Gruppen-3a-328x120

Oenigt ja till uppsägning av Ekegården

Oenigt ja till uppsägning av Ekegården

Demensboendet Ekegården sägs upp. Det beslöt omsorgsnämnden utan att ha något underskrivet om köpet av äldreboendet på Björksäter. Foto: Berit Önell

En oenig omsorgsnämnd beslöt på tisdagen att säga upp hyresavtalet för demensboendet Ekegården senst den 30 juni, trots att kommunens förhandlingar om att köpa det nybyggda äldreboendet på Björksäter ännu inte lett till ett köpeavtal som säljaren skrivit under. Christer Welinder (S) föreslog ett tillägg om att beslutet ska gälla under förutsättning att ett avtal är klart. Det röstades ner i en votering som slutade 6-4. FV yrkade avslag och reserverade sig liksom S och C som stödde Welinders förslag.

Omsorgsnämndens andre vice ordförande Christer Welinder (S). Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt tidigare berättat meddelade kommunalråden nyligen i ett pressmeddelande att de vill köpa det lyxiga äldreboendet med 72 platser på Björksäter där Attendo skulle ha öppnat för drygt ett år sedan. De ville varken avslöja priset eller om det var aktuellt att stänga något annat boende. Men ombyggnaden av Kunskapsportens Ekegården har gått i stå och det har varit känt att hyresavtalet måste sägas upp senast den 30 juni om det inte ska löpa vidare i tre år, såvida det inte omförhandlas. Enligt avtalet gäller det efter uppsägning i ett år.

Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) är övertygad om att säljaren kommer att ha undertecknat ett avtal innan uppsägningen måste göras.

– Vi räknar med att tekniska förvaltningen kommer att ha ett avtal påskrivet och klart i tid. Det är det vi fått till oss. Om det inte skulle bli så får vi ta ställning till då, säger hon.

Hon har ingen information om att parterna inte skulle vara överens i någon del.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Lotta Persson

– Vi har inte varit med i förhandlingarna. Vi ska påtala omsorgsnämndens behov och sedan lämna vidare, säger hon.

Det pris som presenterats för politiker i omsorgsnämnden är “strax över 200 miljoner kronor”, men ingen vill precisera det närmare vid omsorgsnämndens presskonferens på tisdagen. Enligt Karin Axelsson (M) har ingen exakt siffra presenterats. Hon hänvisar till tekniska nämnden eller tekniska förvaltningen som sköter förhandlingarna med säljaren Skandia Fastigheter.

Ulrika Widmark Barnekow (FV) ville säga helt nej till uppsägning av Ekegården.

– Vi anser inte att man kan säga upp ett boende innan man har ett alternativ, skriver hon i sin reservation.

Hon anser inte att det räcker att det pratas om ett eventuellt köp av ett nytt, modernt boende.

– Det finns inget underlag om kostnader, ett mycket bristfälligt underlag att fatta beslut på, skriver hon.

Dessutom påpekar hon att det pågår ett stort inventeringsarbete gällande omsorgens lokaler, vad som finns och vilka behoven är.

Ekegården har 40 platser, men bara 37 används eftersom tre rum provisoriskt fått göras om till personalutrymmen.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh säger att inflyttning på Björksäter kanske kan ske i slutet på detta år eller i början på nästa, i god tid innan Ekegården måste stänga.

Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

– Tanken är att de som bor på Ekegården i första hand ska flytta dit och att personalen ska följa med, säger hon.

Trots de senaste årens prognoser om ökat behov av platser på särskilt boende för äldre verkar det inte ha funnits någon konkret plan för att utöka antalet platser innan köpet av boendet på Björksäter blev aktuellt.

– Vi arbetar med en lokalbehovsplan och en av de första sakerna vi lyfter fram där är våra särskilda boenden. Men det behövs lång framförhållning. Vi ser över vilka rum vi har och vilken standard. Nu har det inte blivit något ännu och detta dök upp. Jag tycker att det känns bra. Det är glädjande att vi kan erbjuda våra äldre ett så fint boende, säger Karin Axelsson.

För närvarande finns inte något stort behov av fler platser på särskilt boende för äldre. Pandemin har också gjort att många avvaktat.

Karin Axelsson tror även att trygghetsboendena i kommunen har minskat behovet av särskilt boende.

– Om vi inte hade haft dem hade vi kanske behövt flera platser på särskilda boenden. Dessutom jobbar vi annorlunda i hemmen idag, säger hon.

Varken hon eller Åsa Ollerstam Lundh är dock oroliga för tomma platser på Björksäter och inte heller att något mer boende behöver avvecklas framöver. De förväntar sig en ökning av ansökningar inom en snart framtid. Enligt kommunens aktuella analys kommer antalet personer i åldern 80-100 år att öka med cirka 29 procent fram till år 2029, varav cirka 22 procent fram till 2026.

Omsorgsnämnden har också beslutat att prioritera en ombyggnad av korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum, där det är svårt att bedriva barriärvård eftersom rummen saknar egen dusch och toalett.

– Om det finns utrymme på Björksäter har vi möjlighet att till exempel ha korttidsplatser där när vi renoverar Lyckåsa, säger Karin Axelsson.

Berit Önell

Uppdatering:
Artikeln är uppdaterad med Folkets väls inställning i frågan eftersom felaktiga uppgifter lämandes vid presskonferensen.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se