torsjö live vers2

Strandskyddsbrott: Öar skövlade för sjöutsikt

Strandskyddsbrott: Öar skövlade för sjöutsikt

Ön har skövlats så att den mellersta delen nästan är borta.

En ö i Finjasjön är till stor del borta efter att träd och buskar avverkats och ytterligare en har utsatts för viss röjning, sannolikt för att villaägare i Sjörröd ska få mer sjöutsikt. Länsstyrelsen har anmält skövlingen till Hässleholms kommun som överträdelse av strandskyddsbestämmelser. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har lagt upp ett ärende, men arbetar som Frilagt tidigare berättat inte med tillsyn av strandskydd. Fortfarande kan ingen heller förklara varför det slagits på kommunägd strandskyddad mark vid sjön intill Sjörröd.

Båda öarna ligger utanför villaområdet i Sjörröd där strandskyddet på land är borttaget. I sjön och på öarna gäller det dock fortfarande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Av den större ön återstår bara växtligheten på sidorna medan mittpartiet är försvunnet. Kommunens naturförvaltare berättade i början på mars om skövlingen i ett mejl till länsstyrelsens naturvårdshandläggare Per Levenskog som då arbetade med ärendet om uttrar i området söder om Sjörröd, kring Maglekärrsbäckens utlopp.

Gunnar Swärdh frågade i mejlet om det är till länsstyrelsen man anmäler brott mot strandskyddet. Han skrev bland annat: “Jag är rädd för att det här beteendet kan smitta av sig om det går förbi obemärkt.”

Gunnar Swärdh, naturförvaltare i Hässleholms kommun.

Han fick besked av Per Levenskog om att det är kommunen som ansvarar för tillsyn över brott mot strandskyddet, men har inte gjort någon egen anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Levenskog berättade dock att han var och tittade på öarna när han besökte området med anledning av frågan om uttrarna.

Gunnar Swärdh förklarar att ön inte är kommunägd utan tillhör en samfällighet. Därför ser han det inte som sitt ansvar utan tycker att det räcker att han meddelat Levenskog.

Han skriver till Frilagt: “Vill han sen inte gå vidare med det så gör inte jag heller det, men det är ju fritt för vem som vill( även du) att anmäla det men jag känner att jag gjort vad som kan förväntas av mig som privatperson, för det här ligger ju inte inom mitt yrkesmässiga ansvarsområde.”

Han säger sig inte känna till att det röjts och slaghackats på kommunal mark söder om Sjörröd, ända ner till Sötekärrsbäcken där strandskydd gäller 100 meter upp på land. Han ansvarar dock för skötseln av detta område och förklarar att vassen vid strandkanten brukar huggas på den del närmast villorna där strandskyddet är borttaget.

Han skriver i mejl till Frilagt: “Kan möjligtvis ha blivit någon kommunikationsmiss med entreprenören, men det är ju konstigt att han huggit hela denna ytan , om det nu är han. Det var ju bara strandkanten som skulle slås. Får va tydligare i beställningen i år.”

Miljö- och stadsbyggnadschef Helena Östling vill inte göra någon bedömning av allvaret i skövlingen av öarna.

Helena Östling, chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Foto: Marita Lindhav

– Jag har inte varit på plats, så jag kan inte kommentera det. Vi har inte heller någon pågående myndighetsutövning i ärendet, säger hon till Frilagt.

Däremot har ett ärende alltså lagts upp efter informationen från länsstyrelsen som gällde hela tre misstänkta strandskyddsbrott.

Men tillsyn av strandskydd är helt nedprioriterat i Hässleholms kommun – trots att kommunerna enligt lag har ansvaret och även ska polisanmäla misstänkta brott. Även länsstyrelsen och privatpersoner kan polisanmäla.

– Det är ett aktivt beslut från politiken att prioritera ned tillsynen, säger Helena Östling.

Hon tycker ändå att det är bra om folk som upptäcker misstänkta brott mot strandskyddet anmäler till kommunen.

– Vi måste starta ett ärende och brukar försöka tillsätta en handläggare. Då visar vi politiken att det är viktigt att jobba med det. Vi tycker att vi börjar få mer gehör för att vi måste jobba systematiskt med detta, säger hon.

Hon syftar på att två nya tjänster är på gång; en ny bygglovshandläggare förutom den tidigare aviserade samhällsbyggnadsjuristen som börjar sin tjänst i slutet på denna månad och ska fokusera på tillsyn av strandskydd, bygglov, vanvårdade hus med mera.

Tjänsten som bygglovshandläggare tillsätts på grund av den kraftiga ökningen av bygglovsärenden och annonserades nyligen ut.

– Vi har fasligt mycket att göra, säger Helena Ösling och förklarar att det handlar både om personalens arbetsmiljö och arbetsbelastning och om service till allmänheten.

I augusti ska länsstyrelsen följa upp sitt Hässleholmsbesök för tre år sedan som ledde till krav på mellan en och två tjänster enbart för tillsyn av strandskyddet, något som kommunen vägrade. Då hade länsstyrelsen inga maktmedel att ta till, men nu skulle det kunna bli ett tvingande beslut genom ett föreläggande.

– Det ska bli väldigt intressant, kanske blir det ett tydliggörande från deras sida, säger Helena Östling.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-17 Fritt fram för svartbyggen och ockupation av stränder

2021-04-20 Kommunen kan nu tvingas se till att strandskyddet följs

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se