torsjö live

Badplatserna kunde kostat tjänster på Hovdala och Ung fritid

Badplatserna kunde kostat tjänster på Hovdala och Ung fritid

Både Hovdala slott och ungdomsverksamheterna hade sannolikt tvingats säga upp personal om alliansens första förslag till finansiering av badplatserna hade gått igenom.

Uppsägningar av personal på Hovdala slott och i ungdomsverksamheterna hade finansierat skötseln av badplatserna om den borgerliga kärnalliansens förslag gått igenom. Det vill ansvariga politiker inte kännas vid idag. Istället kallar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) det antagna förslaget från Ann-Kristine Johnsson (C ) om att begära extra pengar till badplatserna för politiskt rävspel.

Ann-Kristine Johnsson lämnade sitt initiativärende om att begära 400 000 kronor i tillskott redan i april, men kultur- och fritidsnämnden återremitterade det till tjänstemännen för beredning. Tjänstemannaförslaget var att säga ja till förslaget. Men vid sammanträdet i maj lade ordförande Winnie Aronsson (L) fram ett ordförandeförslag om att avslå initiativärendet och istället finansiera badplatserna genom omfördelning inom budgeten, 200 000 kronor från Hovdala slott och lika mycket från Ung fritid där Markan, Mötesplats Ljungdala och fritidsgårdarna ingår.

Bryggor, toaletter med mera ska skötas på badplatserna. Foto: Urban Önell

Finansieringen av badplatserna hade dessförinnan diskuterats i kärnalliansens fullmäktigegrupp där M, KD och L ingår.

– Det fanns pengar som kunde omfördelas, det var det besked vi fick, säger Lars Johnsson.

Han är kritisk till initiativärendet.

– Det var ett sätt för oppositionen att insinuera att vi i kärnalliansen inte vill ha badplatserna öppna, säger han.

— Politiskt rävspel, kallar kommunalrådet Lars Johnsson (M) initiativärendet från Ann_Kristine Johnsson (C). Foto: Urban Önell

Han betonar att det normalt ligger på nämnderna att inom sin rambudget fördela pengar till olika delar av verksamheten.

Men förra året var det kärnalliansen som räddade sju nedläggningshotade badplatser genom att just föreslå extrapengar från kommunstyrelsens arbetsutskott. Det blev då 300 000 kronor, men i kommunstyrelsen fick S och C igenom ytterligare 125 000 kronor så att totalsumman blev den som tjänstemännen redovisat att skötseln kostar, 425 000.

Är det inte likadant i år?

– Nu finns möjlighet att lösa det i internbudgeten, hävdar Lars Johnsson.

Men där finns inga pengar avsatta för badplatserna och helårsprognosen är ett minus på 5,8 miljoner kronor. Inför kommande år vill även alliansen att pengar till badplatserna ska arbetas in i budgeten.

Ann-Kristine Johnsson slår ifrån sig anklagelserna om att hon ägnat sig åt politiskt rävspel.

– Nej, det gjorde jag verkligen inte. Det var ingen illvilja, jag ville bara ha koll så att det skulle finnas pengar till badplatserna, säger hon.

Hon tog upp frågan i mars.

– Jag fick ingen respons. I aprilnämnden lade jag därför initiativärendet. Vi kunde ha tagit det direkt, det var ju redan i sista stund. Eftersom restalliansen själva tog upp det förra året trodde jag att alla skulle vara med på det, säger hon.

Hon tycker att alliansens hantering av ärendet är märklig. Hon hann aldrig se tjänsteskrivelsen i sin helhet innan den försvann.

Ann-Kristine Johnsson (C) tycker att ärendet hanterats märkligt av den styrande kärnalliansen. Foto: Lotta Persson

Ann-Kristine Johnsson är upprörd över att alliansen kunde tänka sig att offra tjänster på både Hovdala och inom ungdomsverksamheterna.

– När jag såg ordförandeförslaget blev jag så paff. Hur tänker de? Hovdala är det enda stället vi har som kan inbringa lite intäkter. Men Ung fritid, där gick gränsen. Ungarna är de stora förlorarna både i pandemin och i besparingarna, säger hon.

Det är också främst för barnens skull hon tycker att badplatserna är viktiga.

– De små badsjöarna behövs, särskilt för familjer med sämre ekonomi.

Hon blev också förvånad över förslaget från Thomas Haraldsson (L) på mötet att ändra i ordförandeförslaget så att förvaltningen fick bestämma var pengarna skulle tas. Någon ny information om att det fanns pengar över någonstans presenterades inte. Haraldsson föreslog också att beloppet skulle dras ner till 300 000 kronor. Alliansen ställde sig bakom hans förslag.

Ann-Kristine Johnsson fick med sig S, SD och FV och fick igenom sitt initiativärende. Men hon säger att hon nog inte är tillräckligt mycket rävspelare.

– Jag är inte så slipad. I långa loppet är det nog en fördel, säger hon.

Slottschef Jens Olsson bekräftar att en neddragning på 200 000 kronor hade slagit hårt mot Hovdala slott.

– Vi hade sannolikt fått säga upp personal. Vi har inga marginaler, säger han.

Slottet har redan kort om folk och Jens Olsson får själv dela sin tid mellan slottet och en tjänst som avdelningschef för kultur. Det finns inte längre pengar till utställningar. Mindre utställningar kan ändå genomföras tack vare samarbeten med andra aktörer.

– Det är vi glada för, men det är inte riktigt som vi önskar, säger Jens Olsson.

— Vi har inga marginaler, säger slottschef Jens Olsson. Foto; Lotta Persson
Markus Jensen befarade också att det kunde blivit aktuellt med uppsägningar på Markan, Mötesplats Ljungdala eller fritidsgårdsverksamheten. Foto: Urban Önell

Sedan restriktionerna lättat något finns ett uppdaterat program för Hovdala.

Markus Jensen, som ansvarar för Ung fritid, säger också att det inte finns något utrymme för att spara 200 000 kronor i år.

– Det kunde ha blivit aktuellt med uppsägning av personal, säger han.

Ungdomsverksamheterna har redan dragit ned kraftigt på grund av tidigare sparkrav.

– Jag förväntar mig att det inte ska drabba oss nu och att styrgruppens förslag går igenom i sin helhet, säger Markus Jensen.

Inför nästa år finns förslag om stora satsningar och utökning av personal.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Winnie Aronsson håller med Lars Johnsson om att de andra partiernas agerande var ett politiskt rävspel och säger att det visst finns pengar till badplatserna inom budgeten.

Winnie Aronsson (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, hävdar att hon inte hört talas om att det kunde blivit aktuellt med uppsägningar. Foto: Lotta Persson

Skulle ni ta från något annat?

– Nej, men tanken är att vi ska revidera internbudgeten.

Varför ville du då dra ner på Hovdala och Ung fritid?

– Det var inte tänkt som neddragningar.

Det skulle väl leda till uppsägning av personal?

– Det har jag inte hört talas om, säger Winnie Aronsson.

Var det onödigt att ni tillsköt pengar förra året?

– Nej.

Varför behövs det tillskott nästa år?

– Det behövs alltid.

Winnie Aronsson betonar att badplatserna kommer att skötas som vanligt i sommar.

– Vi är inte emot badplatserna. Det är självklart att vi ska ha badplatser. Vi vill bara att man ska se över internbudgeten ordentligt, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2020-05-06 300 000 till skötsel av badplatser

2020-05-22 Mer pengar till badplatserna

2021-06-01 Inga pengar till badplatser i år heller

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se