torsjö live vers2

Ja till satsning på Markan i kommunstyrelsen

Ja till satsning på Markan i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen vill satsa på fortsatt ungdomsverksamhet i Markan. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommun ska satsa stort på både Markan och Mötesplats Ljungdala. Det anser majoriteten av politikerna i kommunstyrelsen. Den 30 augusti kan definitivt beslut fattas i kommunfullmäktige.

De mångaåriga diskussionerna om ett Ungdomens hus i Hässleholm är sannolikt på väg att avslutas med att befintlig ungdomsverksamhet istället förstärks. Protesterna mot styrgruppens beslut i julas att avveckla Markan ledde till utredningar av andra lösningar än ett centralt beläget Ungdomens hus.

Kommunstyrelsen sa på onsdagen ja till förslaget i slutrapporten från styrgruppen för Markan och Ungdomens hus som presenterades i maj.

Det innebär bland annat att Markans ungdomsverksamhet blir kvar i den nuvarande byggnaden som renoveras för 10,4 miljoner kronor. 2,3 miljoner kronor investeras dessutom i verksamheten. Personalstyrkan ska bemannas upp till fyra-fem tjänster eftersom tanken är att bedriva verksamhet på alla våningsplan. Personal- och driftskostnaderna väntas öka med 874 000 kronor från och med en bit in på nästa år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Mötesplats Ljungdalas bemanning utökas också, från 1,5 till fyra tjänster. Här väntas personal- coh driftskostnaderna öka med 1,3 miljoner kronor. En investering i ett nytt förråd beräknas kosta 100 000 kronor. Verksamheten ska även i fortsättningen ha ett integrationsuppdrag.

Mötesplats Ljungdala har funnits i elva år. 2019 utreddes en nedläggning på grund av det stora sparpaket som kultur- och fritidsnämnden ålagts. Det blev en kraftig neddragning. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsen beslöt på onsdagen att godkänna styrgruppens rapport och upplösa gruppen. Övriga beslut ska fattas i kommunfullmäktige.

Folkets väls Björn Widmark deltog inte i beslutet med hänvisning till partiets eget tidigare förslag om ett centralt Ungdomens hus i de tomma lokalerna i kulturhusets bottenplan. Enligt förslaget skulle lokaler och verksamhet utvecklas tillsammans med ungdomarna och till en lägre kostnad. Widmark anklagar styrgruppen för att ha misslyckats med sitt uppdrag som kostat cirka tre miljoner kronor.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-28 Markan stängs – Ungdomens hus i T4-Matsalen

2020-12-30 Ansvariga kände inte till nytt beslut om Markans brandskydd

2021-01-02 De vill rädda Markanhuset

2021-01-03 Markanchefen fick höra att Markan måste stänga 1 januari

2021-01-06 Lovar utreda total renovering av Markan

2021-01-29 Markan får fortsätta temporärt Renoveringar blir dyra

2021-05-12 Markan bevaras och Mötesplats Ljungdala förstärks

2021-06-01 Beslut om Markan tidigast i augusti

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se