torsjö live vers2

Bilden av en fungerande demokrati

Bilden av en fungerande demokrati

INSÄNDARE. I Nikolaus Kopernikus bok ”Om himlakropparnas kretslopp” från 1543 finns en illustration som visar att jorden cirkulerar runt solen – inte tvärtom. Bilden väckte en enorm uppmärksamhet i 1500-talets Europa. Jorden var inte universums mittpunkt utan en planet bland planeter. Detta var inte förenligt med kyrkans världsbild och därmed inte heller med en stor del av den tidens makthavares syn på saken. Makthavare som måhända kan jämföras med dagens politikeretablissemang. Tankarna går till det vi idag i vårt land kallar politisk korrekthet. Vissa uppenbara förhållanden och fakta kan inte offentligen i media och annorstädes framföras. En påstådd vedertagen sanning tycks vara att mänskliga aktiviteter på ett avgörande sätt kan påverka klimatet. Den och de som har fräckheten att ”ifrågasätta” detta avfärdas som klimatförnekare. På tal om klimatförnekare tycks dessa utgöra väljarmajoritet i demokratin Schweiz. Nedan citeras ett inlägg i nyhetsflödet: ”Schweiz strategi att följa Parisavtalet om klimatförändringar har stoppats med en knapp majoritet av väljarna som avvisar en lag för att begränsa växthusgaser. CO2-lagen avvisades på söndagen av 51,6 procent av väljarna”.

Debattörerna Ulf Nilsson och Lars Nord ska måhända ta till sig ovanstående fakta som ger en bild av en fungerande demokrati. Detta alldeles oavsett politikers dårskap när dom tror sig veta vad som är bäst för folket. För att åter anknyta till Kopernikus och himlakroppen Jorden tycks mer forskning kring jordaxelns vridning mot solen och därmed klimatets ”naturliga” cykler vara av nöden. Kopernikus bok förbjöds och sattes upp på en lista där den blev kvar till 1835!

Till sist Friedrich Hegel: ”Av historien lär vi oss att vi inget lär av historien”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se