torsjö live vers2

Familjens hus kan flytta in i T4-Matsalen

Familjens hus kan flytta in i T4-Matsalen

Familjens hus kan flytta in i T4-matsalen som enligt detaljplanen ska bevaras. Foto: Berit Önell

T4-Matsalen kan bli ny lokal för Hässleholms kommuns och Region Skånes verksamheter i Familjens hus som länge varit trångbodda. Kostnaden för att renovera och bygga om den kommunägda matsalsbyggnaden beräknas till 15,8 miljoner kronor. Socialnämnden har nu enhälligt beslutat att skicka förslaget vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige.

Familjens hus på Tredje Avenyen i Hässleholm startade 2006 och innehåller mödravård, barnhälsovård, socialrådgivning och öppen förskola. Verksamheterna bedrivs i samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och Region Skåne.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Socialnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD) konstaterar att ärendet, liksom flera andra, dragits i långbänk.

– Det är ungefär tio år sedan de anmälde att de var väldigt trångbodda. Det är en populär verksamhet, säger han.

Mödravård är en av verksamheterna i Familjens hus i Hässleholm. Foto: Region Skåne, Niklas Laurin

Sedan dess har kommunen tittat på flera olika alternativ som alla har fallit av olika skäl. Nybyggnation i Paradiset, Kyrkskolan och gamla polishuset är några av dem. Men nu verkar en lösning vara inom räckhåll. T4-Matsalen är inte längre aktuell för ett Ungdomens hus. De ansvariga för Familjens hus har varit och tittat på byggnaden.

– De tyckte att lokalerna tillgodoser behoven och vi kan använda matsalen så vi inte behöver bygga nytt, säger Robin Gustavsson.

Han är nöjd med att de politiska partierna var eniga i socialnämnden.

– Om det vinner gehör i kommunfullmäktige, vilket jag utgår ifrån eftersom partierna har kommunicerat längs vägen, kan vi pricka av ett av husen som stått tomma, säger han.

Robin Gustavsson (KD) utgår ifrån att det finns en politisk majoritet även i kommunfullmäktige för att flytta Familjens hus till T4-Matsalen. Foto: Berit Önell

Om flytten blir av ökar lokalytan för Familjens hus från 433 till 746 kvadratmeter. Förutom kostnader för ombyggnaden beräknas 450 000 kronor till nya inventarier, utöver flyttkostnader och eventuellt återställande av den nuvarande lokalen. Ökade städ- och vaktmästarkostnader väntas kosta 151 000 kronor per år. Kostnaderna ska täckas av ökade budgetmedel. Hyreskostnaden är idag, enligt tjänsteskrivelsen till socialnämnden, 763 000 kronor och fördelas utifrån lokalyta så att kommunen betalar 442 700 kronor. Den nya internhyran beräknas till 1 439 000 kronor, varav kommunen väntas få stå för 665 000 kronor.

Hyresavtalet från december 2005 sa att förlängning ska ske med fem år i taget, men redan 2010 ändrades det till ett år eftersom kommunen hoppades att en ny lokal snart skulle vara klar. Gunilla Nilsson, fastighetshandläggare på tekniska förvaltningen, förklarar att kommunen därefter fått acceptera en högre hyra.

– Hyran är idag cirka 1 700 kronor per kvadratmeter. Det är väldigt myckret i jämförelse med nyare och fullt anpassade lokaler, säger hon.

Hon säger att kommunen varit angelägen att hitta nya lokaler, både på grund av hyran och för att platsbristen alltmer har blivit ett arbetsmiljöproblem, framförallt för Region Skånes personal. Större och helt nyrenoverade lokaler i T4-Matsalen blir till en början ännu dyrare, men eftersom kommunen själv är fastighetersägare kommer kostnaderna att sänkas efterhand.

Region Skåne har ännu inte sagt ja till T4-Matsalen.

— Region Skåne ville avvakta ett politiskt beslut från kommunen. Nu hoppas vi få en avsiktsförklaring även från dem, säger Robin Gustavsson.

Berit Önell

Uppdatering:
Artikeln har kompletterats med information om hyresavtalet och kommentar från kommunens fastighetshandläggare Gunilla Nilsson.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se