torsjö live vers2

Fortsätter ge sken av att inlösen av bostäder kan avtalas bort

Fortsätter ge sken av att inlösen av bostäder kan avtalas bort

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger fortfarande att det ska undersökas om civilrättsliga avtal kan ge boende nära reningsverket garantier för att de får bo kvar så länge de själva vill. Men tjänstemännens svar på frågan var att det inte går. Foto: Henrik Andersson

Det är inte juridiskt möjligt att garantera de boende närmast reningsverket att få bo kvar så länge de vill. I alla fall inte om kommunen planlägger fastigheterna som natur. Däremot går det tydligen att göra undantag från inlösen för de två strandtomterna närmast Ormanäs, varav den ena nyligen fått dispens från strandskyddet för en brygga. Det var tjänstemännens besked när kommunalråden på onsdagen fick information och möjlighet att ställa frågor om förslaget till detaljplan för reningsverket.

Men efter mötet säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) både till Frilagt och till en av de berörda, Linus Jepsson, att man fortfarande försöker hitta en juridisk lösning för att de boende ska få vara kvar. Kommunen har också ett nytt argument för att bostäderna ska bort: de kan försvåra ett nytt miljötillstånd för reningsverket.

Onsdagens möte var en förberedelse inför att kommunstyrelsen ska lämna ett yttrande till den pågående samrådsprocessen.

– Det vi är överens om är att försöka hitta en möjlighet för de boende i de två bostäderna närmast reningsverket att bo kvar så länge de vill. Men vi vet inte om det juridiskt låter sig göras om vi skriver civilrättsliga avtal. Det är inte utrett, men vi tycker att vi ska se på vilka möjligheter som finns, säger Lars Johnsson till Frilagt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På liknande sätt uttryckte han sig till Linus Jepsson.

Men enligt både Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) var tjänstemännen tydliga med att det inte går att skriva avtal som står över planen. Så länge planförslaget ser ut som det gör kan kommunen lösa in bostäderna när som helst. Att nuvarande politiker säger att de inte vill göra det är inte juridiskt bindande och garanterar inte heller att inte deras efterträdare inom kort beslutar annat. Frilagt har också tidigare berättat att det inte stämde som Camilla Lindoff (S) ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden uppgav, att planchefen Marie Nilsson sagt att civilrättsliga avtal skulle kunna försäkra de boende mot detaljplanens verkan.

– Precis den informationen fick vi idag, säger Hanna Nilsson.

Men Lars Johnsson ger ändå sken av att det går att fortsätta på samma spår. Hans förslag är att det ska stå i kommunstyrelsens yttrande att politikerna vill att man försöker hitta en lösning som inte tvingar bort invånarna i de två bostäderna.

– Vi har ingen ambition att driva folk från hus och hem, men på sikt vill vi inte ha bostäder så nära reningverket, säger han.

Hanna Nilsson förklarar att hon inte tror att någon vill leva med ett ständigt hot om att deras bostäder kan lösas in.

– Men om den här planen går igenom vet jag inte hur det ska gå till, säger hon.

Hon förklarar att hon inte blev mycket klokare av mötet. Hon tycker att det är bra att kommunalråden är överens om att de inte vill driva bort de boende, men vill lösa problemet så fort som möjligt och ändra i planen om det behövs.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) tror inte att någon vill leva med ett ständigt hot om att deras bostäder kan lösas in.

I andra hand vill hon fråga de boende om de vill sälja. I så fall ska kommunen betala enligt reglerna, det vill säga marknadsvärdet plus 25 procent. Men hon vet att Jan Tillgren inte alls vill flytta och att Linus Jepsson tidigare fått skambud från kommunen på under 500 000 kronor för sitt hus i ett område där bara tomterna kan kosta miljoner.

– Det är inte klokt, det är inte seriöst, säger Hanna Nilsson.

Hon berättar att hon på mötet frågade om det skulle gå bättre att ha kvar de två bostäderna med en ny skyddsplantering mellan dem och reningsverket. En sådan ska ju skydda villorna vid Ormanäsvägen. Men hon fick inte mycket svar.

Hon undrade också vad som skulle hända om politikerna sa nej till hela planen.

– Det var inte bra.

Huvudskälet för att bostäderna måste bort är numera det nya miljöprövningstillstånd för reningsverket som länsstyrelsen snart kommer att kräva. Det nuvarande tillståndet är huvudsakligen från 1973 då miljökraven var betydligt lägre än idag.

– Det skulle vara risk för att vi inte får nytt tillstånd om bostäderna är kvar.

