torsjö live vers2

Familjens hus kan flytta in i T4-Matsalen

T4-Matsalen kan bli ny lokal för Hässleholms kommuns och Region Skånes verksamheter i Familjens hus som länge varit trångbodda. Kostnaden för att renovera och bygga om den kommunägda matsalsbyggnaden beräknas till 15,8 miljoner kronor. Socialnämnden har nu enhälligt beslutat att skicka förslaget vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige. Familjens hus på Tredje Avenyen […]

Niorna fick högre betyg

Trots tidvis distansundervisning under pandemin fick årets niondeklassare högre betyg. Meritvärdet för årskurs nio är till och med det högsta under de senaste fem åren. Men samtidigt har andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen minskat med 1,5 procentenheter. Andelen behöriga till gymnasiet har minskat med en procentenhet och i årskurs tre har resultaten […]

200 000 till badplatserna

Det blev inte 400 000 kronor till skötsel av kommunens mindre badplatser, men väl 200 000 kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott var enigt i beslutet att skjuta till pengarna, trots att den styrande borgerliga alliansen tidigare sagt att pengarna måste omfördelas inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet och anklagat andra partier för “politiskt rävspel”. I kultur- och fritidsnämnden […]