torsjö live vers2

Inga pengar till badplatser i år heller

Inga pengar till badplatser i år heller

Humlesjöns badplats nära Röke var en av sju badplatser som hotades av nedläggning förra året för att det inte fanns pengar till skötseln i budgeten. Även i år är det strid om pengarna. Foto: Berit Önell

Det finns inga pengar till att sköta de kommunala badplatserna. Förra året var sju badplatser nedläggningshotade, i år kunde de ha räddats genom neddragningar på Hovdala slott och på fritidsverksamheter för unga. Men de styrande borgerliga partiernas förslag röstades vid senaste sammanträdet i kultur- och fritidsnämnden ner av C, S, SD och FV som fick igenom ett beslut om att liksom förra året äska extra pengar till badplatserna från kommunledningen. Frågan är bara om det är för sent.

Förra året räddades badplatserna av att kommunledningen tillsköt 300 000 kronor utöver budgeten till kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för skötseln. Denna gång ville den styrande kärnalliansens företrädare i kultur- och fritidsnämnden inte be om mer pengar utan istället omfördela inom budgeten.

Ann-Kristine Johnsson (C ) lämnade i april in ett initiativärende där hon föreslog att nämnden skulle begära 400 000 kronor extra till badplatserna i år och att medel för framtida drift arbetas in i nämndens budgetram från och med 2022. Detta togs vid sammanträdet den 20 maj upp efter att ha beretts av tjänstemännen. Men ordförande Winnie Aronsson (L) lämnade också ett ordförandeförslag med kärnalliansens lösning. I den ursprungliga skrivningen skulle 200 000 kronor tas från Hovdala slott och lika mycket från ungas fritidsverksamheter drabbas. Efter förslag från Thomas Haraldsson (L) ströks detta och det skulle istället överlåtas åt förvaltningen att omfördela pengarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ann-Kristine Johnsson fick med sig S, SD och FV och henns förslag vann voteringen som slutade 8-3.

L och KD reserverade sig mot beslutet. I sin skriftliga reservation hävdar de att det räcker med 300 000 kronor och att dessa kan tas inom befintlig ram. De menar också att ärendet inte kommer att kunna behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott förrän i augusti.

– Då har den största delen av semester och badsäsong passerat, skriver de.

Berit Önell

Komplettering:
Bryggorna är redan utlagda på de kommunala badplatserna. De kommer att skötas som vanligt i sommar, trots att budgeten inte räcker till.

– Vi har fått order om att sköta dem som tidigare år oavsett finansieringen, berättar Henrik Samevik, avdelningschef på fritidskontoret.

Läs mer:

2020-05-06 300 000 till skötsel av badplatser

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se