torsjö live vers2

Hinderbana vid Almaån ny gåva för kommunen att sköta

Hinderbana vid Almaån ny gåva för kommunen att sköta

Hinderbanan förslås placeras intill gångstråket vid Almaåns östra sida. Ritning från kommunens handlingar, av Fasab

Kommunen kan snart få ännu en anläggning i gåva med krav på framtida skötsel och underhåll. Den här gången är det K-Fastigheter som vill bygga en hinderbana på kommunal mark på T4-området i Hässleholm, intill gångstråket vid Almaån, och skänka den till kommunen. På torsdag avgör tre politiker i tekniska nämndens arbetsutskott om överenskommelsen ska godkännas.

Kommunen har tidigare fått multihallen Tyrehallen i Tyringe till skänks och kommunstyrelsen beslöt nyligen att tacka ja till en 220 meter lång brygga i Björkviken på liknande villkor. Tillvägagångssättet kan tyckas välvilligt och skyndar på projekten, men kommunen har inte mycket inflytande över anläggningarnas utformning och gåvorna för med sig kostnader för lång tid framöver.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) och de andra i presidiet har redan gett positiv respons till förslaget. Foto: Exakta Creative

K-Fastigheter kontaktade nyligen kommunen med förfrågan om att få anlägga en hinderbana på kommunal mark norr om sitt nya bostadsområde på T4. Responsen blev positiv från tekniska nämndens presidium, samma personer som sitter i arbetsutskottet, det vill säga ordförande Torsten Nilsson (M), förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) och andre vice ordförande Benny Petersson. Förvaltningens tjänstemän har tillsammans med bolaget sett ut en lämplig plats.

Området är idag en gräsyta intill gångstråket vid Almaån som enligt detaljplanen ska vara natur. Strandskyddet är här delvis borttaget och följer åns strandlinje. Kommunen har bedömt att hinderbanan inte kräver bygglov. Gångvägen ska vara kvar och hinderbanan kommer att vara öppen för allmänheten.

Banans får enligt förslaget tio olika hinder med namn som stairway to heaven, irish-table och net-crawl. Träflis ska användas som fallskydd under de hinder som kräver det. Handlingarna ger inte något exakt mått på banans storlek, men enligt ritningen bör den bli cirka 90 meter lång.

K-Fastigheters förslag innebär att bolaget med samarbetspartners står för anläggandet av hinderbanan och efter godkänd besiktning överlåter den kostnadsfritt till kommunen senast inom tolv månader från att avtalet undertecknats av båda parter.

Jacob Karlsson,vd på K-fastigheter, har skrivit under ett förslag till avtal om hinderbanan. Foto: Urban Önell

Kommunen ska därefter stå för skötsel och underhåll, men enligt avtalsförslaget också placera sittbänkar och papperskorg längs promenadstråket. Kostnaderna för skötseln beräknas till cirka 40 000 kronor per år, med hänvisning en liknande anläggning i Sölvesborg.

Enligt avtalet ska också gångstråket grusas och träd, buskage samt en stenhög tas bort. Det framgår inte vem som ska stå för detta.

K-Fastigheter får tillstånd att sätta upp en skylt över vilka som sponsrat projektet. Bolagets vd Jacob Karlsson har redan skrivit under avtalet.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-14 Ett första ja till lång badbrygga i Finjasjön

2021-04-30 Bryggan klubbad – beräknas kosta 175 000 per år

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se