torsjö live vers2

Bristfällig funktion på reningsverket sedan januari

Bilden visar Hässleholms reningsverk.

Hässleholms reningsverk har inte fungerat fullt ut sedan i januari. Enligt Hässleholms vattens kvartalsrapport påverkade en varm period följd av en kall i början på året det biologiska reningssteget. Därmed kan mer näringsrik fosfor ha släppts ut i Magle våtmark och gått vidare till Finjasjön. Gränsvärdena har klarats genom ökad dosering av kemikalier. Men det […]

Kommunens nya stålbad

Urban Önell

Äntligen! Efter 25 års blötande och nötande ser det ut som att Hässleholm ska få ett nytt badhus. Det gamla på Qpoolen får gå i pension. Men smakar det så kostar det. Notan lär sluta på närmare 325 miljoner. Jag noterar att bygget på Österås inte kommer att få kaklade bassänger. Nej, det blir ett […]

Höjer budgeten för dyrt torg vid Almaån

Budgeten för T4-områdets nya bostadsområdes extravaganta torg vid Almaån drogs ner från 6,4 miljoner kronor till 3,4 miljoner kronor, men nu höjs den igen. Det efter ett initiativärende från kommunalrådet Lena Wallentheim (S) som fick med sig en stor majoritet i kommunstyrelsen, trots att flera partier tidigare ifrågasatt kostnaden. Motiveringen var att kommunen lovat byggherren […]