Gruppen-3a-328x120

Utbredd syrebrist – Extra personal tar bort död fisk

Utbredd syrebrist – Extra personal tar bort död fisk

Död fisk fortsätter att flyta in till stranden i Björkviken. Bild från torsdagseftermiddagen. Foto: Henrik Svensson

Fiskdöden fortsätter i Finjasjön. Extra personal sattes på lördagen in för att städa bort död fisk från Björkvikens strand. Henrik Svensson på Hässleholms kommuns kultur- och fritidskontor berättar att när antalet räknades på fredagen var det hela 623 fiskar, de flesta av arten gärs.

Syrebristen har varit ovanligt utbredd i sjön de senaste veckorna och är den troliga orsaken till att fiskarna dör, antingen direkt eller indirekt genom att giftig svavelvätegas bildas. Mätningar i djuphålan visar att det varit helt syrefritt på sju meters djup och därunder. Det är ovanligt omfattande och värre än under den rekordvarma sommaren 2018, men ännu är det inte lika illa som i augusti 2020.

Död fisk städas bort vid Björkviken, tillsammans med en del vattenväxter som flutit iland. Bild från torsdagsmorgonen. Foto: Henrik Svensson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Döda fiskar ligger längs stränderna ända upp till Sjörröd. Förutom gärs har även gös och abborre setts. Men det är bara Björkviken som städas eftersom kommunen sköter badplatsen. Vid Sjörröd finns inte längre någon officiell badplats, men folk badar där ändå och flera nätsajter hänvisar till “Finjasjöbaden”.

Henrik Svensson säger att stranden vid Björkviken kommer att räfsas på morgnarna så länge det behövs. Även döda fiskar som ligger i vattnet nära stranden räfsas upp för att minska risken för bakterier.

– Normalt hinner vi med och det gör vi på söndag också, men nu är det match på Österås som vi också ansvarar för och därför tog vi in en extra, förklarar Henrik Svensson.

Konsultföretaget Calluna, som numera sköter mätningarna i Finjasjön för kommunens räkning, uppmätte alarmerande låg syrgashalt vid bottnen, på cirka 11,5 meters djup, redan i juni. Den 18 juni var det 0,3 mg syre per liter vatten, den 22 juni 0,1. På sju meters djup var det då 8,1 respektive 5,9 mg per liter.

Gränsen där fisk påverkas negativt ligger på 5 mg per liter. En syrgashalt på 0,1 mg per liter är dödlig för de flesta fiskarter.

För juli månad finns ännu ingen kvartalsrapport, men Callunas provtagare meddelar den 1 juli i mejl till kommunens naturförvaltare Gunnar Swärd att syrgashalten minskat kraftigt. På ett djup av mellan sex och sju meter var halten då 4,4 mg per liter.

Den 7 juli är vattnet “i princip” syrefritt under sju meters djup. Veckan därpå, den 15 juli, rapporteras syrefritt under sju meter. Vid båda tillfällena är halten vid fem meters djup 4,8. Redan där påverkas alltså fisken.

Gunnar Swärd meddelar på torsdagen Frilagt via mejl att han inte inte sett några döda fiskar, förutom några enstaka yngel, trots att han varit vid Björkviken och andra delar av östra stranden både på onsdagen och torsdagen. Han förklarar dock att vattnet var skiktat under slutet av perioden med hög värme och lite vind och att det då blev syrefritt på de största djupen. Han förmodar att det var en del gärs som håller till där som dött och som sedan drev in vid Björkviken när det blåste upp.

Under den varma sommaren 2018 flöt också stora mängder gärs iland vid Björkvikens strand. De tidigare konsulterna Regito slog då larm om både ovanligt låg syrgashalt och stark lukt av svavelvätegas. Då var syret helt slut på tio meters djup, vilket beskrevs som ovanligt. Då som nu var siktdjupet dåligt. 2018 förekom viss algblomning längre ut i sjön, men inte inne vid stranden i Björkviken som nu.

Nu pågår kraftig algblomning längs Finjasjöns östra strand av både yttäckande blågröna alger och av de små vita eller ljusgröna algkulorna. Till och från har stank av svavelvätegas rapporterats.

På lördagen är det tjockt av alger som döljer de döda fiskarna vid den tidigare badplatsen i Sjörröd. De blå färgerna beror på förruttnelse. Foto: Linus Jepsson
Nära pumpstationen vid Ormanäs ser det ut så här på lördagen. Foto: Linus Jepsson

I Regitos limnologiska årsrapport för 2020 finns sammanställningar av mätvärden under längre tidsperioder. Där kan bland annat utläsas att syrgasbristen i augusti var dödligt låg,mindre än 0,1 mg per liter, redan på 3,9 meters djup. Den nådde rekordhögt upp mot ytan 2020 jämfört med tidigare under perioden från 2008 och omfattade hela 66 procent av vattenmassan där sjön är 11,6 meter djup. Otillfredställande syrgashalter förekom i 84 procent av vattendjupet. 2008-2012 förekom dock längre perioder med syrgasbrist än under senare år.

Johan Forssblad på Regito tycker att det är tråkigt att Finjasjön har så låga syrgashalter även i år och att fisken dör.

– Men det är inte förvånande i värmen och när det inte blåst så mycket på ett tag. Räddningen kan vara att det blir lite rejäl vind igen, säger han.

Han konstaterar att både gärs och gös lever på djupt vatten.

– Men gösen brukar kunna ta sig till andra ställen om det blir syrebrist, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se