Gruppen-3a-328x120

12-1 för nytt badhus på Österås

12-1 för nytt badhus på Österås

Det nya badhuset ska få bassänger i stål som både kräver mindre underhåll och kan uppföras snabbare. Foto ur kommunens utredning

Med röstsiffrorna 12-1 beslöt kommunstyrelsen på onsdagen att arbeta vidare för ett nytt badhus på Österåsområdet i Hässleholm. Det får kosta maximalt 325 miljoner kronor och bassängerna ska byggas i stål. Någon 50-metersbassäng blir det inte, men simklubben S71 ska få gehör för sitt önskemål om rätt banbredd för större tävlingar.

– Det var en historisk stund, säger kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) om beslutet i frågan som diskuterats i 25 år.

Den stora majoriteten av politikerna var överens om det mesta i förslaget. Tillsättande av en styrgrupp som ska arbeta vidare med detaljerna kring placering, funktioner och driftsform vållade dock debatt. Den slutade med att styrgruppen utökades med tre ledamöter från tekniska nämnden utöver de tidigare föreslagna tre från kommunstyrelsen och tre från kultur- och fritidsnämnden. Förslaget kom från SD:s Hanna Nilsson och Ulf Berggren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
En stark majoritet i kommunstyrelsen sa ja till nytt badhus på Österås, från vänster kommunalråden Lena Wallentheim (S), Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

Joachim Fors (S) fick däremot inte gehör för sitt förslag att låta styrgruppen bestå av presidierna i de tre nämnderna. Det skulle minska arvodeskostnaderna eftersom politikerna i presidierna redan är fast arvoderade och inte skulle få något extra för möten i denna grupp. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) invände att fler partier kan vara delaktiga om det inte bara är presidierna som utses.

Björn Widmark (FV) sa nej till hela badhusförslaget och förklarar i en protokollsanteckning att skälet främst är att det inte framgått vad som ska ske med övriga badhus i kommunen. FV ville ha ett tydliggörande innan beslut togs om ett nytt badhus.

Björn Widmark (FV) var den ende i kommunstyrelsen som sa nej till nytt badhus på Österås. Han ville att det skulle tas ett helhetsgrepp över alla bad i kommunen. Foto: Urban Önell

– Så länge inte ett sådant helhetsgrepp tas förordar vi renovering av Qpoolen, skriver Björn Widmark och varnar för att konsekvensen annars kan bli att små badhus i kransorterna får stängas av kostnadsskäl inom några år.

Lars Johnsson säger att han tycker att både Qpoolens och Hässleholmsgårdens simhallar kan stängas.

– Sedan finns det olika uppfattningar om Sösdala, men övriga står inte på agendan, säger han.

SD och S är tydliga med att de vill ha kvar badhusen i såväl Sösdala som Tyringe och Bjärnum. Hanna Nilsson och Lena Wallentheim säger också att de vill stänga Qpoolen.

– Det som är viktigt är att komma fram till vad vi ska ställa om Qpoolen till. Det bör tas parallellt med planeringen för det nya badhuset i styrgruppen, säger Lena Wallentheim.

Kommunen har tidigare beslutat om ett badhus på Österåsområdet, 2011, ändå blev det inget eftersom det sedan inte fanns majoritet för att budgetera för det. Nu är förhoppningen att den starka majoriteten ska hålla hela vägen.

– Men jag tar inte ut något i förskott, säger Lars Johnsson.

Tanken är nu att beslutet ska klubbas i kommunfullmäktige i juni och att styrgruppen sedan ska sätta igång med sitt arbete.

– Styrgruppen kan förhoppningsvis vara klar under 2022, sedan ska det projekteras och upphandlas. Med stålbassänger ska det gå snabbare, så kanske kan badhuset stå klart 2024 om det flyter på, säger Lars Johnsson.

Han säger att styrgruppen får arbeta rätt fritt och i dialog med S71. Men någon 50-metersbassäng blir det inte.

– Jag tror bara det finns tre sådana i Skåne. Kristianstad, som lägger över 700 miljoner på sitt badhus, bygger inte heller 50 meter. Det är en kostnadsfråga, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-18 Beslut på gång om nytt badhus på Österås

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se