Den djupare innebörden av det vi kallar demokrati

INSÄNDARE. Många människor känner oro och osäkerhet för den situation som nu råder i Sverige. Bland andra bär dominerande medier ett ansvar för detta. Detta gäller i synnerhet det statliga politiskt korrekta SVT med sin alldeles egna agenda. Deras sätt att sedan lång tid rapportera eller helt enkelt inte rapportera om faktiska verifierbara händelser i […]

Arbetsmiljöverket ställer krav efter covidutbrottet

Bilden visar Arbetsmiljöverkets logga.

Efter covidutbrottet bland Hässleholms kommuns parkarbetare i maj kräver Arbetsmiljöverket nu en mer noggrann riskbedömning av alla arbetsmoment som kan innebära smittorisk. Personalen ska också få utbildning om smittorisker. Arbetsmiljöverket hade den 22 juni en digital inspektion efter den anmälan om “allvarlig händelse” som kommunen gjort. Inspektionen hölls i form av ett möte med chefer […]

Uppmärksammad biblioteksmiljö för barn och unga snart på plats

Den nyrenoverade barn- och ungaavdelningen på Hässleholms stadsbibliotek lyftes nyligen fram som ett inspirerande exempel av Statens kulturråd som bidragit med pengar genom satsningen Stärkta bibliotek. Men mycket av det nya står inte framme på grund av pandemin. Bibliotekschef Anette Mjöberg hoppas att barnmöblerna och leksakerna ska kunna invigas den 15 juli, om pandemirestriktionerna lättas […]

Kommunens parkeringar går back två miljoner

Hässleholms kommuns parkeringsbudget når inte upp till intäktskravet på sex miljoner kronor. Inför nästa år väntas ett minus på två miljoner kronor om inte avgifterna får höjas, fler områden avgiftsbeläggas eller intäktskravet i budgeten sänks. Tekniska nämnden har redan beslutat föreslå höjd dygns- och veckoparkeringsavgift vid Norra Station, något som dock måste klubbas av kommunfullmäktige. […]