torsjö live

Demokrati är inte majoritetens diktatur

Demokrati är inte majoritetens diktatur

INSÄNDARE. Ronny Larsson och Håkan Spångberg tycks leva i den orealistiska föreställningen att en demokratisk debatt kan föras utan vare sig fakta eller sakargument. Båda har den senaste veckan, i insändare, offentliggjort sin inställning, att tyckande väger lika tungt som underbyggda sakargument. 
Ronny Larsson gör i sin senaste insändare den intellektuella kullerbyttan att han framhåller en okunnig majoritet, men förkastar en sakkunnig majoritet. Han lyfter fram att det schweiziska folket i en folkomröstning, med knapp majoritet, avvisat delar av det klimatpolitiska Paris-avtalet. Samtidigt och sedan en tid tillbaka avvisar han den överväldigande majoritet av kvinnor och män inom den vetenskapliga världen, som hävdar att mänskligt beteende har en negativ inverkan på vårt klimat. Man kan på goda grunder anta att den samlade kunskapen i klimatfrågor hos den schweiziska allmänheten, inte når upp till den samlade kunskapen som finns hos världens klimatforskare och vetenskapliga institutioner. Trots detta framhåller Ronny Larsson den schweiziska omröstningen. Både Ronny Larsson och Håkan Spångberg tillhör en politisk gruppering som motsätter sig den oberoende journalistik som Public Service representerar, genom deras agerande ser vi vådan av selektivt informationssökning, att uteslutande söka information som styrker egna åsikter och fördomar.
Ronny Larsson använder frekvent uttrycket ”politiskt korrekt” angående sina meningsmotståndare. Uttrycket fick sitt stora genomslag genom Donald Trump och hans sympatisörer. ”Han är inte politiskt korrekt, men han säger som det verkligen är”, var omdömen som Trumps supportrar ofta sade, beträffande hans oborstade och ofta rasistiska uttalanden. Vad de egentligen menade var att han sa, vad de ville höra. Uttrycket ”att inte vara politiskt korrekt” blev en synonym med att inte tala sanning och inte vara saklig, men gav legitimitet att framföra godtyckliga åsikter, ofta rasistiska eller förnekelse av klimatförändringar.
Ronny Larsson hänvisar till den schweiziska omröstningen som ett föredöme för demokrati. Demokrati är inte majoritetens diktatur över minoriteten. En modern demokrati är mycket mer än politisk makt och kontroll. Det är att långsiktigt bygga upp ett samhälle, som verkar för alla samhällsmedborgare, även minoriteter. Därför måste den politiska debatten grundas på respekt, fakta och saklighet. Kunniga medborgare har bättre förutsättningar att göra bra personliga och politiska val.
Hemligheten bakom frihet är att utbilda folk, medan hemligheten bakom tyranni är att hålla dem i okunskap. (Maximilien Robespierre)

Stanley Hallström 

Partipolitiskt Oberoende 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se