Gruppen-3a-328x120

Kom ut ur bubblan Ronny Larsson

Kom ut ur bubblan Ronny Larsson

INSÄNDARE. Herr ”Kvistalånga” läser min insändaresom en viss potentat läser bibeln. Undertecknad har inga problem med att skilja på klimat och miljö. Jag har endast lagt till problemet med ett surare hav med den ytterligare pågående föroreningen av haven med allt plastavfall, som vi helt aningslöst förser dessa med. Jag utgår från att samtliga läsare förstår den ”kombinerade” problematiken. Men jag förstår den ”illvillige” skribenten med att försöka förminska mitt budskap.

Samma sak som han gör med klimataktivistenGreta Thunberg som i Time Magazine utsetts till ”The Person of the Year” 2019. För övrigt den första svensk och dessutom den yngsta. Dessutom förekom hon tidigare i Time med en helbild och ett reportage (27 maj 2019) med titeln ”Next generation leaders”, vilket måste vara högst provocerande för ”Kvistalånga”, då han anser att ”endast” 65-plussare är mogna nog att vara politiska ledare. Tilläggas bör att hennes stora ”antagonist” Donald Trump fick samma utmärkelse 2016. Förmodligen på helt andra premisser. Jag kan också rekommendera SVT play, som sänder en engelsk dokumentär om denna ”modiga” ungdoms klimataktivism. Hon har min fulla respekt!

”Kvistalånga” efterfrågar också varför det skulle råda ”klimatnödläge”i Hässleholm”, vilket Dolores Öhman motionerat om i fullmäktige. Det kan motiveras med att vi i Hässleholm, och för övrigt hela Sverige, bidrar med att tillföra atmosfären mer CO2 än som är bra för klimatet och därmed också haven. Den högretemperaturen gör också att grundvattnet och därmed tillgången på rent vatten minskar, vilket medför restriktioner i vattenförbrukningen. Det hade varit klädsamt om ”Kvistalånga” redogjorde för läsarna, hur han tänkt sig att vi ska kunna neutralisera haven från den CO2 som ständigt tillföreskontinuerligt. Jag förmodar att han inte bryr sig om att korallreven dör i en oförminskad takt, bara att han kan sitta och filosofera i sin egen ”bubbla” på Hovdala med sin filosofiske hund.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nej, bäste Ronny Larsson, kom ut ur din ”bubbla” och se vad som verkligen händer med klimatet. Det är inte konstruktivt att vara motvalls i denna fråga. Att ifrågasätta en överväldigande majoritet av forskarna är bara ”tjurskalligt”, som jag skrev i min tidigare insändare.

Eftersom han tillhör min egen generation, visserligen några år äldre, men han har ungefär samma referenser som jag har, kan jag hänvisa honom till en professor, Georg Borgström, vilkens bok ”Gränser för vår tillvaro” jag läste redan 1967 och där han redan då nämner problemet CO2 i atmosfären. Hans övriga tesersom han ställde upp om människans villkor på vår planet är lika allmängiltiga även i dag (undantaget korallrevens utdöende) som inte var aktuellt vid den tiden. Jag lånar gärna ut boken, om deninte finns på biblioteket. För övrigt har inte antikens filosofer lösningar på dagens problem, som Ronny Larsson alltsom oftast hänvisar till.

Lars Nord, Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se