torsjö live vers2

Kommunens p-böter ogiltiga

Kommunens p-böter ogiltiga

Hässleholms kommun har utfärdat drygt 100 parkeringsböter som saknar laglig grund eftersom p-vakterna inte är behöriga. Det uppdagades efter att Mikael Kullberg, engagerad som vägombud i bilisternas konsumentorganisation M, överklagat en p-bot till polisen av andra skäl. Polisens utredning visade att kommunen inte haft giltigt förordnande för vissa vakter som kallats p-värdar istället för p-vakter. Alla p-böter som utfärdats av dessa har nu upphävts och de bötfällda får pengarna tillbaka.

Mikael Kullberg blev förvånad när han fick brevet från polisen häromdagen. Han fick inte rätt i sakfrågan, men polismyndigheten meddelar att betalningsansvaret för parkeringsanmärkningen undanröjs på grund av formaliafel: “Med formaliafel menas att kommunen inte har haft giltigt förordnande gällande vissa vakter. Därav saknar parkeringsanmärkningen lagligt stöd. Inbetalt belopp kommer att återbetalas av Transportstyrelsen.”

Det var överklagandet från Mikael Kullberg, vägombud för M Östra Skåne, som fick polisen att upptäcka att två av Hässleholms kommuns p-vakter inte hade giltiga förordnanden. Foto: Gert Jacobsson

Mikael Kullberg säger att det kanske var tur att just han blev bötfälld.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är tydligen ingen annan som gått vidare med det. Jag förstår att många kanske inte vill skylta med att de fått böter, men genom att jag tillhör M har jag kanske inte den rädslan, förklarar han.

Han är kritisk till att kommunen haft obehöriga vakter.

– Det får inte förekomma, säger han.

Han befarar att det i förlängningen kan skada tilltron till lagar och regler.

– Hur lagliga är då skyltarna?

Den parkeringsanmärkning han överklagade gällde Tingshusgatan där han parkerat efter korsningen med Frykholmsgatan, framför skylten som tillåter parkering i tio minuter trots att det är gårdsgata. Hur långt fram mot nästa gathörn, vid Godtemplargatan, parkering är tillåten framgår inte. Det kan dock uppfattas som fram till en skylt om förbud att stanna strax före korsningen. Enligt parkeringsanmärkningen hade vakten stegat upp att Mikael Kullberg brutit mot regeln om parkeringsförbud inom tio meter från korsande körbana. Det skedde den 10 november 2020 och bötesbeloppet var 600 kronor.

Mikael Kullberg tycker att det är oklara anvisningar på platsen.

– Om de upphävt parkeringsförbudet på gårdsgatan, varför inte också denna tiometersregel? Normalt gäller en skylt tills annat anvisas, säger han.

Ronny Nilsson, avdelningschef på kommunens tekniska förvaltning, tonar ner kommunens miss och förklarar att alla vakter nu har korrekta förordnanden. Han hävdar att han bara känner till ett fall med en ogiltig p-bot.

– Vi blev kontaktade av polisen som skulle titta över våra förordnanden för någon månad sedan. Vi ändrade det direkt, säger han.

Enligt polisen hade vakterna skrivit ut över 100 ogiltiga parkeringsböter.

Det handlar inte om kommunens enda anställda parkeringsvakt utan om två av tre vakter som hyrts in från Securitas. Kommunen måste förordna även inhyrda vakter enligt reglerna.

– Det är vi som benämnt dem fel i vårt förordnande. Deras utbildning och allt var rätt, det var bara själva ordalydelsen som var fel, förklarar Ronny Nilsson.

Han hävdar att reglerna ändrats.

– De har ändrat formalia, det hette p-vakt från början, sedan p-värd som skulle vara lite mjukare och nu har de väl gjort ett omtag så det ska heta p-vakt igen, säger han.

Han tycker inte att kommunen gjort något större fel och undrar varför det är något för Frilagt.

– I min värld handlar det om att de parkerat fel, inte vad vi kallar vakterna. Vi har ju gjort allt annat rätt, säger han.

När det gäller parkeringen på Tingshusgatan ser han ingen anledning att förtydliga skyltningen.

– Generella regler gäller om det inte är skyltat annat. Det är inte så många som fått böter där. Det är förbjudet att parkera tio meter från korsningar för att man inte ska skymma sikten, säger han.

Polismyndigheten i Malmö ger en annan bild av kommunens ogiltiga parkeringsböter. Det handlar inte om någon ny formalia där p-värdar bytt namn till p-vakter.

– Det har gällt länge och är lagstadgat. Det här är en miss de gjort på kommunen när de förordnat nya vakter, säger Johanna Perman, gruppchef för parkering.

Hon berättar att polisen försöker granska förordnanden när överklaganden kommer in. I det här fallet kontaktades Hässleholms kommun så fort felet upptäckts.

– Vi har tagit fram alla ärenden från en viss vakt under en viss period, förklarar hon.

Det gällde några månader tillbaka, sedan de aktuella vakterna förordnats, och ledde till beslut om att undanröja ett drygt 100-tal ärenden.

En parkeringsanmärkning kan överklagas inom sex månader.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se