Fick 30 kilo död fisk i näten i Finjasjön

30 kilo död fisk i näten, kraftig algblomning och en obehaglig stank från Finjasjöns vatten fick kommunens vårdfiskare Mats Bengtsson att i början på veckan kontakta miljökontoret. Både kommunens tillförordnade miljöchef Carina Westerlund och Kristian Wennberg, chef för länsstyrelsens vattenenhet, anser att situationen är ovanlig. Under torsdagen tog konsultföretaget Calluna vattenprover och mätte syrgashalten i […]

Ja till satsning på Markan i kommunstyrelsen

Hässleholms kommun ska satsa stort på både Markan och Mötesplats Ljungdala. Det anser majoriteten av politikerna i kommunstyrelsen. Den 30 augusti kan definitivt beslut fattas i kommunfullmäktige. De mångaåriga diskussionerna om ett Ungdomens hus i Hässleholm är sannolikt på väg att avslutas med att befintlig ungdomsverksamhet istället förstärks. Protesterna mot styrgruppens beslut i julas att […]

Majoritet för köp av äldreboendet – FV ville avtala om platser

Bilden visar Björksäters äldreboende ittendos skylt Hässleholm med Attendos skylt.

Hässleholms kommunstyrelse sa på onsdagen ja till ett köp av Björksäters äldreboende för 220 miljoner kronor. Bara Folkets väl hade invändningar och ville hellre avtala om att hyra platser på privata äldreboenden, något som enligt Björn Widmark hade gått att få till ett bra pris på Björksäter eftersom den nuvarande hyresgästen Attendo befann sig i […]

Fortsätter ge sken av att inlösen av bostäder kan avtalas bort

Bilden visar kartan över planförslaget.

Det är inte juridiskt möjligt att garantera de boende närmast reningsverket att få bo kvar så länge de vill. I alla fall inte om kommunen planlägger fastigheterna som natur. Däremot går det tydligen att göra undantag från inlösen för de två strandtomterna närmast Ormanäs, varav den ena nyligen fått dispens från strandskyddet för en brygga. […]