torsjö live vers2

Föreslår att kommunstyrelsen upphäver köpet av Brännmästaren

Föreslår att kommunstyrelsen upphäver köpet av Brännmästaren

Nu föreslår kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) att kommunen i ett yttrande till domstolen går med på att upphäva köpet av Brännmästaren 7 som postterminalen tidigare hyrde. Foto: Urban Önell

Köpet av fastigheten Brännmästaren 7 för 29,5 miljoner kronor ligger åter på kommunstyrelsens bord imorgon, onsdag. Ordförande Lars Johnsson (M) har tagit fram ett yttrande till förvaltningsrätten i Malmö som fått in fyra överklaganden. I yttrandet föreslår han att affären rivs upp eftersom priset ”väsentligt överstiger marknadsvärdet” och därmed strider mot kommunallagen.

S, V och SD drev igenom fastighetsköpet i kommunfullmäktige den 29 mars och har majoritet även i kommunstyrelsen om inget oförutsett inträffar. Men M sitter på ordförandeposten och förbereder ärendena.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars Johnsson, som själv är advokat, vill nu att kommunen ska yrka bifall till, alltså gå med på, överklagandena och upphäva beslutet att köpa Brännmästaren 7.

Han håller med de klagande om att beslutet strider mot kommunallagen.

– Enligt praxis får en kommun inte lämna understöd åt enskild utan stöd i författning, skriver han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) håller med de fyra som överklagat om att köpet strider mot kommunallagen. Foto: Urban Önell

Han konstaterar att köp av en fastighet till ett pris överstigande marknadsvärdet i praxis anses vara ett exempel på sådant stöd till enskild – och alltså olagligt. Han hänvisar till två tidigare rättsfall, en dom i högsta förvaltningsdomstolen och en i kammarrätten i Göteborg.

Två olika värderingsinstitut som värderat fastigheten har i maj 2020 bedömt marknadsvärdet till 14 respektive 18 miljoner kronor.

– Kommunen har alltså varit medveten om att experter på området anser att köpeskillingen är för hög. Någon utredning som visar att den bedömningen skulle vara felaktig eller osannolik har inte presenterats, skriver Lars Johnsson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-26 Fler har överklagat köpet av Brännmästaren

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se