torsjö live vers2

Ansvarsfrihet trots allvarliga brister

Ansvarsfrihet trots allvarliga brister

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) förmanade ledamöterna att hålla god ton och försöka bidra till att de många ärendena hanns med.

Tvetydigheten var uppenbar när Hässleholms kommuns årsredovisning för 2020 behandlades av fullmäktige. Ansvarsfrihet beviljades utifrån revisorernas förslag. Detta trots ett stort antal allvarliga brister som framgår av revisionsrapporten.

Varken fiberutbyggnaden, ambitionen att minska kommunens lokalytor, omsorgsnämndens pandemiåtgärder, eller införandet av ett nytt ekonomisystem har hållit måttet, enligt revisorerna. Därför övervägde de, att komma med en formell anmärkning. Till sist valde de ändå att förorda ansvarsfrihet.

En kort sammanfattning av den aktuella kritiken framlades för fullmäktige av Emil Nilsson (C), ordförande i revisionen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Innan sammanträdets stora fråga skulle behandlas tog fullmäktiges ordförande Douglas Roth till orda. I förmanande ton vädjande han till fullmäktiges ledamöter om en sansad debatt.

– Det blev en konstig stämning på förra fullmäktigemötet, sa Douglas Roth. Om man har ett konfrontativt anförande får man ett konfrontativt svar. Den nivån på debatten tycker varken en majoritet av ledamöterna eller allmänheten är riktigt bra.

Kvällens ärendelista var lång. Det var bland annat många motioner som blivit liggande. Det var ytterligare ett skäl för Douglas Roth att plädera för disciplin från talarna sida. Men när sammanträdet avslutades efter fyra timmar hade bara 14 av de 30 ärendena hunnits med.

Emil NIlsson (C) förklarade att revisorerna såg allvarligt på en rad brister, trots kommunens synbart starka ekonomiska resultat.

Emil Nilsson förklarade att kommunens resultat på 133 miljoner kronor var mycket starkt. Att det gått så bra beror till stor del på staten, som bidragit med närmare 100 miljoner extra. Detta på grund av pandemin. Men att det ser bra ut på papperet betyder inte att kommunledningen kan slå sig till ro.

– Vi ser att kommunen återupprepar tidigare brister, sa Emil Nilsson.

Revisorerna menade att styrningen av fiberprojektet varit för svag. Antal kvadratmeter lokalyta som kommunen förfogar över måste minskas. Inte minst med tanke på kostnaderna. Men det går trögt.

– Det är ett symbolvärde i detta, att kunna bryta invanda mönster, sa Emil Nisson.

Han poängterade att när det gäller pandemihanteringen har det funnits tecken på en viss senfärdighet. Inte minst när covidenheterna skulle dras igång.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) var överens med övriga kommunalråd när det gällde pandemin.

De tre kommunalråden, Lars Johnsson (M), Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD), var ovanligt samstämmiga under debatten. I synnerhet i en fråga var de överens.

– När det gäller pandemin har vi släppt blockpolitiken, sa Lena Wallentheim.

Björn Widmark (FV) var den talare som var mest kritisk till årsredovisningen.

– Vi avstår från att delta i beslutet, sa han. Årsredovisningen är till stora delar glassig. Jag vill påminna om soliditetsutvecklingen, som för kommunens del sjunkit med elva procent sedan 2015. Så kom då räddningsplankan, statsbidragen. Men vem är staten? Det är våra skattebetalare, som får ökad skuldsättning. Årsredovisningen säger inte heller någonting om det som är ogjort. Åter ett år utan badhus och ungdomens hus.

Björn Widmark (FV) var den som var mest kritisk mot årsredovisningen.

Dolores Öhman (MP) lyfte också fram behovet av ett nytt badhus. Hon såg det som det enda undantaget när antalet kommunala lokaler måste minskas. Dessutom poängterade hon att de sociala frågorna, kultur, fritid och miljö prioriterats ner.

De flesta av talarna ville helst inte tala om problem som påtalats, även om de medgav att det fanns en del substans i kritiken. De ville istället peka på att de var stolta över det som hänt i kommunen under året, möjligheter och utmaningar: Bostadsbyggandet, Hässleholm Miljös nya ackumulatortank, ett nytt handelsområde, tågdepån med mera lyftes fram. Nästan samtliga talare ville berömma kommunens personal för deras insatser under ett tufft år.

– Kommunens personal har kämpat, sa Magnus Åkeborn (V). Det är här vi ska satsa i framtiden. Vår personal är så mycket mer värd än applåder och presentkort.

Urban Önell

Läs mer:

2021-04-23 Fibersatsning och lokaleffektivisering får underkänt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se