torsjö live vers2

Budgetarbete en fråga om prioriteringar

Budgetarbete en fråga om prioriteringar

INSÄNDARE. Stanley Hallström resonerar i ett debattinlägg den 27/5 kring socialnämndens budget.

Inlägget ger i alla fall mig intrycket av att Hallström är av åsikten att den demografiska förändring som skett i Sverige på senare år inte skulle påverka till exempel kostnaderna för socialförvaltningarna runt om i landet. Jag är tämligen säker på att jag inte är ensam om att vara av helt annan uppfattning i den frågan.

Hallström efterlyser även åtgärder för att, som det uttrycks, förbättra integrationen. Ett sätt att åtgärda problematiken är enligt min uppfattning att fokusera på assimilering istället för integration.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men jag inser att Hallström och jag har totalt olika syn på vilket land Sverige ska vara så det är ingen idé att föra debatt.

Däremot kan jag inte låta bli att fundera kring hur skattemedlen används i Sverige nu när röster från vänsterhåll höjs för att höja skatter av allehanda slag.

I statens budget kan man konstatera att för 2020 budgeterades det på utgiftsområden 7 (Internationellt bistånd) 46525 miljoner, 8 (migration) 9579 miljoner, 13 (jämställdhet och nyanlända invandrares etablering) 8516 miljoner samt utgiftsområde 27 (avgift till Europeiska unionen) 47193 miljoner kronor. Summa 111 813 miljoner kronor. Eller 111 miljarder. På ett år. Även om en del förhoppningsvis kommer tillbaka från EU. Så nog finns det pengar.

Budgetarbete är ju en fråga om att prioritera. Ovanstående siffror visar hur nuvarande styre prioriterar. Hade jag fått bestämma hade prioriteringen sett annorlunda ut. Frigjorda resurser från bland annat ovan nämnda utgiftsområden hade kunnat komma kommunerna till godo genom statsbidrag. Det hade säkert räckt till genomtänkt bistånd samt till resurser till polis, rättssystem och sociala insatser. Och kanske till och med till lite skattesänkning.

Avslutningsvis så kan det vara klädsamt att fundera kring vilka som sitter vid makten och har gjort det bakåt i historien och vilka som inte har suttit vid makten och haft några större möjligheter att påverka i synnerhet rikspolitiken där ovanstående frågor avgörs. Samt fundera på om Sverige har större ansvar och åtaganden än andra nationer, till exempel Danmark.

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-utgifter

Håkan Spångberg, Skattebetalare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se