Gruppen-3a-328x120

Kommunens parkeringar går back två miljoner

Kommunens parkeringar går back två miljoner

De moderna parkeringsautomaterna tros ha minskat kommunens intäkter eftersom folk enbart betalar för den tid de faktiskt parkerar. Klara Nordh från företaget Flowbird uppgraderade parkeringsautomaten utanför Stadshuset i Hässleholm i juni 2019. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommuns parkeringsbudget når inte upp till intäktskravet på sex miljoner kronor. Inför nästa år väntas ett minus på två miljoner kronor om inte avgifterna får höjas, fler områden avgiftsbeläggas eller intäktskravet i budgeten sänks.

Tekniska nämnden har redan beslutat föreslå höjd dygns- och veckoparkeringsavgift vid Norra Station, något som dock måste klubbas av kommunfullmäktige.

Förslaget innebär att avgifterna för parkeringen vid Norra Station höjs till det dubbla, det vill säga att dygnsavgiften höjs från tio till 20 kronor och veckoparkeringen från 50 till 100 kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Varken SD eller FV ville ha någon höjning. Båda partierna reserverade sig mot beslutet.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) konstaterar att parkeringsverksamheten är en minuspost varje år. Intäkterna räcker inte till kostnaderna för parkeringsplatser, parkeringshus med mera. Intäkterna är dessutom sjunkande.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M). Foto: Exakta Creative

– Med de nya automaterna betalar man bara för den faktiska tiden, tidigare lade många nog på några mynt extra för säkerhets skull. Antalet bilar har nog också minskat och även parkeringsanmärkningarna, säger Torsten Nilsson.

Prognosen är särskilt svår att göra med anledning av pandemin och ökat hemarbete. Tekniske chefen Mats Svensson nämner i sin tjänsteskrivelse också att nya handelsområden samt flytt av butiker (Systembolaget) kan innebära en utarmning av centrumhandeln och påverka framtida behov av parkering i centrum.

Tekniska nämnden beslöt enligt förslaget om parkeringsbudgeten för 2022.

Nämnden vill också att budgeten utökas av andra skäl. Fem miljoner kronor årligen vill nämnden ha för vinterväghållning, jämfört med nuvarande tre miljoner kronor. I dagsläget går det mesta av medlen åt till fasta kostnader för jour och beredskap. Budgeten för att hantera rörlig ersättning för snö- och halkbekämpning räcker endast till några få insatser per år. Antalet dagar med snötäcke kan variera mellan sju och 100 per vintersäsong. Därför vill tekniska nämnden att grundbudgeten för vinterväglag utökas och att eventuella underskott och överskott regleras i en central utjämningsreserv.

Fem miljoner kronor ytterligare äskas för att hantera kostnader i samband med framtagande av detaljplaner, alternativt att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska sluta med planuppdrag som inte kan finansieras av tekniska förvaltningen.

För mark- och miljöutredningar vill tekniska nämnden ha 500 000 kronor och för bidrag till enskilda vägar 1,2 miljoner kronor mer, alternativt få möjlighet att sänka bidragsnivåerna så att de motsvarar budgeten.

Årets budget för tekniska nämnden beräknas gå back 5,7 miljoner kronor, enligt uppföljning den 30 april. Tekniska nämnden beslöt därför om en rad åtgärder. Bland annat begär nämnden en utökning av bugeten för vinterväghållning med 2,25 miljoner kronor och 800 000 för sanering av ”den gamla tippen” i Stoby, enligt föreläggande från miljökontoret. Genom att skjuta upp rivning av några mindre byggnader kan 500 000 kronor sparas. 1,15 miljoner kronor ska sparas in på att vakanser och större inköp prövas av ledningsgruppen under resten av året, något som fackförbundet Kommunal är kritiskt mot eftersom vakantsatta tjänster kan ge mycket större arbetsbelastning och stress för övrig personal.

S och FV avstod från att delta i båda budgetbesluten med hänvisning till sina egna budgetförslag.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se