torsjö live vers2

Björksäters äldreboende en investering på 226 miljoner

Ett köp av äldreboendet Björksäter i Hässleholm innebär en investering på cirka 226 miljoner kronor. Det framgår av handlingarna inför det extra sammanträde i tekniska nämnden där beslut ska fattas under tisdagen. Köpeskillingen är 220 miljoner kronor, därutöver tillkommer förvärvskostnader och smärre ombyggnader av fastigheten. Två värderingsbyråer har dock kommit fram till ett värde på […]

Utredning om brand på Perrong 23 nedlagd – Fängelse för 19 brott

Polisutredningen om branden i Hässleholms Musikforums lokal Perrong 23 är nedlagd på grund av brist på bevis. Föreningen kan därmed inte få något skadestånd som täcker kostnaderna för skadorna. Den planerade sommarfesten är inställd liksom all annan verksamhet och det är oklart när huset kan tas i bruk igen. Den man som tidigare var misstänkt […]

Jag väljer kunskap framför åsikter

INSÄNDARE. I sitt inlägg ger Ronny Larsson i Kvistalånga skenet av att det är vetenskapen som är under attack från politiskt korrekta huliganer som aktivt försöker svärta ner empiriskt bevisat arbete och kunniga vetenskapare. Han nämner Kopernikus och det drev som han fick utstå under senare delen av 1400-talet av kyrkan som såg sin makt […]

Demokrati är inte majoritetens diktatur

INSÄNDARE. Ronny Larsson och Håkan Spångberg tycks leva i den orealistiska föreställningen att en demokratisk debatt kan föras utan vare sig fakta eller sakargument. Båda har den senaste veckan, i insändare, offentliggjort sin inställning, att tyckande väger lika tungt som underbyggda sakargument. Ronny Larsson gör i sin senaste insändare den intellektuella kullerbyttan att han framhåller en […]