torsjö live

Kommunens nya stålbad

Kommunens nya stålbad

Urban Önell

Äntligen! Efter 25 års blötande och nötande ser det ut som att Hässleholm ska få ett nytt badhus. Det gamla på Qpoolen får gå i pension. Men smakar det så kostar det. Notan lär sluta på närmare 325 miljoner.

Jag noterar att bygget på Österås inte kommer att få kaklade bassänger. Nej, det blir ett stålbad. Att det är så får satirikern inom mig att vakna. För vad var det som den styrande kärnalliansen utlovade medborgarna när de tillträdde 2018?

”Krafttag och stålbad” var vad som behövdes för att få ordning på kommunens ekonomi. Men det var givetvis inte ett nytt badhus som politikerna syftade på.

De utlovade åtstramningarna i de offentliga utgifterna har visat sig svåra att genomföra i praktiken. Vilket inte är det minsta förvånande. Neddragningar är sällan populära.

Det är så mycket lättare att skaffa sig nya utgiftsposter, exempelvis nya kontroversiella fastighetsköp och kostsamma byggprojekt. Köpet av den före detta postterminalen i Hässleholms centrum är ett aktuellt exempel, som var och förblir starkt ifrågasatt. Det pågår till och med en prövning av om köpet är förenligt med kommunallagen eller inte.

Miljonerna rullar. Fiberprojektet har gång på gång behövt nya penningtillskott. Kommunfullmäktige har beviljat en budget på över 100 miljoner för att fylla ut sankmark på Björklundaområdet, bara för att det ska bli möjligt att bebygga. Kommunen ska också bekosta ett nytt, lyxigt torg på T4-området för 6,4 miljoner.

När det gäller det nya stålbadet på Österås, verkar en bred politisk samsyn råda, i motsats till i exemplen ovan. Det gör det sannolikt att beslutsfattarna lyckas driva badhusfrågan ända in i kaklet. Medborgarna överlag verkar också positiva, och beredda att vara med och betala för den här investeringen. Åtminstone så länge befintliga badhus i kransorterna inte stängs och torrläggs.

Badhus, och i synnerhet barns rätt till simundervisning, måste definitivt vara ett kommunalt ansvar. Det är tragikomiskt att blicka tillbaka på hur den här frågan bollats fram och tillbaka. Hur många gånger har inte politikerna försökt att komma till beslut? Men det har fram till i dag slutat med magplask. Så nu önskar jag verkligen att vi ska få ett lyckligt slut på den här historien.

Urban Önell

Läs Frilagts artiklar:

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se