torsjö live

Beslut på gång om nytt badhus på Österås

Beslut på gång om nytt badhus på Österås

Snart kan ett beslut om nytt badhus i Hässleholm vara klubbat. Bilden är från simhallen i Tyrs Hov i Tyringe. Foto: Urban Önell

Imorgon, onsdag, beslutar kommunstyrelsen i Hässleholm sannolikt om ett nytt badhus på Österåsområdet. Efter 25 års diskussioner ser frågan ut att vara på väg mot en lösning på en plats som tidigare varit aktuell. Men simklubben S71, som inte fått vara med och ta fram förslaget, riktar kritik mot att bassängens banor inte uppfyller kraven för större tävlingar. Helst vill S71 ha en 50-metersbassäng.

– Det är klart att bassängen ska vara godkänd för tävlingar, svarar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och lovar att S71 ska få vara med i processen – men efter beslutet som nu ska skyndas på.

I augusti 2020 beslöt kommunfullmäktige att återremittera ett förslag om placering av ett nytt badhus i stadsdelen Norden, i västra centrum. Både placering och innehåll skulle utredas ytterligare eftersom partierna inte kom överens och detaljplanen för Norden verkade dra ut på tiden. I mars i år gav Lars Johnsson kommundirektör Bengt-Arne Persson i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen komma med förslag på placering av ett badhus inom Österås idrottsområde. Det skulle också innehålla en analys av funktioner, intäkter och kostnader med utgångspunkt från en konsultrapport från 2019.

Redan 2011 beslöt fullmäktige om ett nytt badhus på Österås, något som dock föll när budgeten röstades ner efter att MP bytt sida från det borgerliga blocket till det rödgröna.

Den styrande så kallade kärnalliansen med M, KD och L har nu enats om förslaget. Badhuset får kosta högst 325 miljoner kronor och föreslås innehålla en 25-metersbassäng, multibassäng med två höj- och sänkbara bottnar och rehabbassäng samt utedel med friluftsbad. Bassängerna ska byggas i stålkonstruktion som kan uppföras snabbare och kräver mindre underhåll. Hässleholmsgårdens varmvattenbassäng integreras i det nya badhuset. Det blir också en familjedel med varmpool, småbarnsbassäng och lekbassäng, serveringsdel. Gym- och friskvårdsavdelning kan eventuellt läggas till.

Planskiss på förslag till badhus från konsultrapport 2019 (Norconsult)
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

– Vi är angelägna om att så snabbt som möjligt komma igång med att bygga ett nytt badhus, som kan vara till glädje och nytta för alla våra kommuninvånare. Om vi placerar badhuset på Österås innebär det att vi kan påbörja projektet omedelbart eftersom det är den enda platsen i Hässleholm som idag är planlagd för badhus. Det finns också stora fördelar med att Österås redan är ett etablerat område för idrott, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tidigare i ett pressmeddelande.

S71:s huvudtränare Mikael Björklund, också ersättare i kommunfullmäktige (FV), blev glatt överraskad över att det kom ett förslag på nytt badhus. Men han tycker inte att det ser så bra ut.

– Man får inte bygga för litet. I korta ordalag vill vi se en rejält stor bassäng, dels för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet och dels för skola och allmänhet. Det planeras ju för utbyggnad av bostäder i Hässleholm. Vi vet inte heller vad som händer med övriga badhus i kommunen. Om något av dem stängs kan det öka trycket på ett badhus i Hässleholm, säger han.

Han berättar att han påtalade tävlingskraven redan 2009 när det förslag som låg till grund för beslutet 2011 presenterades.

– Svenska simförbundet hade redan då ändrat regelverket för tävlingar och det hade utredaren tyvärr ingen koll på. Nu gräver de fram samma förslag igen, säger han med en suck.

Han mejlade därför till Lars Johnsson och fick snabbt svar. Bassängen ska vara godkänd för tävlingar och S71 ska bli delaktiga i processen.

– Tanken är att ni ska involveras i processen efter kommunfullmäktiges beslut. Just nu är det viktiga att vi får till det beslutet för att inte försinka processen, skriver Lars Johnsson i ett mejl till Mikael Björklund.

Han hänvisar också klubben till att stämma av sakfrågorna med kultur- och fritidsförvaltningen.

Klubbens ordförande Tobias Thorgren förklarar i ett mejl till kommunen att de största problemen med Qpoolen är att varken bassängyta eller tider räcker till. S71 har cirka 1 000 deltagare i simskola varje år, tävlings- och träningsverksamhet för både ungdomar och vuxna, tre anställda samt ett 20-tal tränare och ledare i simskolan.

S71 befarar att det nya badhuset blir för litet, liksom Qpoolens simhall. Foto: Berit Önell

– Ett nytt badhus ska hålla många år framåt och vara tillräckligt stort för att alla verksamheter, kommunala och föreningar/privata ska kunna utvecklas. I förslaget vi kunnat se är det åtta banor jämför med sju nu. Vi ser det som en stor risk att vi kommer få ännu färre tider än nu och att vår verksamhet påverkas väldigt negativt. En 50-metersbassäng med höj- och sänkbar mellanvägg hade löst dessa problem, skriver Tobias Thorgren.

Han argumenterar för att en 50-metersbasäng hade lockat till sig föreningar på träningsläger från ett stort upptagningsområde i både Sverige och Danmark.

– Vi ser det som väldigt positivt att man föreslår att nytt badhus ska ligga på Österås, men väldigt olyckligt att kommunen inte ens kontaktat oss som simförening om hur vi ser på badhuset, skriver han och listar ett antal frågor.

S71 undrar bland annat om det kommer att finnas läktare, kansli, klubblokal och möteslokal för klubben, förråd för utrustning, resultattavla och tävlingsutrustning.

Kärnalliansens förslag läggs fram direkt i kommunstyrelsen imorgon utan att ha tagits upp i varken arbetsutskottet eller den parlamentariska gruppen där badhusfrågan tidigare diskuterats. Men det ser ut att få majoritet.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) säger till Frilagt på tisdagen att hennes parti ställer sig bakom förslaget.

Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

– Vi hade en diskussion i vår kommunfullmäktigegrupp igår. Vi har flaggat för att vi var en väldigt enig grupp, säger hon.

Även hon tycker att det brådskar att få ett nytt badhus.

– Vi vet inte vilken dag Qpooolen måste stänga, säger hon.

Hon gillar dock inte riktigt hur ärendet handlagts.

– Jag är lite kritisk till att förslaget bara dyker upp på kommunstyrelsen, säger hon.

Samtidigt medger hon att partikollegan Connie Asterman redan i samband med budgetfullmäktige i höstas sa att Österås kanske borde diskuteras. Själv har hon också fått frågan av Lars Johnsson, men då sagt att hon måste gå tillbaka till sin grupp.

– Vi insåg att både vårt förslag vid brandstationen och en placering i västra centrum lär dröja. Men det hade kanske ändå varit bra om vi satt oss i den parlamentariska gruppen, säger hon.

S var emot en placering på Österås 2011.

– Då ville vi i första hand renovera Qpoolen som inte var så illa åtgånget som idag. Vi trodde på det i rätt många år. Sedan har tiden sprungit ifrån oss. Nu skulle det bli väldigt kostsamt att renovera, så i dagens läge är det ändå bättre med ett nytt badhus, säger Lena Wallentheim.

Badhusfrågan kan tidigast komma upp i kommunfullmäktige i juni.

– Jag tror att alla gärna ser ett snabbt beslut om det är möjligt att hitta samsyn, ju snabbare desto bättre. Annars riskerar vi att det blir diskussion igen, säger Lena Wallentheim.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se