Gruppen-3a-328x120

Oenighet om inflytande över kommunala lokaler

Oenighet om inflytande över kommunala lokaler

Efter fadäsen med SFI-lokalerna ville Joachim Fors (S) ha reviderade riktlinjer så fort som möjligt. Men han fick inte majoriteten med sig.

SFI-lokalerna i Hässleholm sades upp utan att det fanns någonstans att flytta verksamheten och utan att politikerna var informerade. Därför ville Joachim Fors (S) ändra riktlinjerna för lokalförsörjning och ge politikerna större inflytande. Men kommunfullmäktiges majoritet tyckte att förslaget var för drastiskt, särskilt att inga beslut om uppsägning av lokaler skulle få fattas i kommunen utan godkännande av berörd nämnd innan riktlinjerna reviderats. Det blev återremiss.

Fullmäktige beslöt också bland annat att delegera till kommunstyrelsen att besluta om begränsningar enligt den nya pandemilagen.

Joachim Fors är andre vice ordförande i den nya arbetsmarknadsnämnden som ställdes inför fullbordat faktum när lokalerna var uppsagda.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det gick nog lite snabbt, uttryckte en tjänsteperson det, enligt initiativärendet som Joachim Fors väckte i kommunstyrelsen den 31 mars.

Han föreslog att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag av kommunfullmäktige att revidera riktlinjerna för lokalförsörjning.

– Denna ordning kan vi inte ha i kommunen. Det måste finnas ett rejält politiskt inflytande i lokalförsörjnignsprocessen från nämnderna och från kommunstyrelsen, skrev han.

Han fick stöd av SD och initiativet gick igenom i kommunstyrelsen. FV och C ville ha återremiss redan i kommunstyrelsen, men förlorade med knapp marginal.

Nu blev det istället efter en längre debatt återremiss i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) var pådrivande med motiveringen att han ville ha en ordentlig utredning om saken. Eftersom det var ett initiativärende var det inte berett i förväg. Han påpekade också att det som gick fel i slutänden blev rätt eftersom hyran nu sänkts från 1,8 miljoner till 1,3 miljoner kronor.

Lars Johnsson (M) ville absolut inte att politikerna i näḿnderna skulle ha ”veto” i alla lokalfrågor.

– Jag utesluter inte att strategin kan behöva revideras. Det kan också vara så att politiken behöver ha ett större inflytande. Men under tiden vi ser över det kan vi inte införa ett idiotstopp så att varenda lokalförändring måste upp i respektive nämnd. Det skulle bli en enorm administration och lokaler som inte blir uppsagda som borde bli det, sa han.

Joachim Fors tyckte inte om hur hans förslag beskrevs och påminde Lars Johnsson om att fullmäktiges ordförande inledde med att förmana alla att hålla god ton under sammanträdet.

– Men det känns ju som att vi egentligen är överens. Vad gynnar då en återremiss? Det tar bara en månad till. Är det så besvärligt att försöka berätta för politikerna vilka lokaler som vi vill göra oss av med eller omförhandla? Om vi beslutar nu skyndar vi på det lite grand, sa han.

Han betonade att förslaget innebar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera riktlinjerna, inte att i detalj formulera dem. Lars Johnsson mildrade sitt uttalande något.

– Jag försökte säga att det blir tvärstopp i arbetet med lokalförsörjningen, sa han.

Det han inte ville gå med på var att politikerna i nämnderna under en tid skulle ha “veto” i varje lokalärende.

– I så fall kan vi nog lägga ner hela arbetet med att försöka minska lokalytan i vår kommun, sa han.

Johan Hammarqvist (C) undrade varför Lars Johnsson var rädd för det politiska inflytandet.

Johan Hammarqvist (C ) sa att han kunde förstå att Lars Johnsson ville “runda” politiken för att det skulle bli enklare, men undrade vad han var rädd för.

– Jag tror snarare att det blir bättre med det politiska inflytandet innan istället för att det skapas oreda och sedan får politikerna gå in i efterhand och korrigera och det blir liv i luckan, sa han.

Dolores Öhman (MP) menade däremot att det var bättre att återremittera.

– Jag tycker att det är en lite orättvis beskrivning, sa hon och förklarade att politikerna redan är delaktiga i processen på flera sätt.

Dolores Öhman (MP) tyckte att beskrivningen av att politikerna inte hade något inflytande var orättvis.

Lena Wallentheim undrade om övriga ledamöter inte tyckte att politikerna skulle vara med och bestämma om ett nytt badhus ska byggas och vilka förskolor som ska vara kvar.

– Nu vill ni återremittera för att tjänstemännen ska utreda det politiska inflytandet. Är det inte vi som ska vara med och prata om det? Och jobbar vi snabbt nu så behöver ni inte vara så oroliga att den sista punkten ska vara under så lång tid, sa hon.

Voteringen slutade 37-24 för återremiss. S, V, C och SD reserverade sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige beslöt att utan tidsbegränsning ge kommunstyrelsen rätt att besluta om begränsningar enligt pandemilagen för att förhindra spridning av covid-19. I förslaget fanns en tidsbegränsning till och med den 30 september. Lars Johnsson föreslog att den skulle tas bort eftersom regeringen planerat förlänga pandemilagen.

– Om vi tar bort den gäller beslutet så länge lagstiftningen gäller, sa han.

Överenskommelsen om medfinansiering av utbyggnaden av dubbelspår på Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad klubbades. Hässleholms kommun bidrar därmed, liksom Kristianstad, med 25 miljoner kronor medan Region Skåne står för 500 miljoner kronor. FV och SD reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-27 Ansvarsfrihet trots allvarliga brister

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se