Gruppen-3a-328x120

Pengarna till Sösdala simhall finns inte i kommunkassan

INSÄNDARE. Under sammanträdet för Tekniska nämnden i maj avhandlades ärendet gällande ytterligare tillskott för renoveringen av Sösdala simhall. Ett beslut som Kärnalliansens företrädare i Tekniska nämnden valde att inte stå bakom. Det är i grund och botten inte ansvarsfullt att skjuta till ytterligare 7,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Det är inte första gången som […]

Sömnig artikelförfattare?

INSÄNDARE. I Norra Skåne den 27 maj kan man läsa att det begås (2018) 873 anmälda våldsbrott per invånare i Hässleholm, vilket skulle innebära 52 000 x 873 brott = 45 396 000. Artikeln jag refererar till är med rubriken: ”Sämst i klassen måste ge järnet nu”. Med det antal våldsbrott stämmer rubriken bra med […]

Har vi verkligen läst samma insändare?

INSÄNDARE. SD:s ledamöter har 25/5 en insändare där de redovisar det ansträngda budgetläget i socialnämnden och berättar varför de röstat nej till ett förslag från de rödgröna om att äska extra medel från kommunstyrelsen. Insändaren har bemötts av några skribenter med annan åsikt: Stanley Hallström och Ulf Nilsson. När man läser deras svar på SDs insändare […]

Inga pengar till badplatser i år heller

Det finns inga pengar till att sköta de kommunala badplatserna. Förra året var sju badplatser nedläggningshotade, i år kunde de ha räddats genom neddragningar på Hovdala slott och på fritidsverksamheter för unga. Men de styrande borgerliga partiernas förslag röstades vid senaste sammanträdet i kultur- och fritidsnämnden ner av C, S, SD och FV som fick […]

Enhälligt ja till hinderbana som gåva

Hässleholms kommun säger ja till att K-Fastigheter får bygga en hinderbana på kommunens mark på T4-området intill Almaån och skänka den till kommunen som sedan står för skötsel och underhåll. De tre politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott var överens i beslutet. Frågan är nu avgjord. Bygglov behövs inte. Hinderbanan ska placeras på en gräsyta intill […]

Beslut om Markan tidigast i augusti

Beslut om att bevara och förstärka ungdomsverksamheterna på Markan och Mötesplats Ljungdala kan tidigast fattas av Hässleholms kommunfullmäktige i augusti. – Vår rapport är inlämnad och jag utgår ifrån att ett beslut är på gång i kommunfullmäktige så fort som möjligt, säger Robin Gustavsson (KD), ordförande i styrgruppen för Markan och Ungdomens hus som för […]

Oenigt ja till uppsägning av Ekegården

En oenig omsorgsnämnd beslöt på tisdagen att säga upp hyresavtalet för demensboendet Ekegården senst den 30 juni, trots att kommunens förhandlingar om att köpa det nybyggda äldreboendet på Björksäter ännu inte lett till ett köpeavtal som säljaren skrivit under. Christer Welinder (S) föreslog ett tillägg om att beslutet ska gälla under förutsättning att ett avtal […]