torsjö live

Höjer budgeten för dyrt torg vid Almaån

Höjer budgeten för dyrt torg vid Almaån

Förslaget till torg vid Almaån beräknas kosta 6,4 miljoner kronor. Bild ur Sigmas gestaltningsförslag

Budgeten för T4-områdets nya bostadsområdes extravaganta torg vid Almaån drogs ner från 6,4 miljoner kronor till 3,4 miljoner kronor, men nu höjs den igen. Det efter ett initiativärende från kommunalrådet Lena Wallentheim (S) som fick med sig en stor majoritet i kommunstyrelsen, trots att flera partier tidigare ifrågasatt kostnaden. Motiveringen var att kommunen lovat byggherren K-Fastigheter att stå för kostnaden för torget. Enbart Folkets väls Björn Widmark röstade nej.

– Det är inte ett torg i London utan i ett litet bostadsområde i Hässleholm. Ska det inte räcka med drygt tre miljoner kronor så är det anmärkningsvärt, säger Björn Widmark.

Som Frilagt tidigare berättat ska torget bli något alldeles extra, enligt ett gestaltningsförslag som togs fram av konsultfirman Sigma 2019 utifrån områdets detaljplanen från 2006. Trädäck med plats för fiske och “sittgradänger” som sträcker sig ut över Almaån intill den gamla bron som ska renoveras och ljussättas, markbelysning, trappsteg i flera nivåer och utegym är några av ingredienserna.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) tog initiativ till att höja budgeten och tillföra pengar från anslaget för oförutsedda investeringar. Foto: Berit Önell

Vanligtvis ansvarar kommunen för uytbyggnad av allmänna platser såsom gator, parker och torg. Ofta tas en del av kostnaderna ut av byggherrarna. Men för norra T4-området finns ett exploateringsavtal som säger att byggföretaget Brinova, som sedan sålde marken till K-Fastigheter, skulle bekosta lokalgator, belysning och parkmark. Torget nämns inte och därför är det kommunens ansvar.

Jacob Karlssons K-Fastigheter hörde av sig till kommunen och påminde om torget våren 2020. Därefter fattades ett informellt beslut vid ett dialogmöte mellan politiker och tjänstemän om att tekniska förvaltningen skulle ansöka om budget för att genomföra torgbygget 2021. Därefter beräknade Sigma investeringskostnaden till 6 370 000 kronor. Driftskostnaden uppskattas till cirka 150 000 kronor årligen.

Björn Widmark (FV) ansåg att drygt tre miljoner kronor borde räcka til ett torg i ett litet bostadsområde. Foto: Urban Önell

Enligt kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) visades gestaltningsförslaget inte på dialogmötet. Han ifrågasatte att kommunen skulle stå för hela kostnaden, men fick veta att det finns ett åtagande i exploateringsavtalet. När Frilagt skrev om att frågan varit uppe i tekniska nämndens arbetsutskott i september 2020 tyckte han fortfarande att det lät dyrt. SD:s kommunalråd Hanna Nilsson sa att kostnaden var orimlig och i tekniska nämnden några dagar senare reserverade sig SD:s ledamot Ken Breisch efter att inte ha fått gehör för sitt förslag om återremiss. Även Ernst Herslow (FV) reserverade sig mot beslutet att driva budgetfrågan vidare.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) ändrade sig. Foto: Urban Önell
Vendels plan, eller Åtorget, ligger vid Almaåns åkrök. Bild ur detaljplanen med gestaltningsprogram

När budgeten för 2021 klubbades i kommunfullmäktige var beloppet nästan halverat. Det skulle kunnat leda till en omgestaltning som rymdes inom budgeten. Men nu ljuder andra tongångar. På onsdagen tog kommunstyrelsen upp Lena Wallentheims initiativärende. Med röstsiffrorna 12-1 klubbades hennes förslag om att satsa tre miljoner kronor till på torget och ta pengarna från anslaget för oförutsedda investeringar.

Lena Wallentheim hävdade i motiveringen till sitt förslag bland annat att kommunen inte godkänt K-fastigheters standard på infrastrukturen eftersom gestaltningsprogrammet skulle följas med bland annat kantsten av granit och specifika planteringar och modell på lyktstolpar.

– Detta medförde en fördyring på cirka tio miljoner kronor för byggherren, skrev hon.

Hon konstaterar att det plötsligt inte verkar lika viktigt att följa gestaltningsprogrammet när ansvaret är kommunens.

– Det kan inte vara rimligt att vi ställer dessa krav på företagare när vi själva inte följer de program som arbetats fram, skriver hon.

Hanna Nilsson hade nu ändrat sig och instämde.

– Jag håller med utifrån vad som kommit fram. Tidigare var jag positiv till att skära ned kostnaden. Nu är jag positiv till att göra vad vi kommit överens med byggherren om, säger hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) hade också ändrat sig. Foto: Urban Önell

Björn Widmark bryr sig däremot inte om någon tidigare överenskommelse i fallet.

– Vi försöker använda sunt förnuft. De hänvisar till att de bundit upp sig i ett tidigare avtal. Då får de stå för det. Det är ännu ett bevis på deras dumhet. Vi stöder inte dumhet, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2020-09-12 Torg för 6,4 miljoner vid Almaån

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se