torsjö live

200 000 till badplatserna

200 000 till badplatserna

Extra pengar avsätts till skötseln av Kallsjöns badplats och övriga små badplatser i kommunen, dock bara 200 000 kronor i år. Foto: Urban Önell

Det blev inte 400 000 kronor till skötsel av kommunens mindre badplatser, men väl 200 000 kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott var enigt i beslutet att skjuta till pengarna, trots att den styrande borgerliga alliansen tidigare sagt att pengarna måste omfördelas inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet och anklagat andra partier för “politiskt rävspel”.

I kultur- och fritidsnämnden lämnade Ann-Kristine Johnsson (C ) i april in ett initiativärende om att begära 400 000 kronor från kommunledningen till badplatserna. Vid sammanträdet i maj kontrade ordförande Winnie Aronsson (L) med ett ordförandeförslag om att säga nej till detta. Istället ville hon revidera internbudgeten och ta medel från Hovdala slott och Ung fritid, vilket enligt ansvariga där troligen hade lett till uppsägningar av personal. C fick stöd för sitt förslag av både S, SD och FV och en begäran om 400 000 kronor extra landade därför hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Men efter nya diskussioner med tjänstemännen slutade konflikten alltså med enighet.

Pengarna ska nu, liksom förra året, tas från kontot för oförutsedda utgifter.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) förklarar omsvängningen.

– Förvaltningen har sagt att de klarar sig med 200 000 kronor, resten kan tas internt, säger han.

Han betonar att partierna är överens om att badplatserna ska skötas.

– Där har vi inte olika meningar. Sedan får kultur- och fritidsnämnden se över hur de ska lägga sin budget i fortsättningen, säger han.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) instämmer.

– Vi kan inte ha ett sådant ärende i oförutsedda utgifter varje år, säger hon.

Om pengar ska öronmärkas i budgeten från början eller inte, tycker Lars Johnsson får diskuteras vidare i samband med budgetberedningen i höst.

– Att badplatserna är öppna är det viktigaste nu, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-06-01 Inga pengar till badplatser i år heller

2021-06-05 Badplatserna kunde kostat tjänster på Hovdala och Ung fritid

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se