torsjö live vers2

Markan bevaras och Mötesplats Ljungdala förstärks

Markan bevaras och Mötesplats Ljungdala förstärks

Markans ungdomsverksamhet ska bli kvar och utökas i nuvarande fastighet, enligt styrgruppens enhälliga förslag. Foto: Berit Önell

Ovissheten är över. Både Markan och Mötesplats Ljungdala blir kvar och förstärks. Markans ungdomsverksamhet fortsätter i den nuvarande fastigheten och hela huset renoveras. Mötesplats Ljungdala får utökad bemanning. Det föreslår styrgruppen för Markan och Ungdomens hus i sin slutrapport som lär godkännas av Hässleholms kommunfullmäktige i juni.

Protesterna mot beslutet i julas att avveckla Markanhuset ledde till nya utredningar om renoveringsbehov och ett nytt uppdrag för styrgruppen att söka andra lösningar än ett centralt beläget Ungdomens hus. Nu har styrgruppens representanter för de tre politiska blocken enats om ett förslag som innebär satsningar på både Markan och Mötesplats Ljungdala. Totalt beräknas investeringsbehovet till 12,9 miljoner kronor. En utökad personalbudget beräknas till 2,1 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Processen har varit lång men vi har fått viktiga inspel av ungdomar, goda förslag från våra tjänstemän samt en gemensam samsyn i den politiska styrgruppen. Min förhoppning är nu ett slutligt beslut för att säkerställa att dessa mötesplatser förblir verksamheter där barn och unga fortsatt blir delaktiga, säger Robin Gustavsson (KD), ordförande för styrgruppen, i ett pressmeddelande.

Beslutsförslaget innehåller flera delar. Ungdomens hus i den tidigare tänkta form som övergavs på grund av kostnaderna ersätts nu av två mötesplatser, Markan och Mötesplats Ljungdala. Samtliga våningar i Markanhuset renoveras. Miljöer för uteaktiviteter skapas vid båda fastigheterna. Personalresurser tillförs, för Markans del fyra-fem tjänster för att klara ett större utbud av aktiviteter på fler våningsplan. Även Mötesplats Ljungdalas bemanning ska utökas, hur mycket framgår inte, och ett fortsatt integrationsuppdrag föreslås. Personalkompetens ska finnas för att möta barns och ungas olika behov. Barn och unga ska vara delaktiga vid utformningen av verksamheterna.

– Vår utredning visar tydligt att verksamheterna idag saknar resurser. Det här är en välbehövlig satsning på ungdomsverksamheten i Hässleholm. Viktigt nu är att ungdomarna får vara med och forma verksamheten, säger Henrik Backlund (S).

– Vi har kommit fram till en väldigt bra och långsiktig lösning där vi säkrar upp för ungdomarnas fragment, tillägger Johan Peltonen (SD).

Mötesplats Ljungdala föreslås fortsätta med utökad personal.

Styrgruppen förklarar att behov av en central mötesplats för ungdomar, såsom i kulturhuset, också kan bli aktuellt i framtiden. I nuläget bedöms det dock inte finnas ekonomiskt utrymme och styrgruppen överlåter därför till kultur- och fritidsnämnden att återkomma om detta.

Styrgruppen har alltså gått opinionen till mötes.

– Vi har förstått att dessa platser betyder mycket för ungdomarna och vi har lyssnat på opinionen kring Markan framför allt. Jag ser också fram emot ett fortsatt aktivt samarbete med nätverkande och dialoger tillsammans med ungdomarna framöver, kring utformningen och utveckling av fritidsverksamheterna i Hässleholms kommun, säger Thomas Haraldsson (L) i pressmeddelandet.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-28 Markan stängs – Ungdomens hus i T4-matsalen

2020-12-30 Ansvariga kände inte till nytt beslut om Markans brandskydd

2020-12-30 Pressmeddelande om Markan – Över 200 namn för bevarande

2021-01-02 De vill rädda Markanhuset

2021-01-29 Markan får fortsätta temporärt Renoveringar blir dyra

2021-03-01 Fullmäktige beslöt utreda Ungdomens hus ytterligare

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se