Enligt Hanna Nilsson kom frågan upp vid onsdagens möte. Tidigare har det snarare låtit tvärtom: bostäder för nära kan leda till att reningsverket måste åtgärdas med dyra inbyggnader och för att slippa det måste de lösas in.

– Jag har svårt att se att vi inte skulle få tillstånd för ett befintligt reningsverk, säger Hanna Nilsson.

Ett nytt och överraskande argument för att driva bort de boende är att reningsverkets gamla miljötillstånd från 1973 snart behöver förnyas och att bostäderna då skulle vara ett hinder för att få tillstånd. Foto ur planförslaget

Tidigare har det också talats om risk för smittspridning. Men det är inte längre aktuellt.

– Det fanns ju ingen smittspridning när Linus gjorde en anmälan om det. När jag frågade tidigare sa de också att det inte fanns, säger Hanna Nilsson.

Även Lars Johnsson konstaterar att miljökraven på reningsverk är annorlunda idag.

– Vi vill inte äventyra tillståndsprövningen för reningsverket. Vi ska inte försvåra den genom att ha bostäder för nära. Om de boende störs av lukt eller annat kan det bli problem. Själva syftet med planen är att säkerställa reningsverkets framtida verksamhet, säger han.

Kommunalråden fick vid mötet veta att tomterna vid Ormanäs inte är ett lika allvarligt hot mot reningsverkets framtid eftersom de ligger mer än 200 meter därifrån. Enligt planförslaget ska kommunen lösa in även dem, men tjänstemännen säger att de kan undantas.

Strandtomterna i södra delen av området, nära Ormanäs, kan undantas från inlösen. Foto: Berit Önell

– Det måste vara lika för alla. Det finns kanske olika förutsättningar, men i så fall måste det vara tydligt, säger Hanna Nilsson.

Lars Johnsson förnekar att frågan om strandtomterna diskuterades på mötet.

– Vi har inte frågat om något undantag för inlösen och jag ser inte poängen med att de skulle undantas eftersom vi inte vill ha bostäder så nära, säger han.

Han förutsätter att fastigheterna ändå inte kommer att kunna bebyggas eftersom de enligt planen ska vara grönområde.

– För de tomter som inte är bebyggda ser jag inte behovet av inlösen. Men om det ska göras undantag kan de nog inte ligga inom detaljplanen, säger han.

Att ta bort dem från detaljplanen tror han inte heller är aktuellt.

– Syftet med planen är just att inte bygga nya bostäder i området, säger han.

Både bostäderna och strandtomterna ligger inom det gröna området som föreslås planläggas som natur, till vänster i kartan. Karta ur planförslaget

Lena Wallentheim tycker liksom Hanna Nilsson att de boende inte ska behöva ha hotet om inlösen över sig.

– Den osäkerheten, att ha en fastighet och inte veta vad som händer är inte schysst, säger hon.

Hon konstataerar att det finns många frågetecken och att det gäller att hitta en lösning som är hållbar över tid.

– Ska vi sätta någon detaljplan för bostadsfastigheterna? Ska vi göra undantag? Kan vi göra någon annan lösning i planen? De frågeställningarna vill jag ha svar på, säger hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) anser att det inte är schysst att låta fastighetsägarna leva i osäkerhet. Foto: Berit Önell

Hon undrar också vad som händer den dag de nuvarande fastighetsägarna inte vill bo kvar om fastigheterna är undantagna.

– Någonstans är vi också överens om att vi inte vill ha bostäder så nära reningsverket, säger hon.

Kan det bli mindre problem att bo nära ett modernare reningsverk?

– Ja, det borde det rimligen vara. Men jag kan inte sia om ifall det blir hårdare restriktioner på grund av rening av exempelvis läkemedelsrester, säger hon.

Lena Wallentheim är inne på att det kanske måste ändras i planen för de boendes skull.

– Vi kan behöva sätta ner foten. Vi har ingen avsikt att lura dem, säger hon.

Nu kommer partigrupperna att fortsätta diskutera frågorna innan yttrandet kommer upp för beslut i kommunstyrelsen.

Linus Jepsson undrar varför Lars Johnsson inte håller sig till sanningen.

– Varför säger han inte bara som det är så att det blir klart vad man ska förhålla sig till? Det här är ju bondfångeri, att lura av folk deras grejer. Jag tycker att de kan avgå allihop som håller på med sån skit.

Berit Önell

Läs mer:

2021-07-05 Samråd för reningsverkets detaljplan har startat

2021-06-24 Har inte sagt att avtal hindrar tvångsinlösen av bostäder

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se