Gruppen-3a-328x120

Hässleholms reningsverk kan få krav på läkemedelsrening

Hässleholms reningsverk kan få krav på läkemedelsrening

Länsstyrelsen följer upp sin studie av läkemedelsutsläpp från skånska reningsverk till känsliga vattenmiljöer med bland annat reningsverket i Hässleholm. Foto: Lotta Persson

Hässleholm ska vara med i en fortsatt studie av utsläpp av läkemedel från reningsverk. Vattenprover kommer att tas fyra gånger fram till och med mars 2022 och därefter kan Länsstyrelsen besluta om krav på åtgärder.

Som Frilagt berättat finns reningsverken i Hässleholm och Vinslöv bland 17 anläggningar i Skåne som släpper ut riskabelt stora läkemedelsrester till vattendragen enligt en ny beräkningsmodell som Länsstyrelsen tagit fram. Vid sju av reningsverken bedöms påverkan på vattenmiljöerna vara så stor att det är angeläget att bygga om dem för mer avancerad rening. Det innebär att Länsstyrelsen kan komma att ställa krav på förbättrad rening. Övriga tio, där Hässleholm och Vinslöv ingår, beskrivs som riskområden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bara de sju mest utsatta vattendragen har undersökts med provtagningar på plats. Dessa bekräftade resultaten från beräkningsmodellen. Nu ska Länsstyrelsen alltså följa upp fler reningsverk med ytterligare fältstudier.

Länsstyrelsen kan efter studien ställa krav på bättre rening för att skydda Finjasjön från utsläpp av läkemedel. Bilden är från Sjörrödsområdet den 11 juni.

Hässleholms Miljös marknadschef Emma-Karin Trygg Vincic berättar att bolaget för någon vecka sedan blev tillfrågat om att vara med i den fortsatta studien.

– Då vi är mycket positiva till den så har vi tackat ja till att vara med, skriver hon i ett mejl till Frilagt.

Enligt beräkningsmodellen överskrider utsläppen från reningsverken i Hässleholm och Vinslöv till Finjasjön respektive Vinnö å de bedömningsgrunder som Havs- och vattenmyndigheten satt upp för det smärtlindrande ämnet diklofenak. Detta är skadligt för vattenlevande organismer, liksom antidepressiva och ångestdämpande ämnen som enligt studien hamnar i Finjasjön.

– Utredningen kommer att visa hur det ser ut hos oss och sen är det Länsstyrelsen som fattar beslut om eventuella åtgärder, skriver Emma-Karin Trygg Vincic.

En ombyggnad av reningsverken så att de kan ta hand om läkemedelsrester kommer att kräva ett helt nytt miljötillstånd istället för det från 1973 som gäller i Hässleholm. Det kommer att kosta en hel del och investeringen finns inte med i det preliminära investeringsbehov på 1,6 miljarder de närmaste 20 åren som Hässleholms vatten nyligen presenterade. En fördubbling av va-taxorna har redan aviserats.

– Vi har tagit höjd för utredningskostnaden men inte en eventuell investeringskostnad i de uppskattade 1,6 miljarderna. Hur stora kostnader som kan tillkomma vet vi inte i dagsläget. De kommunicerade investeringskostnaderna är en grov uppskattning och framtida utredningar kommer visa det verkliga investeringsbehovet och presenteras i vattenförsörjningsplanen och avloppsförsörjningsplanen, förklarar Emma-Karin Trygg Vincic.

Berit Önell

Läs mer:

2021-06-15 Riskabla utsläpp av läkemedel från reningsverk

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se