla om det finns resurser, men jag har inte själv varit med om det, säger hen.

Måste lyda order

Enligt tjänstemannen kan handläggare bli av med jobbet om de inte lyder order – även om uppdraget skulle strida mot lagen. Det gäller särskilt planavdelningen, där andra enheter inom kommunen eller utomstående ansöker om detaljplaner.

– De blir väl av med jobbet antagligen om de inte gör sitt uppdrag. De kan inte göra så mycket annat än det som beställaren vill, säger tjänstemannen.

Förslaget till detaljplan för reningsverket är ett exempel där Frilagt redan 2016 berättade att bostäder nära ett reningsverk enligt Boverket inte är lagligt skäl för expropriation. Inlösen av bostäder får inte heller ersätta åtgärder mot brister i ett reningsverk. Stadsbyggnadskontoret skickade 2019 Frilagts artikel till Boverket för kommentar och fick svaret att det inte fanns något att tillägga. Ändå har planarbetet fortsatt i samma spår. Utgångspunkten i det nu aktuella förslaget är att bostäderna inom 300 meter ska bort för att reningsverket inte ska behöva åtgärdas.

”Alla ska få lika mycket respekt”

Kenny Hansson säger att byggsanktionsavgifter beräknas enligt Boverkets riktlinjer beroende på avvikelse.

– Något annat känner jag inte till, säger han.

Kenny Hansson (M), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande. Foto: Berit Önell

Han förklarar att han inte heller vet något om kommunens möjligheter att kontrollera bankkonton.

– Det är utanför min kompetens. Du får fråga förvaltningen om det är så man gör, säger han.

Viten vet han ännu mindre om.

– Jag vet inte hur man får fram siffrorna. Vi får beräkningarna till oss på nämnden, säger han.

Han accepterar inte att tjänstemän kallar medborgare för pack.

– Jag har inte hört detta själv, men alla människor ska få lika mycket respekt. Om det stämmer tar jag avstånd från det, säger han.

Han förklarar att det är förvaltningschefens ansvar att vidta eventuella åtgärder.

– Men jag tycker att vi ska uppföra oss professionellt både när vi pratar med och om någon, säger han.

”En väldigt allvarlig anklagelse”

Helena Östling slår ifrån sig när hon hör vad tjänstemannen sagt om att människors konton kan kontrolleras.

Helena Östling, chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm. Foto: Marita Lindhav

– Det finns ingen av mina medarbetare som jobbar på det sättet, inte som jag känner till eller hört på något sätt. Det är en väldigt allvarlig anklagelse, säger hon.

Vad tycker du då om att en tjänsteman säger att det är så det går till?

– Det låter märkligt att någon skulle säga det. Det är inte så det är, säger Helena Östling.

Hon ser varken någon anledning eller möjlighet för kommunen att gå in på människors bankkonton.

– Absolut inte. Vem skulle ha tillgång till konton? Någon sådan möjlighet finns inte, säger hon.

Kommunen kan inte ha den rätten?

– Nej, nej nej!

Hon säger att plan- och bygglagen är väldigt tydlig med hur sanktionsavgifter ska räknas ut och hur nedsättning av avgiften kan ske.

– Det bygger enbart på hur allvarlig överträdelsen är, säger hon.

När det gäller viten är hon inte lika säger på hur beräkningen görs. Hon hänvisar till Boverkets riktlinjer och viteslagen där det bland annat står: “När vitesbeloppet ska fastställas ska hänsyn tas till vad som är känt om de ekonomiska förhållandena hos den som föreläggandet eller förbudet riktas till och omständigheterna i övrigt”.

Det framgår inte i lagen på vilket sätt ekonomiska förhållanden får kontrolleras. Enligt Helena Östling är det uteslutet att det skulle ske genom att kommunen kontrollerar bankkonton.

– Men det kan ju ligga i den enskildes intresse att komma med information, säger hon.

Syftet med viten är att förelägganden om åtgärder ska följas.

– Vitet ska sättas så högt så att man vill göra rättelse, säger Helena Östling.

Även hon tar starkt avstånd ifrån att en medarbetare kallar någon för “pack”.

– Det här är inget som jag hört själv. Självklart ska vi förhålla oss på ett professionellt sätt. Vi ska vare sig raljera eller ondgöra oss över personer som ingår i vår myndighetsutövning. Vi ska vara respektfulla oavsett vad det är vi hanterar, säger hon.

Hon känner inte heller igen att tjänstemän inte skulle kunna ifrågasätta något som inte är rätt, exempelvis i en detaljplan.

– Det är klart att de kan och ska ifrågasätta. Har aldrig varit med om att en tjänsteperson fått order att göra något. En beställning är en förfrågan, säger hon.

Hon säger också att en plan som man från början vet inte håller för överklagande inte ska drivas fram.

– Det är bara onödigt slöseri på både pengar, tid och resurser. Men är det möjligt ska det prövas. Vi har fått in mycket information också, bland annat från dig; det tycker jag är jättebra, säger hon.

Frilagt har tidigare skickat henne artiklarna om Boverkets utttalande som publicerades för fem år sedan.

– Jag vet inte precis vilken fråga Boverket svarat på, säger hon nu.

Men hon håller fast vid förslaget till detaljplan för reningsverket.

– Bedömningen är att det inte är uppenbart att den inte går igenom, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-17 Fritt fram för svartbyggen och ockupation av stränder

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se