Gruppen-3a-328x120

Ungdomligt oförstånd i våra politiska församlingar

Ungdomligt oförstånd i våra politiska församlingar

INSÄNDARE. Med hänvisningen till påståendet i rubriken ställer undertecknad frågan: Har Sverige, med sina politiska församlingar i mångt och mycket bestående av pojkspolingar och flicksnärtor, helt mist förmågan att ta till vara den resurs våra äldre utgör? Besitter äldre sådant som skarpsinne och omdömesförmåga? Har äldre förmåga att bedöma perspektiv, motstridiga värderingar och planera för hur vi löser problem?

U.S. News & Word Report belyste redan för ett tjugotal år sedan frågan. Forskare kom i sina undersökningar då fram till att ”äldre människor genomgående överträffar de yngre i alla avseende när det gäller att ge visa, mer genomtänkta och utförliga råd”. Studier visade dessutom att ”även om det tar längre tid för de äldre än de yngre att fatta ett beslut, blir det ofta ett bättre beslut”. Senare forskning har för övrigt i många stycken bekräftat vad som ovan sägs.

Vi ser nu i Sverige en riksdag som har 5 kanske 6 ledamöter över 65 år gamla. Sett till åldersfördelningen i landet borde vi medborgare över 65 år gamla ha ca 90 platser i nämnda politiska församling! Våra ”unga” makthavare har dessutom visat ett flagrant förakt för den stora grupp äldre som kallas fattigpensionärer. Många av dessa uppbär en garantipension utgörande 8 651 kronor för ensamstående och 7 739 kronor i månaden för gifta. Detta såvitt kan förstås före skatt! Utlovade ”löften” från dessa välarvoderade unga politiker om förbättringar uteblir. Politiker som i många fall själva varit med om att besluta om storleken på sina ”frikostiga” arvoden och ersättningar! Ser vi till gammal vishet och klokskap kan vi ta del av bibelns ord och Job 12:12 där frågan ställs: ”Finns det inte vishet bland de ålderstigna och förstånd i dagars längd?”

Möjlighet finns också att ta del av mer profan visdom och därmed Sokrates. Sokrates uttrycker sin glädje att lyssna på och ta in äldres erfarenhet av sin tid på jorden. De har vandrat på den stig Sokrates själv kan komma att beträda. Sokrates lyssnar och kan därmed undvika att riva sig blodig bland törnen och snår. Till sist återigen Sokrates: ”Det finns bara ett gott, kunskap, och ett som är ont, ignorans”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se