torsjö live vers2

Slut på hot om att komma sist i vaccinkön

Slut på hot om att komma sist i vaccinkön

Det går inte att välja vaccin fritt, men skåningar som tackar nej till Astra Zenecas vaccin ska inte längre hotas med att hamna sist i vaccinkön. Foto: Bengt Flemark/Region Skåne

Vårdcentralerna i Skåne ska inte längre säga till personer som tackar nej till Astra Zenecas vaccin att de ska placeras sist i kön till vaccin. Region Skåne har nu skickat ut ny vägledning för dialog med invånare där detta är borttaget. Den som tackar nej vid vaccinationstillfället ska inte heller behöva betala för besöket. Däremot ska det informeras om att det kan dröja lång tid innan det finns så många vacciner av olika sorter samtidigt att det blir möjligt att på individnivå välja vaccin.

Den svenska linjen att Astra Zenecas vaccin ska ges enbart till 65-åringar och äldre kvarstår och yngre som redan fått en dos ska få sin andra med ett annat vaccin.

Som Frilagt berättat har en del äldre invånare i Hässleholm upplevt att de blivit illa bemötta på sin vårdcentral när de sagt att de inte vill ha Astra Zenecas vaccin eftersom de är oroliga för den allvarliga, men sällsynta, biverkningen med blodproppar och koagulationsrubbningar. De personer som kontaktat Frilagt ingår i Folkhälsomyndighetens listade riskgrupper, bland annat efter stroke. De har fått bryska besked om att de hamnar sist i kön och kan få vänta på vaccin till efter sommaren. Även på andra håll i landet har tongångarna varit fördömande mot personer som hävdat sin rätt att välja. Nationellt har dock avsikten aldrig varit att någon ska placeras sist i vaccinkön om de tackar nej. Dessutom är det inte tekniskt möjligt att hindra någon från att boka ny tid via nätet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det har varit en riktlinje som det varit svårt att ha koll på. Bokningar kan göras online och vi har inte koll på dem, säger Åsa Erlandsson, verksamhetschef på vårdcentralen Åparken i Tyringe på tisdagen då besked om den nya riktlinjen väntades.

Åsa Erlandsson, verksamhetschef för vårdcentralen Åparken. Foto. Urban önell

Hon förklarar att personer som ringt till Åparken så långt det varit möjligt har fått besked om vilket vaccin de kommer att få.

– Jag resonerar som så att det blir väldigt mycket merjobb för oss om många tackar nej på plats och vi ska ringa in andra. Astra Zenecas vaccin håller bara i två timmar när vi dragit upp det i sprutan, säger hon.

De som tackat nej på hennes vårdcentral har inte heller fått höra att de skulle placeras sist i kön.

– Vi kan aldrig tvångsvaccinera någon. Det är ett erbjudande man får. Om någon tackar nej får de ringa en annan dag och få en ny tid, berättar hon.

Hon vet att olika vårdcentraler förhållit sig lite olika till riktlinjen och tror att det är därför den omarbetats.

– Jag har inte varit med i någon diskussion om det, men det har framkommit att man gör olika, säger hon.

Hon förklarar att vårdecentralen för det mesta bara haft ett vaccin hemma, oftast antingen Astra Zeneca eller Pfizer. Därför har det sällan gått att välja.

Enligt Åsa Erlandsson är det inte många som har tackat nej till vaccinet.

– Det är inte något problem. Det är ett ytterst litet fåtal som tackat nej. De flesta är tacksamma för att få vaccin. En del ställer frågor och väljer sedan att ta det, säger hon.

Hon upplever vaccinviljan som god överlag.

– Det är viktigt att så många som möjligt vaccineras i samhället så att vi får bukt med viruset, säger hon.

Den nya vägledningen skickades sent på tisdagen från Region Skånes projektledningsgrupp för covid-19-vaccin. Den betonar fortfarande att det inte går att välja vaccin: “Vilken typ av vaccin som erbjuds avgörs av tillgången till vaccin, ålder och om individen har någon kontraindikation som t ex allergi”.

Följande budskap rekommenderas i dialog med invånare som vill få information om vilket vaccion de kommer att vaccineras med eller vill välja vaccin: “Region Skåne vaccinerar med tre olika sorters vaccin. Vaccintillgång och leveranser varierar, ibland också med kort varsel. Som det ser ut nu kommer du att vaccineras med vaccin X, men det kan också bli något annat vaccin du erbjuds då du kommer. Det finns möjlighet att vid vaccinationstillfället få mer information om vaccinet du erbjuds. Du har möjlighet att vid vaccinationstillfället tacka nej, utan att behöva betala för besöket”.

Slutligen slås fast att det kan dröja lång tid innan det finns så mycket vaccin att det på individnivå är möjligt att välja vaccin vid det enskilda boknings- eller vaccinationstillfället.

Statsepidemiolog Anders Tegnell.

Efter ett nytt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA meddelade Folkhälsomyndigheten på tisdagen att de svenska riktlinjerna inte ändras när det gäller vilka åldrar som ska erbjudas Astra Zenecas vaccin Vaxzevria. Statsepidemiolog Anders Tegnell förklarade vid en presskonferens att personer under 65 år fortfarande inte ska få vaccinet, däremot anses nyttan överväga riskerna när det gäller äldre. Yngre som redan fått en dos av Astra Zenecas vaccin ska inte få den andra utan istället erbjudas ett av mRNA- vaccinen, exempelvis Pfizer Biontech. Merparten av dessa personer är vård- och omsorgspersonal.

Det finns ännu inga studier om effekterna av att blanda vaccinerna. Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida: “Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller tills vidare och kan komma att ändras när mer data tillkommer. Studier pågår som gäller immunsvar efter så kallade blandade scheman, där inledande och uppföljande doser ges med olika vaccintyper. Utfallet av dessa studier, samt pandemins utveckling, kommer att bli vägledande för om rekommendationen bör ändras”.

EMA godkänner Astra Zeneca för alla åldrar över 18 år och har gjort motsvarande bedömning för Janssens vaccin som kan orsaka samma biverkningar som Astra Zenecas. I dagsläget är Jansses vaccin pausat i Sverige och där avvaktar Folkhälsomyndigheten med att ta ställning till eventuella nya riktlinjer.

Berit Önell

Läs Mer:

2021-04-19 Den som vägrar Astra Zenecas vaccin sist i kön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se