torsjö live

Markan får fortsätta temporärt Renoveringar blir dyra

Markan får fortsätta temporärt Renoveringar blir dyra

Markan har fått klartecken att fortsätta verksamheten i väntan på en permanent lokal för ungdomsverksamhet i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Markan får fortsätta i väntan på en permanent lokal och kan öppna för besökare redan den 8 februari då kommunen häver sina restriktioner för barn- och ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden beslöt på torsdagen att genomföra de mindre åtgärder som behövs för att fortsätta driva verksamheten temporärt på bottenplan och i ett par rum i källaren.

Uppdaterade underhållsplaner visar nu att det skulle kosta 10,7 miljoner kronor att renovera Markanhuset under de närmaste tio åren. Att istället renovera T4-Matsalen skulle kosta 13 miljoner, men där tillkommer de anpassningar som behövs för att göra om byggnaden till ett Ungdomens hus.

Efter regeringens uppmaning i förra veckan att återuppta fritidsaktiviteter för barn födda 2005 eller senare beslöt Hässleholms kommun att göra så. Preliminärt ska den öppna fritidsverksamheten, där Markan ingår, öppna i begränsad och anpassad form för besökare den 8 februari.

Räddningstjänsten har ställt krav på brandskyddsåtgärder på Markan. Enligt föreläggandet måste åtgärder vidtas senast den 31 mars, annars måste verksamheten stängas. Dessa krav gäller dock enbart plan ett och två (andra och tredje våningen). En konsult har nu utrett vilka mindre åtgärder som behövs för att enbart hålla bottenplan och källarplan öppna för besökare. För personal är de godkända redan idag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut motiveras både av konsultens slutsatser och av en bedömning från tekniska förvaltningen om att det kommer att ta cirka 12-18 månader innan en permanent lokal kan öppna i någon av de båda byggnaderna. Under denna tid bedöms det lämpligast att verksamheten drivs vidare i Markanhuset.

Beslutet var enhälligt.

Winnie Aronsson (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Det är alldeles utmärkt, underbart att vi kan ha kvar ungdomarna på Markan, säger Winnie Aronsson (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Hon är inte orolig för att lokalerna inte ska räcka till.

– Det är entréplanet och två rum i källaren. Om de skulle behöva kan de även använda matsalen, säger Winnie Aronsson.

Hon förklarar att åtgärderna kommer att vidtas så fort som möjligt och planen är att öppna den 8 februari.

– Det är det vi jobbar på, så det hoppas vi, säger hon.

Kostnaderna beräknas bli så låga att de ryms inom verksamhetens driftsbudget.

Förvaltningschefen Anders Rosengren skrev i sin tjänsteskrivelse att förutsättningarna för att kunna driva verksamheten kvar på Markan i begränsad form är mycket goda.

– Även om det innebär att vissa delar av verksamheten inte kommer kunna bedrivas och lösningar behöver hittas för vissa andra delar så är förutsättningarna för en bra övergångsverksamhet väsentligt bättre på Markan där all infrastruktur redan finns än i annan lokal, skrev han.

Utredaren Brandkonsultbyråns slutsats är att musikstudion i källarplan inte kan användas eftersom utrymningsvägen därifrån via ett fönster som nås på stege inte är acceptabel. Av liknande skäl får entresolplan mellan entréplan och första våningen inte användas. Där handlar det om en spiraltrappa som både är för smal och har för dålig bärighet. Två kontor på entréplan har godkänd utrymning för personal, men inte för besökare.

Plan 1 och 2 ska stängas för både besökare och personal. Lokalerna där får alltså inte heller användas som verksamhetens förråd.

Personantalet i hela byggnaden får vara maximalt 150 personer.

Räddningstjänsten har tittat på konsultens yttrande och tillagt att det är viktigt att detta inte blir en permanent lösning. Beslut måste tas om renovering av Markan eller flytt.

Det som nu behöver göras är främst att byta lås till plan 1 och 2 samt studion och att spärra av spiraltrappan.

I underhållsplanen för Markan ingår en ny larmanläggning för 800 000 kronor, vilket motsvarar räddningstjänstens föreläggande. De största kostnaderna är ventilation för 2,5 miljoner kronor år 2024 och tak för en miljon år 2025. Utvändigt behöver även fasad, fönster och dörrar bytas. Träfönstren är det mest brådskande och det enda som är uppsatt på år 2022. De beräknas kosta 750 000 kronor. Invändigt behövs bland annat nya golv, målning av väggar, VVS-arbeten och akustikundertak. Våtrum och kök bedöms ha renoveringsbehov för 600 000 kronor. En annan stor post är en hiss för 750 000 kronor.

För T4-Matsalen beräknas byte av takplåten på hela byggnaden kosta 3,5 miljoner kronor och det brådskar. 2022 bör det åtgärdas. Dessutom uppskattas takpannor kosta nära 300 000 kronor, men de kan vänta till 2025 enligt underhållsplanen. Även på matsalsbyggnaden finns fönster och fasader på åtgärdslistan. Invändigt är behoven liknande Markans med byte av golv, målning av innerväggar, köksåtgärder, VVS och akustikundertak. En larmanläggning kostnadsberäknas till 500 000 kronor, hiss 100 000 kronor. Ventilationen beräknas till fyra miljoner kronor.

13 miljoner kronor beräknas det kosta att renovera T4-matsalen. Foto: Berit Önell

Fastighetsförvaltaren Paul Tuvesson förklarar att byte av ventilation är en energisparåtgärd med värmeåtervinning. Det behöver göras om kommunen ska behålla byggnaderna i många år framöver.

– Frågan är om det ska vara med som undehåll, säger Paul Tuvesson.

Han berättar också att det i T4-Matsalens tvåvåningsbyggnad finns ett luktproblem som bör utredas.

Han betonar att en underhållsplan är ett levande dokument som uppdateras löpande, därav skillnaden mot Markans underhållsplan från 2018 och 20 år framåt som stannade på 3,9 miljoner kronor. Dessutom har han lagt mycket mer tid på besiktningen denna gång.

– 2018 hade jag inte så mycket tid, då ser man inte lika mycket. Mycket ligger rätt tidigt i tid nu, till exempel målning inomhus som behöver göras cirka vart femtonde år. De flesta element i Markan är cirka 50 år gamla. Dem kanske man vill byta innan de börjar läcka. Annars går det att vänta tills det händer, säger han.

Han tycker att besiktningen av Markan visade att huset är i ungefär det skick som förväntats.

– Det är ju inte gjort så mycket där, säger han.

Allt i underhållsplanen behöver alltså inte åtgärdas på en gång.

– Vi kan göra det om vi vill ha en helrenovering. Men det viktigaste är att hålla taken täta och ha koll på rören så att det inte blir vattenskador, säger Paul Tuvesson.

Berit Önell

Läs mer:

210117 Hela taket på T4-Matsalen måste bytas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se