Gruppen-3a-328x120

Var ta pengarna?

Var ta pengarna?

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna i socialnämnden röstade mot ett förslag från de rödgröna ledamöterna som gick ut på att äska medel från kommunstyrelsen för att täcka upp det skenande underskottet i verksamhetsområdet barn och unga. Socialförvaltningen redovisar ett ökande underskott mot budget som är svårt att komma tillrätta med. Anmälningarna om barn och unga som far illa i hemmet ökar konstant och kostsamma placeringar är ofta följden. Denna verksamhet är lagstadgad och går ej att pruta på då barnens trygghet kommer i första rummet. Även statsbidragen till kommunen för den oansvariga migrationen har minskat under de senaste åren, och Hässleholm får bära ett allt tyngre ansvar för de senaste regeringarnas invandringspolitik. De styrande i Stockholm bär ett stort ansvar för den uppkomna situationen då de gravt och ytterst naivt underskattat utmaningarna med migration och integration.
Underskottsprognosen för socialförvaltningen i Hässleholm ligger just nu på nästan -13 miljoner kronor och vi i SD ställer oss frågan vilken verksamhet som skulle släppa till dessa pengar. Nästan alla förvaltningar brottas med ekonomiska problem och en kommunal skattehöjning av denna kalibern är inte önskvärd av någon. Utom av kanske just de rödgröna som historiskt ofta tagit till denna utväg. 
Sanningen är att det saknas snabba lösningar på problemen och att det krävs politiska förändringar framförallt på riksnivå för att förbättra det ekonomiska läget för Hässleholm och andra kommuner.

Våra ledamöter i socialnämnden ser den tunga ekonomiska situationen och det beundransvärda arbete som de anställda på förvaltningen lägger ner. Det råder heller inget tvivel om att våra budgetmedel inte räcker till för behoven. Men att skjuta till ytterligare 13 miljoner under pågående budgetår kräver en redovisad plan på var dessa pengar ska komma ifrån.

Sven Lundh 1 vice ordförande i socialnämnden. (SD)
Johanna Hörgerud (SD),
Gunnel Bruhn (SD),
Tony Knutsson (SD),
Kalle Clementz (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se