torsjö live vers2

Björksäters äldreboende en investering på 226 miljoner

Björksäters äldreboende en investering på 226 miljoner

Ett köp av äldreboendet på Björksäter som Attendo vill lämna innan det öppnat ger kommunen tillgång till 72 platser. Foto: Berit Önell

Ett köp av äldreboendet Björksäter i Hässleholm innebär en investering på cirka 226 miljoner kronor. Det framgår av handlingarna inför det extra sammanträde i tekniska nämnden där beslut ska fattas under tisdagen. Köpeskillingen är 220 miljoner kronor, därutöver tillkommer förvärvskostnader och smärre ombyggnader av fastigheten. Två värderingsbyråer har dock kommit fram till ett värde på 176 respektive 180 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten är mer exakt 225 650 000 kronor. Därutöver föreslås kommunen köpa inventarier värda tre-fyra miljoner kronor för 100 000 kronor. Det handlar om möbler och utrustning för spa och gym.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tobias Oscarsson, som handlagt ärendet, har jämfört kommunens kostnad för att köpa Skanska Fastigheters nybyggda äldreboende på Björksäter med ett nybyggt äldreboende i kommunens egen regi.

– Det blir ett ganska likvärdigt alternativ, säger han.

Något som påverkar är investeringsmomsen som Skandia Fastigheter, som byggt huset, betalat, men inte kunnat dra av på skatten ännu. Det kan istället kommunen göra efter köpet, genom skattejämkning. Enligt beräkningar finns möjlighet att på det sättet återfå 21,9 miljoner kronor av den totala investeringsmomsen på 25,3 miljoner kronor. Om momsen läggs på värderinsbyråernas beräkningar blir värdet 201 och 205 miljoner kronor. Därutöver tillkommer värdet av inventarierna på tre-fyra miljoner kronor. Tobias Oscarsson konstaterar i tjänsteskrivelsen att köpeskillingen därmed avviker med 11-16 miljoner kronor från värderingarna.

Värdet av att få tillgång till det nybyggda äldreboendet omgående har också beräknats genom skillnaden mellan kostnaden för köpet och en fiktiv kostnad för att hyra platser i en motsvarande fastighet. Skillnaden skulle under de fyra år det beräknas ta att bygga ett äldreboende i egen regi bli cirka 9,8-13,4 miljoner kronor i högre lokalkostnad jämfört med att få tillgång till Björksäters äldreboende direkt. Byggkostnaden, om kommunen själv skulle bygga nytt, beräknas ligga på ungefär samma nivå som köpeskillingen inklusive kostnad för anpassning, momsavdrag och inventarier.

Äldreboendet Ekegården, som nu sagts upp, har en hyreskostnad på 2 275 395 kronor per år i 2021 års nivå.

Hyreskostnaden för demensboendet Ekegården ligger idag på nära 2,3 miljoner kronor per år. Foto: Berit Önell

Men Tobias Oscarsson tror inte att det är ett alternativ att fortsätta hyra Ekegården med de krav på arbetsmiljö och brandskydd som gäller. Tidigare förslag till ombyggnad överklagades och stoppades också.

Han uttrycker sig ändå försiktigt om hur förmånligt köpet är för kommunen.

– Jag tror inte att det är möjligt för en kommun att göra något klipp, säger han.

Men han konstaterar att mycket av värdet för kommunen är att skapa en äldrevård för invånarna i kommunen som liksom i övriga landet har en växande äldre befolkning.

Kommunen hoppas också kunna komma undan stämpelskatten genom att göra köpet som en fastighetsreglering där Björksäterfastigheten läggs samman med någon annan kommunägd fastighet. Tobias Oscarsson säger att det inte är säkert att Lantmäteriet anser att det är lämpligt, men han gissar att en möjlig fastighet för ändamålet är närliggande Bullerbyns förskola.

De ombyggnader som behövs är främst en höjning av balkongräckena av säkerhetsskäl. Även hantering av tvätt och mat kräver vissa ombyggnader.

Enligt förslaget får kommunen tillträde till det nya äldreboendet den 15 oktober. Ekegården är uppsagt till den 30 juni 2022 och flytten är tänkt att ske genom ett stopp för nya placeringar där och stegvis inflyttning på Björksäter.

Enligt omsorgnämndens beräkningar behövs ett 70-tal nya platser på äldreboende de närmaste fem åren. Dessutom finns behov av extra platser vid ombyggnad, främst på korttidsboendet Lyckåsa som idag inte har toaletter på varje rum. Björksäter har 72 platser.

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om ett köp.

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-07 Kommunen vill köpa äldreboendet på Björksäter

2021-06-28 Inget avtal klart för äldreboende på Björksäter

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se