torsjö live

Föreslår att kommunstyrelsen upphäver köpet av Brännmästaren

Köpet av fastigheten Brännmästaren 7 för 29,5 miljoner kronor ligger åter på kommunstyrelsens bord imorgon, onsdag. Ordförande Lars Johnsson (M) har tagit fram ett yttrande till förvaltningsrätten i Malmö som fått in fyra överklaganden. I yttrandet föreslår han att affären rivs upp eftersom priset ”väsentligt överstiger marknadsvärdet” och därmed strider mot kommunallagen. S, V och […]

Oenighet om inflytande över kommunala lokaler

SFI-lokalerna i Hässleholm sades upp utan att det fanns någonstans att flytta verksamheten och utan att politikerna var informerade. Därför ville Joachim Fors (S) ändra riktlinjerna för lokalförsörjning och ge politikerna större inflytande. Men kommunfullmäktiges majoritet tyckte att förslaget var för drastiskt, särskilt att inga beslut om uppsägning av lokaler skulle få fattas i kommunen […]

Ansvarsfrihet trots allvarliga brister

Tvetydigheten var uppenbar när Hässleholms kommuns årsredovisning för 2020 behandlades av fullmäktige. Ansvarsfrihet beviljades utifrån revisorernas förslag. Detta trots ett stort antal allvarliga brister som framgår av revisionsrapporten. Varken fiberutbyggnaden, ambitionen att minska kommunens lokalytor, omsorgsnämndens pandemiåtgärder, eller införandet av ett nytt ekonomisystem har hållit måttet, enligt revisorerna. Därför övervägde de, att komma med en […]