torsjö live vers2

Niorna fick högre betyg

Niorna fick högre betyg

Vårterminens meritvärde i årskurs nio är det högsta under de senaste fem åren. Bild från presentationen i barn- och utbildningsnämnden.

Trots tidvis distansundervisning under pandemin fick årets niondeklassare högre betyg. Meritvärdet för årskurs nio är till och med det högsta under de senaste fem åren. Men samtidigt har andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen minskat med 1,5 procentenheter. Andelen behöriga till gymnasiet har minskat med en procentenhet och i årskurs tre har resultaten också gått ner.

Niornas meritvärde för vårterminen landar i år på 216,4, jämfört med 213,5 förra året och 198,5 för 2017 då det lägsta värdet under femårsperioden noterades. Det visar färsk statistik som presenterades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde på torsdagen.

Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är överraskad av niornas goda resultat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Med tanke på pandemin var det nog inte väntat, säger han.

Lika oväntat var att eleverna i årskurs tre skulle försämra sina resultat så markant. Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen minskade där från 81,3 procent förra året till 74,8 procent i år.

– I nuläget har vi ingen förklaring, säger Stefan Larsson.

Siffrorna ska nu analyseras närmare.

Andelen elever i årskurs nio som nått kunskapskraven i alla ämnen är i år 68,8 procent. Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 77,9 procent.

En möjlig förklaring till resultaten är att distansundervisning kan öka klyftorna genom att gynna en del elever, främst dem som har bra stöd från föräldrarna och som kanske redan är duktiga i skolan, medan andra missgynnas, något som lyfts fram i flera undersökningar under pandemin.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se