Gruppen-3a-328x120

Ett första ja till lång badbrygga i Finjasjön

Ett första ja till lång badbrygga i Finjasjön

Nästa sommar kan Björkviken ha en ny badbrygga, för första gången på fem år. Sedan är frågan om vattenkvaliteten lockar till bad. Så här såg badplatsen ut under större delen av sommaren 2019 som bröt en flerårig trend av dåliga värden. Tyvärr var 2020 inte lika bra. Foto: Johan Forssblad

Kommunalråden säger ja till en 220 meter lång badbrygga i Finjasjön. Bryggan finansieras av sponsorer och sedan skänker Björkvikens villaägarförening den till kommunen som får stå för framtida underhåll till okänd kostnad. Tanken är också att kommunen ska betala nödvändiga tillstånd för högst 25 000 kronor.

Frågan avgörs i kommunstyrelsen. På onsdagen hade arbetsutskottet, det vill säga kommunalråden, ärendet på sin dagordning. De sa enhälligt ja till förslaget, med den lilla, men viktiga, justeringen att en tjänsteman från kultur- och fritidsförvaltningen ska ingå i arbetsgruppen för projektet. Det är kultur- och fritidsförvaltningen som ska ansvara för all skötsel, drift och underhåll. Enligt det ursprungliga förslaget ingår också en tjänsteman från tekniska förvaltningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Björkviken har varit utan brygga sedan 2017. Bedömningen var då att problemen med algblomning, fågelträck och bakterier vid badplatsen förvärrades av bryggans konstruktion som en flytbrygga. En fast brygga som vattnet kan cirkulera under skulle kunna förbättra situationen, men någon sådan fanns det inte pengar till 2017. Året därpå var visserligen 2,5 miljoner kronor avsatta i budgeten, men då ansåg fritidsnämndens arbetsutskott att vattenkvaliteten var för dålig för att det skulle vara värt att satsa de pengarna på en brygga. Kanske skulle det ändå inte gå att bada. Pengarna lämnades tillbaka.

Algblomning, fågelträck och bakterier i vattnet gjorde att den tidigare flytbryggan togs upp för gott efter sommaren 2016. Foto: Urban Önell

Nu har Björkvikens villaägarförening tagit initiativet till en fast brygga på pålar två meter över vattenytan. Ritningarna visar ingen liten brygga, cirka 220 meter lång, tre meter bred och med tak över en mötesplats med bord och bänkar i mitten. Längst ut planeras en plattform på 12 gånger 6 meter med en bred trappa ner till vattnet där djupet beräknas till 3,4 meter. Cirka 100 meter från strandkanten ska det finnas en nedgång för handikappade där djupet är cirka 0,9 meter. Ett antal badstegar placeras ut på andra lämpliga platser. Flera bänkar kommer att placeras ut på flera längs bryggan som ska vara belyst. Det ska också vara räcke runt bryggan.

Sponsorer ska erbjudas att vara med och köpa delar av bryggan och får då sitt namn ingraverat i respektive del. Information kommer att finnas på projektets hemsida som ska få namnet Finjasjöbryggan. Målet är att bryggan ska invigas före badsäsongen 2022.

Ritningarna visar en 220 meter lång och tre meter bred brygga på pålar två meter över vattenytan. Längst ut finns en bredare plattform och i mitten en mötesplats med bord och bänkar.

Kommunens tjänstemän har gjort en utredning och föreslagit att kommunen tackar ja till bryggan. Hur mycket drift och underhåll kommer att kosta är dock inte klarlagt. Det handlar om daglig tillsyn och rengöring under tiden april-november. Reparationer, säkerhetskontroller, skyltar, livbojar och tömning av papperskorgar är andra kostnader. Parkeringen vid badplatsen föreslås också asfalteras i samband med bryggbygget. De 25 000 kronorna gäller ansökan om bygglov och strandskyddsdispens. Bygglov krävs om bryggan ska vara överbyggd eller båtar ska lägga till vid den, annars inte.

Kommunstyrelsen avgör frågan och det är dit kultur- och fritidsnämnden får vända sig med äskan om medel till skötsel av bryggan när kostnaderna är klarlagda.

Kommunalråden hoppas att Finjasjön också ska vara badbar framöver.

– Den har väl varit badbar de senaste åren. Idag är Finjasjön betydligt bättre än för 15-20 år sedan, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) hoppas att sjön ska vara badbar i framtiden, men ser också andra värden med en brygga vid Björkviken.. Foto: Henrik Andersson

Finjasjörapporten för 2020 är ännu inte presenterad, men som Frilagt tidigare berättat var 2020 ur flera aspekter en mindre bra sommar för sjön. 2019 var ett bättre år som bröt en flerårig negativ trend för sjön. 2020 var vattnet tidvis extremt syrefattigt och siktdjupet dåligt, trots att det var ganska svalt och blåsigt väder och det inte var särskilt mycket av de vanliga blågröna algblomningarna. Istället var det gott om andra alger som satte igen fiskenät och försvårade vårdfisket som ses som den viktigaste åtgärden för att förbättra vattenkvaliteten. Mystiska svarta alger bredde också ut sig.

Några nya åtgärder är inte kända.

– Vi hoppas att de åtgärder som vi gör kontinuerligt ska hjälpa, säger Lars Johnsson och preciserar att han menar reduktionsfisket.

Han anser att bryggan i vilket fall har ett värde.

– Det finns en annan dimension än att kunna bada. Bryggan kan användas till fiske och för att komma ut på vattnet. Den kommer att tillföra mycket till området, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2020-05-16 Mindre algblomning i sjön – men mer alger på fiskenäten

2020-08-30 Svarta alger och extrem syrebrist i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se