torsjö live vers2

Nytt badhus i Hässleholm klubbat

Nytt badhus i Hässleholm klubbat

Det nya badhuset ska få assänger i stål som både kräver mindre underhåll och kan uppföras snabbare. Foto ur kommunens utredning

Ett nytt badhus på Österåsområdet klubbades på måndagen av kommunfullmäktige. Flera partier hade ändringsförslag och FV ville stänga övriga badhus till förmån för en större bassäng, men kommunstyrelsens ursprungliga förslag antogs. Målsättningen är att badhuset ska stå klart 2024. Det får kosta maximalt 325 miljoner kronor och bassängerna ska byggas i stål. Kommunstyrelsen ska utse en styrgrupp som ska arbeta vidare med projektet.

En fråga som diskuterats i 20-25, år kom slutligen till beslut. Resultatet blev ett annat än när kommunfullmäktige i augusti 2020 beslöt om återremiss med en placering på Norden som huvudförslag.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Därefter har vi fått veta att höghastighetsjärnvägen dröjer ytterligare något år, förklarade kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och konstaterade att det därmed kommer att ta ännu längre tid innan en detaljplan för området Norden blir klar.

Lars Johnsson (M)

Han konstaterade också att Österås har flera fördelar förutom en detaljplan som tillåter ett badhus. Bland annat finns redan en stor parkeringsplats.

Lars Johnsson argumenterade för tjänstemännens förslag att bygga stålbassänger som har längre hållbarhet och lägre underhållskostnader.

– Självklart ska berörda föreningar ges möjlighet till delaktighet, betonade han.

Anders Edwall ville stryka punkten om stålbassänger med motiveringen att det inte borde vara en fullmäktigefråga.

– Det är tjänstemännen som vill ha stålbassänger, men då kan man hantera det där. Om de sedan upptäcker att det inte är det bästa behöver man inte gå till kommunfullmäktige igen, förklarade han.

Joachim Fors (S) ville att styrgruppen skulle bestå av presidierna i kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.

– Vi tror att de här som vi redan gett förtroende kan fortsätta ha det och vi skulle inte heller springa iväg med arvodena. De som sitter i presidierna har redan arvode, sa han och fick stöd av övriga rödgröna partier samt C.

Joachim Fors (S)
Lena Wallentheim (S)

-Vi vill hålla nere kostnaderna för arvodena. Annars har ni skrikit i högan sky om det, sa kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

Folkets väl, som har S 71:s simtränare Mikael Björklund i partiet, var ensamt om att kräva att ett beslut om övriga badhus togs samtidigt som beslut om nytt badhus i Hässleholm. FV ville stänga samtliga, det vill säga Tyringe, Bjärnum och Sösdala, som redan är stängt men ska återöppnas trots att finansiering saknas, enligt tidigare beslut i fullmäktige.

Gruppledaren Björn Widmark talade för ett badhus för hela kommunen med en stor bassäng på 25 x 50 meter, istället för förslaget på 25 x 16,5 alternativt 8,5 meter. Det skulle då finansieras genom stängning av övriga badhus.

– Det kommer annars att krävas investeringar på minst 100 miljoner kronor på tio år i de andra badhusen, konstaterade han och hänvisade till en konsultrapport från 2019.

Då tillkommer driftskostnader på cirka 15 miljoner kronor per år, det vill säga 150 miljoner på tio år.

– Då får vi bara en pluttebassäng i Hässleholm. Renoveringsbehoven är akuta i Tyringe och Bjärnum. Vi vill istället lägga pengarna på ett rejält badhus i Hässleholm, sa Björn Widmark.

Björn Widmark (FV)

Lars Johnsson instämde i att Sösdala simhall inte borde öppnas, men förklarade att han inte kunde ta upp frågan nu för då skulle det inte bli något beslut om nytt badhus.

– Det är precis tvärt emot vad konsulten sagt, kommunen behöver ta ett samlat grepp om sina simhallar, kontrade Björn Widmark.

Han hänvisade också till att konsulten menade att ett nytt badhus skulle planeras på olika sätt utifrån om övriga badhus är kvar eller inte.

Björn Widmark yrkade i första hand på återremiss, i andra hand avslag. Enbart FV:s fyra ledamöter stödde förslaget om återremiss i voteringen. Även S-förslaget om styrgruppens sammansättning röstades ner, den voteringen slutade med röstsiffrorna 35-22 samt fyra ledamöter som avstod från att delta. Huvuddelen av kommunstyrelsens förslag antogs utan votering. Reservationer till förmån för egna förslag gjordes av S, V, C och FV.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se