Gruppen-3a-328x120

Den djupare innebörden av det vi kallar demokrati

Den djupare innebörden av det vi kallar demokrati

INSÄNDARE. Många människor känner oro och osäkerhet för den situation som nu råder i Sverige. Bland andra bär dominerande medier ett ansvar för detta. Detta gäller i synnerhet det statliga politiskt korrekta SVT med sin alldeles egna agenda. Deras sätt att sedan lång tid rapportera eller helt enkelt inte rapportera om faktiska verifierbara händelser i vårt land är oacceptabelt. I många avseende har våra lokaltidningar på nätet och de vi får i brevlådan stor betydelse för att vidmakthålla det vi kallar vår demokrati. Detta med sin lokala rapportering och bevakning och inte minst med sina insändarsidor där landets gräsrötter fortsatt kan komma till tals. Nämnas skall också att SR har Ring P1 där faktiskt finns en möjligt om än liten att komma till tals. I SVT lyser gräsrötterna med sin frånvaro. Dessa gräsrötter får sina åsikter filtrerade genom av SVT beställda opinionsmätningar där dom ”rätta” frågorna ställs.

Nå, vi har sett demokratiutredningar tillsättas av våra politiker. Föga förvånande har dessa politiskt tillsatta utredare till våra politikers förnöjelse konstaterat att vår så kallade vacklande representativa demokrati på det hela taget inte behöver vitaliseras och förnyas. Låt oss i sammanhanget nämna vår föråldrade kommunallag som tillåter våra kommun- och landstingspolitiker att själva besluta om storleken på sina arvoden och ersättningar. Vi har också sett flertalet av våra politiska partier fortlöpande tappa medlemmar. Inte minst ser vi nu ett litet miljöparti med ett för Sverige förödande oproportionerligt inflytande. Detta med hjälp av ett socialdemokratiskt parti helt utan ideologiska grundvalar med ett ofruktbart cyniskt maktbegär. I riksdagens talarstol den 28 juni 2021 ser vi ett utmärkt exempel på det som här sägs. Vi ser där socialdemokraten Stefan Löfvén som inte längre har riksdagens förtroende som statsminister. Hans försök att undvika extraval och därmed förhindra att väljarna kan komma till tals är talande. Nej, slagen till slant fortsätter han och hans parti inför öppen ridå med sina försök att klamra sig fast vid makten. Han och hans parti tror sig veta vad som är bäst för landet.

Nu meddelas att moderaten Ulf Kristersson har fått talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Med tanke på dennes ”meritlista” publicerad av SR-Ekot och på denna sida 2018-01-17 tar många sig för pannan. Karlen kan ju bli statsminister! Vi behöver oberoende journalister i SVT och våra ledande media med förmågan att ställa de rätta frågorna och med kunskaper och möjligheter att belysa de grundläggande orsakerna till att vår representativa demokrati uppenbarligen inte fungerar.
I detta sammanhang vill undertecknad nämna Stefan Olofsons belysande och intressanta krönika i NSK 2021-06-30 rubricerad ”De överbeskyddande och kränkta tog över”. Vi är säkert många som kan ta till oss den texten. Sista meningen i texten lyder ”Ungefär som att vi får de politiker vi förtjänar”. Med vår nuvarande så kallade ”representativa” demokrati tycker undertecknad att detta måhända kan ifrågasättas.
Beslutande (decisiva) folkomröstningar är en utmärkt demokratisk möjlighet för väljare-gräsrötter att säga ifrån. Sådana hålls regelbundet i direktdemokratin Schweiz där väljare-gräsrötter beslutar i viktiga frågor. Detta alldeles oavsett vad politiker (med eller utan ”meritlista”) kan tänkas tro eller tycka. Detta är måhända den den djupare innebörden i det vi kallar demokrati.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se