torsjö live vers2

Majoritet försvarar köpet av Brännmästaren

Majoritet försvarar köpet av Brännmästaren

Att köpa den före detta postterminalen intill järnvägen för 29,5 miljoner kronor är inget lagbrott, enligt det yttrande som kommunen nu beslutat skicka till domstolen. Foto: Urban Önell

Priset för fastigheten Brännmästaren 7 överstiger inte marknadsvärde. Det skriver kommunstyrelsensens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S) i det yttrande till förvaltningsrätten som antogs på onsdagen. Ordförande Lars Johnsson fick som väntat inte igenom sitt förslag till yttrande som innebar att kommunen skulle instämma i överklagandena och upphäva köpet på grund av att det innebär ett överpris och därmed är olagligt.

Kommunfullmäktiges beslut att köpa fastigheten för 29,4 miljoner kronor har överklagats av fyra personer. Samtliga hävdar att det strider mot kommunallagen, dels för att det innebär ett individuellt stöd till enskild näringsidkare och dels för att det inte är ett allmänt intresse. Det motsägs av det yttrande som nu ska skickas till domstolen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

S fick stöd för sitt yttrande av SD och därmed fanns majoritet för det i kommunstyrelsen. Lena Wallentheim förklarar i yttrandet att det finns fler värderingar än de två som kommunen beställt och som bedömde marknadsvärdet till 14 respektive 18 miljoner kronor. Hon är också kritisk till att tjänstemännen avfärdat ett företag som skrivit ett utlåtande över de två värderingarna och bedömt värdet till mellan 29 och 37 miljoner kronor. Företagets oberoende ifrågasattes eftersom det var säljarens rådgivare.

– En logisk slutsats av ett sådant resonemang torde vara att i så fall kan värderingarna utförda på uppdrag av kommunen visa på för låga värden, eftersom det ligger i köparens intresse att priset blir så lågt som möjligt, skriver Lena Wallentheim.

Dessutom tar hon upp en värdering från 2016 som visade ett värde på 25 miljoner kronor. Hon konstaterar att fastighetspriserna generellt stigit kraftigt sedan dess.

Hon menar att det är svårt att med någon stor säkerhet värdera fastigheten.

– Det är kommunens uppfattning att det inte finns anledning att sätta större tilltro till de

värderingar som visar ett lägre värde än de som visar ett högre, skriver hon.

Hon betonar att även små justeringar i exempelvis hyresnivåer, byggrättsvärde och riskavdrag samt ändrad detaljplan ger stora genomslag i värderingarna, vilket också avspelglas i det stora spann som finns mellan värderingarna.

Enligt yttrandet är det av stor vikt för kommunens framtida utveckling att kunna förvärva fastigeheter som Brännmästaren 7, belägen i de mest centrala delarna av Hässleholm och med ett strategiskt läge nära järnvägen, och därmed ha inflytande över markanvändningen där. Kommunen äger redan flera fastigheter i närheten och får genom förvärvet ett sammanhängande fastighetsbestånd i de västra delarna av centrum. Dessutom ger markinnehavet kommunen möjlighet att bygga en förbindelseväg mellan Magasinsgatan och Viaduktsgatan som ger betydligt bättre åtkomst till området väster om järnvägsstationen.

Yttrandet påtalar också att kommunen tidigare övervägt att köpa fastigheten, enligt ett mejl till säljaren i oktober 2018 för 26 750 000 kronor och enligt ett förslag till köpeavtal för 30 miljoner kronor. Detta trots att risken för höga saneringskostnader på grund av föroreningar då bedömdes stor. Efter markundersökningar ska det nu vara klarlagt att fastigheten inte mer än marginellt är drabbad av föroreningar.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-27 Föreslår att kommunen upphäver köpet av Brännmästaren

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se