Gruppen-3a-328x120

Demonstration mot försämrad busstrafik

Demonstration mot försämrad busstrafik

Demonstranterna samlades utanför Skånetrafikens kontor på Andra Avenyen i Hässleholm.

Hästvedabor kan inte längre ta sig till och från arbetet i Hässleholm med kollektivtrafik sedan buss 536 drogs in och ersattes av pilotprojektet plusresa samtidigt som flera tågavgångar drogs in. En del tar tåget till Osby och buss därifrån, andra väljer bilen. Försämringarna har till och med lett till att folk flyttat. På tisdagen hölls en liten demonstration utanför Skånetrafikens kontor i Hässleholm med krav på stopp för plusresorna och återinförande av buss 536.

Efter en stund kom företrädare för Skånetrafiken ut för att lyssna. De lovade att ta till sig synpunkterna, men några löften om förändring blev det inte.

Demonstranterna ställer upp med sina plakat utanför Skånetrafikens kontor. Planen är sedan att gå genom staden via järnvägsstationen och Stortorget för att prata med folk och samla in namnunderskrifter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Initiativtagaren Lena Nilsson berättar att hon jobbar kväll inom kommunens äldreomsorg i Hässleholm, men inte kan ta sig hem efter jobbet på helgerna längre.

– Mamma får komma och hämta mig och hon är snart 80. Det känns inte rätt för mig att kräva att hon ska hämta mig, särskilt inte när vi har tågstation och har haft bra kollektivtrafik innan, säger hon.

Initiativtagaren Lena Nilsson kan inte längre ta sig hem från jobbet med kollektivtrafik.

Plusresa låter som en förbättrad service på landsbygden. Istället för stora bussar med få resenärer ska resor med mindre fordon kunna beställas vid behov. Resenärerna hämtas hemma vid bostaden och skjutsas till närmaste hållplats eller station i lagom tid till en avgång.

Pilotprojektet omfattar området Hässleholm-Hästveda. Meningen är att plusresa ska testas här först och efter utvärdering införas i hela Skåne. Demonstranterna befarar att det innebär nedläggning av landsbygdsbussar i hela Skåne.

– Det påverkar fler än pendlare och boende. Även näringsliv och turism drabbas, säger Lena Nilsson.

Många av Hästvedaborna går till vårdcentral och tandläkare i Hässleholm där de också handlar.

Skånetrafiken ska redovisa projektet inför politikerna i Region Skånes kollektivtrafiknämnd i augusti och har lovat kontinuerlig uppföljning och anpassning. Men den första anpassningen, som kom redan efter två månader, var en begränsning så att bara den som har minst två kilometer till en hållplats får beställa. Lena Nilsson är kritisk till det eftersom det gör att många, som tidigare haft närmare till en busshållplats, utesluts.

Hon undrar om Skånetrafiken tar till sig inlämnade synpunkter.

– Varför gör de då inte det möjligt att beställa plusresa på kvällar lördagar och söndagar? Jag fick svar att det finns inget tåg i anslutning, säger hon.

Krösatågen har dessutom dragit in kvällsturer mellan Hästveda och Hässleholm. Region Skåne ansvarar inte för dessa tåg, utan det gör Kronobergs länstrafik. Även om det finns ett samarbete över regiongränsen komplicerar det situationen.

– Det är väldigt dåligt. De sätter inte in ersättningsbussar. När det är inställda tåg kan man ringa till Skåne först och de hänvisar till Kronoberg som hänvisar tillbaka, säger Lena Nilsson.

Alf Månsson, ordförande i Hästveda Intresseförening, säger att cirka 75 000 resenärer är berörda måndag-fredag på sträckan Hässleholm-Ballingslöv-Hästveda-Osby. Ett underlag som han anser borde räcka.

– Kollektivresandet har slagits i spillror i ett projekt som var för dåligt förberett och redan tvingats till försämringar, säger han.

