torsjö live vers2

Enhälligt ja till hinderbana som gåva

Enhälligt ja till hinderbana som gåva

Hässleholms kommun säger ja till att K-Fastigheter får bygga en hinderbana på kommunens mark på T4-området intill Almaån och skänka den till kommunen som sedan står för skötsel och underhåll. De tre politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott var överens i beslutet.

Hinderbanan ska placeras intill gångstråket vid Almaåns östra sida. Ritning från kommunens handlingar, av Fasab

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frågan är nu avgjord. Bygglov behövs inte. Hinderbanan ska placeras på en gräsyta intill gångstråket vid Almaån. Där ska enligt detaljplanen vara natur, men strandskyddet är delvis borttaget och följer åns strandlinje. Hinderbanan ska vara öppen för allmänheten och gångvägen ska vara kvar.

Efter godkänd besiktning ska K-Fastighter kostnadsfritt överlåta anläggningen till kommunen. Kommunen ska stå för skötsel och underhåll. Skötseln beräknas kosta cirka 40 000 kronor per år. Vad underhåll av de tio hindren kan kosta är okänt.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) konstaterar att kommunen tagit emot flera liknande anläggningar, senast ett utegym i Vinslöv.

– Det finns ett “tryck” på sådant, säger han.

Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden.. Foto: Exakta Creative

Är du inte orolig att ni drar på er kostnader som inte har kontroll över?

– Det kan man väl alltid fråga sig, kostnader kommer alltid till. Det är inga gigantiska kostnader för att hålla igång hinderbanan, det blir väl mest gräsklippning de närmaste fem-sex åren. Sedan vet vi inte vad som händer med grejerna där, säger Torsten Nilsson.

Han fattade beslutet tillsammans med förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) och andre vice ordförande Benny Petersson (S).

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-23 Hinderbana vid Almaån ny gåva för kommunen att sköta

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se