torsjö live

Vill hyra ut Mölleröds kungsgård som hästgård

Vill hyra ut Mölleröds kungsgård som hästgård

Hästhållning kan bli framtiden för Mölleröds kungsgård och markerna där omkring. Bilden är från annan plats. Foto: Berit Önell

Mölleröds kungsgård ska hyras ut som hästgård. Det är i alla fall vad ägaren, det kommunala bolaget Hibab, hoppas på. Inom kort går en annons ut. Enligt Hibabs vd Kent Johannesson skulle en uthyrning kunna ändra förutsättningarna för Möllerödsdagarnas tillgång till en del av markerna. Men orsaken till att Militärkulturhistoriska föreningen blev uppsagd från sitt arrende var inte de nya planerna utan den uteblivna betalningen.

Som Frilagt berättat måste Militärkulturhistoriska föreningen, som stod för Möllerödsdagarnas publikdragande krigsskådespel, lämna arrendet på Mölleröd efter en tvist om betalningen. Föreningen har nu lagt ner sin verksamhet.

Stridsuppvisningarna på Möllerödsdagarna är ett minne blott. Foto: Emil Önell
Kent Johannesson, vd på Hibab. Foto: Berit Önell

Kent Johannesson bekräftar att föreningen var lovad att betala årshyra, men inte att de skulle varit tvungna att ändå betala månadsvis.

– De har fått årshyra, men uppdelat på fyra fakturor. Vi har skiljts som vänner. Jag har inget ont att säga om dem, de har skött sig utmärkt, säger han.

Förutom att hyran alltså inte kom in. Problemet var inte enbart att fakturorna skickades till fel e-postadress.

– De betalade inte hyran trots att vi påpekade det ett flertal gånger. Vi har pratat i telefon också och krävt in hyran. Eftersom det inte fanns någon riktig energi i föreningen har vi sagt att det var bättre att de flyttade och det gjorde de, säger Kent Johannesson.

Hade det inte gått att hitta en lösning?

– Vi träffade dem ett antal gånger och försökte komma fram till en lösning, säger Kent Johannesson.

Var inte föreningen en viktig del av Möllerödsdagarna?

– Det var den säkert, men man måste sköta sig. Föreningen finns väl kvar och kan förhoppningsvis fortsätta vara en del av Möllerödsdagarna. Som det var nu saknade de styrelseledamöter. Det är en utmaning för föreningslivet att klara att pausa under pandemin och sedan komma igång igen, säger han.

Hibab har nu påbörjat rivning av de två ammunitionsförråd i betong som ingick i Militärkulturhistoriska föreningens arrende.

– De har inte fått vara ifred utan utsatts för åverkan. Med tanke på risken för skador för allmänheten är det bättre att riva. Det är tråkigt, men det blir så när byggnader ligger ensligt. Alla hus måste skötas och ha tillsyn, säger Kent Johannesson.

Marken där Möllerödsdagarna brukar hållas arrenderas ut som jordbruksmark med undantag för några dagar i augusti då den upplåts för arrangemanget.

– Det ligger kvar som det är, men vi får diskutera det från år till år, säger Kent Johannesson.

Han tror inte att det blir aktuellt att odla upp mer av marken. Däremot kan alltså en uthyrning av Kungsgården eventuellt förändra förutsättningarna för Möllerödsdagarna i framtiden.

Tidigare diskussioner om en ny ridskola i Hässleholmsområdet ledde till en lokaliseringsutredning där Mölleröds kungsgård var ett av alternativen. Men där har kommunen nu valt att arbeta vidare med nuvarande placering på Österås.

Mölleröds kungsgård blir inte ridskola, men kanske hästgård. Foto: Urban Önell

Utredningen visade dock på möjligheterna att göra Mölleröds kungsgård till en ridanläggning med stall, ridhus, hagar och uteridbanor. Med detta material som grund har Hibabs styrelse gett Kent Johannesson i uppdrag att gå ut och annonsera efter en hyresgäst till Mölleröds kungsgård som hästgård.

– Vi spinner vidare på hästkonceptet. Nu får vi se på marknaden om det finns intresse för ett boende med möjlighet att iordningställa stall och hagar, säger Kent Johannesson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-17 Inga fler krigsscener på Möllerödsdagarna

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se