– För dåligt förberett, säger Alf Månsson om pilotprojektet för plusresor.

Alf Månsson berättar att många Hästvedabor övergått till att köra bil till jobbet.

– Jag vet ett antal som också överväger att flytta från Hästveda, säger han.

Olof Joachimssons berättar att hans grannar flyttade till Osby på grund av detta. Själv flyttade han till Hästveda för knappt två år sedan.

– Då fanns det utmärkta bussförbindelser och pågatåg var på gång. Men det blev krösatåg istället och nu har bussen dragits in.

Olof Joachimsson har sett hur kollektivtrafiken försämrats sedan han flyttade till Hästveda för knappt två år sedan.

Alf Månsson menar att det är extra viktigt att det finns fungerande kollektivtafik när pandemin släpper.

– Man vill ju att fler ska åka kollektivt för att det gynnar klimatet. Men vi accepterar inte heller att man behandlar landsbygden på det här sättet, säger han.

Han misstänker att det kan ha gått prestige i det hela, men uppmanar Skånetrafiken att tänka om och lägga ner pilotprojektet. Han tycker också att Hässleholms kommun borde engagera sig mer.

– De hänvisar till Region Skåne. Men regionen är skyldig att samverka och samarbeta med kommunerna. Där måste kommunen steppa upp. De har säkert lagt ett antal miljoner på stationen, men krösatågen har inte längre en komplett tidtabell, säger han.

Plötsligt öppnas Skånetrafikens dörr och två personer kommer ut för att lyssna. Det är Kajsa Jacobsson, presschef, och Saman Tondnevis, affärsområdeschef buss.

– Vi jobbar med att få en attraktiv tidtabell. Kvällar och helger är något vi tittat på. Problemet är att det är fler som drabbas dagtid om vi flyttar en avgång. Med begränsade resurser försöker vi få så bra kollektivtrafik som möjligt för så många som möjligt, säger Saman Tondnevis bland annat.

– Lägg då ner plusresor, säger Alf Månsson.

Saman Tondnevis mötte Alf Månsson och de andra demonstranterna, i bakgrunden presschef Kajsa Jacobsson.

Saman Tondnevis betonar att pilotprojektet är till för att testa nya saker och att det inte är klart hur det blir i framtiden. Men han medger att det varit vissa tekniska problem i början.

Lena Nilsson tycker inte att tekniken verkar ha förbättrats.

– Man kan fortfarande få vänta 25 minuter i telefonkö för att boka plusresa, säger hon.

Hon undrar varför Saman Tondnevis säger att det bara är ett pilotprojekt när Skånetrafiken tidigare sagt att buss 536 inte kommer tillbaka. Hon får bekräftat att 536 är borttagen.

Saman Tondnevis säger att han är glad att kollektivtrafiken engagerar så mycket och försäkrar att han tar till sig Hästvedabornas synpunkter.

– Det är därför vi är här, självklart, säger han.

Johan Gomér, tillförordnad verksamhetschef för strategi och affär på Skånetrafiken, ansvarar för pilotprojektet. Han säger att det utvärderas efterhand, bland annat utifrån antal resenärer och kundnöjdhet. Ett riktmärke är fem-sju påstigande per tur och det uppfylls i de flesta fall.

– Tanken var att hitta en bättre lösning för boende på landsbygden, för dem som har ganska långt till en hållplats eller bor i ett område där det inte finns kollektivtrafik, säger han.

Däremot riktar plusresorna inte sig till större orter.

– Vi kan ha mer traditionell kollektivtrafik i stråk där många reser, säger Johan Gomér.

Han berättar att det initialt fanns möjlighet att beställa plusresa till några serviceplatser som inte är hållplatser. Men de togs bort eftersom intresset var för lågt.

Johan Gomér är övertygad om att plusresorna kommer att bli kvar och utvecklas.

– Jag tror väldigt mycket på detta som en framtidslösning, men vi är medvetna om att det behöver utvecklas, säger han.

Text och foto: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se